Fyn er fin: 33 km motorvej klar med seks spor

Fynske Motorvej mellem Lillebæltsbroen og lidt vest for Odense er nu udvidet til seks spor – 20 år efter den politiske beslutning blev taget. Der er dog stadig enkelte hængepartier.

Ny asfalt, seks spor, færre trafikpropper og 130 km/t. kommer nu de 75.000 daglige trafikanter på Vestfyn til gode.
Trafik

Det har taget 20 år, så det er en markant milepæl, at trafikanterne nu har fået glæde af seks spor på Fynske Motorvej hele vejen mellem Odense og Middelfart. Dermed er risikoen for kø eller meget langsom kørsel mindsket betydeligt.

Den sidste delstrækning, mellem Ejby <56> og Aarup <55>, er netop taget i brug, helt uden festivitas. Der mangler da også det øverste lag asfalt på syv km mellem de to frakørsler, så fartgrænsen her forbliver 110 km/t., indtil vejen har fået det sidste lag asfalt hen på foråret.

Men ellers er der nu 130 km/t. på hele Vestfyn.

Det den 33 km lange, røde strækning, der nu er færdig med seks spor. Arbejdet ved Middelfart gik i gang i 2012.
Det den 33 km lange, røde strækning, der nu er færdig med seks spor. Arbejdet ved Middelfart gik i gang i 2012. Mellem frakørslerne 55 og 56 mangler det øverste lag asfalt, og der er 110-begrænsning her. 

7 km er ikke helt klar

Vejdirektoratet arbejder stadig på den sidste strækning mellem Ejby og Aarup, hvor der bl.a. bliver opsat en lang støjskærm og bygget en stor tunnel under vejen til større dyr.

Samlet er det en 33 km lang strækning, som nu er opgraderet til seks spor. Udbygningen har været hårdt tiltrængt, for motorvejen er med 75.000 biler i døgnet stærkt trafikeret og uheldsramt samt har udpræget myldretidstrafik morgen og eftermiddag. Der er også en ganske høj andel af tung trafik.

På de syv km af Fynske Motorvej, der senest er færdig-udvidet, mangler det øverste lag asfalt indtil forår-sommer 2023. Derfor er vejbanen her ujævn og fartgrænsen 110 km/t.
På de syv km af Fynske Motorvej, der senest er færdig-udvidet, mangler det øverste lag asfalt indtil forår-sommer 2023. Derfor er vejbanen her ujævn og fartgrænsen 110 km/t.

Besluttet i 2002

Aftalen om at udvide motorvej E20 på Vestfyn stammer helt fra 2002, og miljø- og teknikundersøgelsen blev gennemført 2005-2008. Anlægget af første etape Lillebæltsbroen-Nørre Aaby skete fra 2012 til 2015.

På grund af manglende bevillinger kom der først gang i anden og tredje etape fra 2019. Selve anlægsarbejdet af de sidste 24 km er til gengæld gået hurtigt – fra foråret 2019 til efteråret 2022.

Arbejdet har bestået af meget mere end de to ekstra vognbaner, som trafikanterne umiddelbart ser fra motorvejen.

De fleste til- og frakørsler er ombygget, ved Middelfart er der anlagt et helt nyt tilslutningsanlæg, mange broer er forlænget, støjskærme og -volde er anlagt og store mængder jord er gravet væk eller fyldt på i siderne. Desuden er der kommet flere og større samkørselspladser, og der er nogle steder skabt bedre krydsningsmuligheder for cyklister.

Store støjvolde er anlagt, og her er ved Indslev er der lagt 19.000 kvadratmeter halmmåtter for at sikre, at skybrud ikke får skråningen til at skride. Halmmåtter er et nyt, miljøvenligt alternativ til sivmåtter fra Sydøstasien.
Store støjvolde er anlagt, og her ved Indslev er der lagt 19.000 kvadratmeter halmmåtter for at sikre, at skybrud ikke får skråningen til at skride. Halmmåtter er et nyt, miljøvenligt alternativ til sivmåtter fra Sydøstasien.

Har fået stort miljø-facelift

Samtidig har den 50 år gamle motorvej fået den helt store miljø- og klimatilpasning. Regnvandet føres nu til store regnvandsbassiner, hvor det renses, åer er blevet fritlagt, dyrehegn er opsat for at holde vildtet ude fra vejen, og adskillige faunapassager under vejen er bygget eller udvidet.

Den samlede bevilling til de 33 km har været på fire mia. kr. i 2010-priser.

Udvidelsen af Fynske Motorvej slutter ikke her. En undersøgelse af udbygning til seks spor hele vejen syd om Odense er gået i gang, og det er politisk aftalt, at der skal være penge til dette byggeri fra 2025.

Hvor Gremmeløkke Å går under motorvejen er der ved at blive bygget en høj og 12 meter bred passage, hvor dyr kan gå langs vandløbet.
Hvor Gremmeløkke Å går under motorvejen er der ved at blive bygget en høj og 12 meter bred passage, hvor dyr kan gå langs vandløbet. Den nye, brede passage er støbt inde bag jorden, og der mangler at blive gravet ud under motorvejen, men det kan ske uden at påvirke trafikken.

 

Vil du modtage FDMs nyhedsbreve?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve, hvis du vil holde dig orienteret om bilnyheder og forbrugerhistorier om livet som bilist.

Få FDMs nyhedsbreve