Nyt fartbump er venligt ved de lovlydige

Flere steder i landet kommer der nu vejbump, som er umærkeligt for alle, der overholder fartgrænsen. Til gengæld falder de hurtige trafikanter ned i et hul. Det er dog helt ufarligt, siger Vejdirektoratet.

Det nye, aktive fartbump udløser en lille faldlem for trafikanter, der kører for hurtigt.
Trafik

Fartbump kan være en plage at passere, også selv om man følger fartgrænsen eller ligefrem kører langsommere. Men en ny type bump er umærkelige, så længe man ikke kører for hurtigt.

Omvendt er der kontant afregning for dem, der kører hurtigere, end man må på stedet. Foran deres køretøj åbner sig i al hast en faldlem, hvor hjulene ryger ned.

Tre steder i landet er Vejdirektoratet ved at installere det særlige, aktive fartbump, der skåner de lovlydige og kun straffer fartsynderne. Det er i Faaborg på Fyn (Svendborgvej) og ved Stensved nær Vordingborg og ved Osted nær Lejre, begge på Sjælland.

Sådan er systemet opbygget. Radaren kan være erstattet af spoler i vejen.
Sådan er systemet opbygget. Radaren kan være erstattet af spoler i vejen.

Normalt ikke bump på statsveje 

- Det er sjældent, at vi anvender traditionelle vejbump på statsveje, da der typisk er en betydelig trafik, herunder tung trafik, som oplever gener ved vejbump, samtidig med at det giver dårlig fremkommelighed, siger Maria Lønsmand Sande fra Vejdirektoratet.

Hun forklarer, at fordelen ved de aktive fartbump er, at de kun påvirker de trafikanter, der overskrider fartgrænsen.

Fartbumpet består af en metalplade, der under normale forhold ligger plant med asfalten. Men hvis måleudstyr registrerer, at et køretøj kommer tæt på med en bestemt fartoverskridelse, falder pladen omkring fem cm ned, og der dannes dermed en lille, halvhård kant.

Kanten er fem-seks cm høj, når man passerer med for høj hastighed.
Kanten er fem-seks cm høj, når man passerer med for høj hastighed. Billedet er fra Øresundsbroens betalingsanlæg, hvor det efter det første år var Øresundsbroens erfaring, at løsningen har sænket antallet af for hurtigt kørende biler med op mod 95 pct.

- Både personbiler og tunge køretøjer kan passere bumpet uden gene, hvis bare de overholder hastighedsbegrænsningen. Ved et traditionelt vejbump til 50 km/t. vil de tunge køretøjer være nødt til at reducere hastigheden med 15-20 km/t. for at passere, siger hun.

'Ikke rart'

Med de adaptive fartbump kan alle køretøjer passere uden gene for hverken bilister eller vejens naboer, så længe fartgrænsen bliver overholdt. På den måde får man en mere glidende trafikafvikling i forhold til traditionelle bump.

- Det føles ikke rart at passere i for høj fart, men det er ikke farligt. På den måde kan det sammenlignes med et traditionelt bump, der heller ikke er rart at passere i for høj fart, siger Maria Lønsmand Sande.

Det kan Motor stort set bekræfte fra et tilsvarende anlæg ved Øresundsforbindelsen. Testen skete med 50 km/t., hvor fartgrænsen er 30 km/t. Man vil typisk ikke nå at se, at lemmen falder ned, men det mærkes som et lidt hårdt, kort stød. Det er ikke udpræget rart, men det rykker hverken i styretøjet eller får støddæmperne til at gå i bund.

FDM: god løsning

FDM ser det som en ideel løsning.

- Det gode ved denne type bump er, at det kun er de trafikanter der kører for stærkt, der bliver generet, siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

Det er vigtigt, at der bliver skiltet meget tydeligt med både hastighedsgrænsen og den særlige type bump. Målet er jo, at hastigheden bliver overholdt, ikke at trafikanterne kører i hullet, siger han.

Normalt er pladen oppe som her og går nærmet i et med vejbanen, og bilister, der ikke kører over fartgrænsen, vil stort set ikke mærke noget.
Normalt er pladen oppe som her og går nærmet i et med vejbanen, og bilister, der ikke kører over fartgrænsen, vil stort set ikke mærke noget.

Gode erfaringer fra Sverige

Det nye fartbump kaldes Actibump og kommer fra den svenske producent Edeva AB. Ifølge Vejdirektoratet er det gennemtestet under forskellige trafik-, vej- og vejrforhold.

Erfaringer fra Sverige, hvor Actibump har været i drift siden 2010, viser, at der ikke er registreret uheld med skader på køretøjer eller personer. Det gælder også motorcykler. I 2017 udførte det svenske motorcykelforbund en analyse over ulykker med motorcykler i og her kunne man ikke finde et eneste eksempel på, at Actibump havde været skyld i en motorcykelulykke.

Der kommer skilte, så trafikanterne i god tid bliver gjort opmærksom på, at der kommer et bump – præcist som med almindelige vejbump.

Vejdirektoratet forventer, at de nye, aktive fartbump er i drift en gang efter efterårsferien, når de er færdiginstalleret og afprøvet.

Vil du modtage FDMs nyhedsbreve?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve, hvis du vil holde dig orienteret om bilnyheder og forbrugerhistorier om livet som bilist.

Få FDMs nyhedsbreve