Danskerne blæser det røde lys et stykke

4 ud af 10 cyklister kører fra tid til anden til højre i et sving, selvom der er rødt. Og bilisternes tålmodighed anno 2023 er heller ikke ligefrem en teoribog værdig, når det handler om at holde tilbage for rødt signal.

Lyssignal viser rødt
Trafik

Er du kvinde og fra Sydsjælland eller Lolland-Falster, er sandsynligheden for, at du inden for det sidste år er kørt ind i et kryds eller har krydset en vej for rødt lys, meget lille. Anderledes forholder det sig efter alt at dømme, hvis du er mand og bor i København eller Københavns vestegn.

En undersøgelse blandt 5.070 bilister i 2022 gennemført af Rådet for Sikker Trafik og analyseinstituttet Wilke har afsløret store forskelle i danskernes holdninger til rødt lys-kørsel, alt efter om der er tale om kvinder eller mænd, og alt efter hvor i landet bilisterne bor.

Mens det blot er 7 % af Sydsjællands og Lolland-Falsters bilister, som inden for det seneste år har kørt over for rødt lys, er tallet helt oppe på 17 % for københavnerne.

I gennemsnit har 11 % af bilisterne herhjemme bevidst kørt over for rødt inden for det seneste år.

18-35-årige cyklister lever livet farligt

Når det kommer til de ganske vist mere sårbare trafikanter i form af cyklisterne, ser tallene ikke mærkbart bedre ud. Hvad der måske ikke kommer bag på nogen, der har kørt i bil eller på cykel i hovedstadsområdet, ser navnlig de unge voksne stort på, hvilken farve lyssignalet viser. Hele 19 % af de 18-35-årige kører enten ’meget ofte’, ’ofte’ eller ’en gang imellem’ over for rødt.

Yngre cyklister holder for rødt lyssignal.
De unge cyklister er ukuelige optimister, når det kommer til egen og andres ulykkessandsynlighed i trafikken. 

I gennemsnit kører 8 % af alle voksne cyklister over for rødt lys fra tid til anden. Og når det handler om, hvor ofte cyklisterne kører til højre, selvom der er rødt lys, er tallet helt oppe på 41 %.

Det viser en undersøgelse blandt 3.266 voksne cyklister i 2022 gennemført af Rådet for Sikker Trafik og Kantar Gallup.

Kvinderne går i mændenes fodspor

På trods af at der er markant flere mandlige bilister (14 %) end kvindelige (6 %), der bevidst har kørt over for rødt lys inden for det seneste år, er tallet steget for begge køn. Ser man på andelen, som ved en fejl har kørt over for rødt, er der ikke helt den samme forskel at spore i køn. Her er det således 22 % af mændene, som enten er kørt over for rødt eller er kørt til højre for rødt, uden at det var meningen.

For kvinder er det 15 %.

Hos Rådet for Sikker Trafik ser man med bekymring på udviklingen og forklarer den bl.a. ved, at trafikken er blevet tættere, og at trafikanternes tålmodighed af flere årsager er blevet mindre.

Hvorfor er københavnerne så meget mindre lovlydige i trafikken, end man er andre steder i landet?
– Inden for de senere år er der kommet markant flere indbyggere til i hovedstadsområdet, og dermed har vi fået en betragtelig større mængde trafikanter på vejene. Det kan jo betyde noget for selvoplevelsen, hvis man hver dag passerer måske 50 lyskryds og så måske kører over for rødt lys ét af stederne. En ellers lovlydig person vil muligvis kunne føle, at det så ikke spiller så stor en rolle med lige den ene gang over for rødt. Men hver eneste gang en bilist eller cyklist kører over for rødt, er det med stor risiko for ikke bare personens eget liv og levned, men også for andres, siger Jesper Søndergaard Hemmingsen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Tegning af cyklist som kører og taler i telefon.
Det er "hovedet under armen", når så mange cyklister kører med telefonen op til hovedet - eller over for rødt. 


Hos Rådet for Sikker Trafik har man konstateret, at det for en del danskere betragtes som ’okay’ at køre over for rødt på cykel, mens de selvsamme trafikanter aldrig kunne finde på at se stort på lyssignalet, hvis de var i bil. For andre gradbøjes reglerne, alt efter hvordan stort krydset er, eller efter hvor travlt de nu lige har. Med andre ord betragtes lyssignalerne af mange som "vejledende", hvad de naturligvis på ingen måde er.

– Fælles for alle ”forklaringerne” er, at de er håbløse. På Rigshospitalets traumecenter er 40 % af de indlagte mennesker, der har været indblandet i en ulykke, som er sket på baggrund af risikobetonet adfærd. Og når 16 % af de dræbte i trafikken er blevet slået ihjel, fordi de selv eller andre har kørt over for rødt eller har udvist anden risikobetonet adfærd, så er det ganske enkelt tal, som er svære at blive i godt humør af. Og dét uanset at antallet af dræbte i trafikken er på et markant lavere niveau i dag end for år tilbage. De færreste tænker bare på, at selvom de måske ikke bliver slået ihjel i en ulykke, kan de meget nemt komme til skade og ende med at få et væsentligt dårligere liv på baggrund af en trafikulykke, end hvis de havde overholdt loven, slutter specialkonsulenten.

FDM: Bekymrende udvikling

Det er bekymrende, at så mange trafikanter vælger at køre over for rødt. Der er næppe nogen, der ikke forstår betydningen af det røde lys, hvorfor det virker uforståeligt, at man som bilist eller cyklist beslutter at sætte egen og andres sikkerhed på spil på den måde. Fra FDMs side kan vi som altid opfordre trafikanterne til at overholde reglerne for færdsel i trafikken – det giver den største sandsynlighed for, at vi alle kommer sikkert hjem, udtaler chefkonsulent i FDM Dennis Lange.  

Må man køre over for gult?

Man må da godt køre over for gult, må man ikke? Og hvad er bøden for at køre over for rødt lys? Få svar på det og meget andet på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside

Politiet og Rådet for Sikker Trafik sætter i denne uge (uge 21) fokus på de trafikanter, der kører over for rødt lys.

Vil du blive bedre bag rattet?​​​

FDM tilbyder målrettede kurser i køreteknik og køreregler til både bil, MC, campingvogn og trailer. Som medlem får du naturligvis rabat.

Bestil kørekurser