Kæmpe-lastbiler får køretilladelse i Danmark

Lastbiler på helt op til 34 meters længde og med to store skibscontainere må snart køre i Danmark. Men indtil videre bliver det kun på en bestemt strækning.

32 meter langt lastvognstog.
Trafik

Ekstra lange lastbiler kaldet modulvogntog har i 15 år været et almindeligt syn på de store danske veje.

Men meget snart kan trafikanterne møde lastvognstog, der er endnu større. Et forsøg med såkaldte dobbelttrailere er blevet rykket frem, så lastbiler i størrelse XX-Large må begynde at køre mellem Aarhus Havn og Høje Taastrup allerede fra begyndelsen af 2024.

Til oktober fremsætter transportminister Thomas Danielsen et lovforslag, der skal tillade et femårigt forsøg fra 1. januar 2024. 

Mens en almindelig lastbil typisk må være 18,75 meter lang, kan modulvogntog være 25,25 meter, og de nye dobbelttrailere, også kaldet Duo2, må fylde helt op til 34 meter i længden.

Oversigt over de mange lastbil-kombinationer.
Øverst de almindelige lastbiltyper og i midten modulvogn. Nederst er de nye dobbelttrailere eller Duo2-lastbiler, som bliver syv-ni meter længere end modulvogntog. Den maksimale vægt stiger dog mere moderat - fra 60 til 70 ton. Den nye type lastbil består teknisk set af tre påhængskøretøjer, og derfor skal der ske en ændring af færdselsloven.

FDM: godt med forsøg

FDM er grundlæggende positivt indstillet over for det nye forsøg med dobbelttrailere.

- Det er positivt, at der udsigt til en CO2-besparelse, ligesom forbrugerne også bør få gavn af, at logistikvirksomhederne kan spare omkostninger ved at effektivisere med de store lastbiler, siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

Han påpeger, at færre store køretøjer på vejene alt andet lige må give mindre trængsel, selv om det på den anden side vil tage længere tid for almindelige lastbiler og andre langsomkørende vogntog at overhale disse exceptionelt lange køretøjer.

- Det kan potentielt give ekstra trængsel for den resterende trafik. Så det kan trække i begge retninger, men det kan sådan et forsøg jo være med til at afdække, tilføjer Dennis Lange.

Kort med strækningen Aarhus-Høje Taastrup indtegnet.
Dobbelt-trailerne må fra begyndelsen kun køre ad motorvejen mellem Aarhus og Høje Taastrup inkl. forbindelse til Aarhus Havn og transportcenteret i Høje Taastrup. Der lægges op til, at de lange lastbiler senere kan fortsætte over Øresundsbroen.

34 meter lange og to sættevogne

Mens en almindelig lastbil typisk må være 18,75 meter lang, kan modulvogntog være 25,25 meter, og de nye dobbelttrailere, også kaldet Duo2, må fylde helt op til 34 meter i længden.

Argumentet for de ekstra lange vogntog er, at de har potentiale til at reducere godstransportens CO2-udledning, fordi én lastbil kan fragte væsentlig mere gods. Men transporten bliver også billigere og mere effektiv.

De helt lange vogntog kan give ekstra god mening for vognmænd i forhold til modulvogntog, da kombinationen giver mulighed for, at en lastbil må trække to store sættevogne. Dermed kan en lastbilchauffør transportere to store (40 eller 45 fods) skibscontainere.

Modulvogntog på 5.000 km veje

Et almindeligt lastvognstog må efter nyeste regler veje op til 56 ton. Siden 2008 har det også været tilladt med modulvogntog, som kan have en vægt på op til 60 ton.

Kort der viser, hvor modulvogntog må køre.
Modulvogntog må efterhånden køre på en meget stor del af det danske vejnet. Kort: Vejdirektoratet

Modelvogntog kører stadig efter en forsøgsordning, som løbende har fået udvidet den del af det danske vejnet, hvor de må køre. I dag er det næsten 5.000 km veje.

I en analyse af mulighederne for dobbelttrailere foreslog Vejdirektoratet i 2021, at et forsøg kunne gennemføres på ca. 900 km veje, fordelt på 865 km motorveje, 15 km øvrige statsveje og 25 km kommunale veje.

300 km motorvej i første omgang

Det er dog endt med, at i første omgang omfattes kun strækningen Høje Taastrup-Aarhus (knap 300 km) og muligvis videre forbindelse til Sverige over Øresundsbroen.

Rasteplads Kildebjerg ved Odense skal indrettes, så kæmpelastbilerne kan holde pause her.

Hvis ordningen skal udbredes til større dele af vejnettet, skal der etableres særlige pladser langs ruten, hvor de meget lange vogntog kan skilles ad og samles, da de ikke må bevæge sig væk fra den fastsatte forsøgsstrækning.

Rødt modulvogntog set bagfra.
Transportfirmaet Frode Laursen er blandt de virksomheder, der ser frem til at må køre med dobbelttrailere. Så snart det er tilladt, vil Frode Laursen som minimum sætte 25 af dem i drift. Hvis mulighederne for at køre med dem bliver udvidet, kan tallet hurtigt være oppe på 100, siger firmaet. Foto: Transportministeriet

Modulvogntog er ikke et sikkerhedsproblem

Modulvogntogene skabte debat om sikkerhed, da de gjorde deres indtog. En dansk uheldsanalyse af modulvogntog har dog vist, at der har været forholdsvis få ulykker med modulvogntog, siden de kom på danske veje i 2008.

Ulykker, hvor modulvogntog har været involveret, er primært sket på motorveje. Der har været meget få ulykker i kryds og ingen ulykker med bløde trafikanter.

Vejdirektoratet har forud for det nye forsøg undersøgt de mulige risici med de ekstra store dobbelttrailere, men der er begrænsede erfaringer fra få lande. De internationale erfaringer peger primært på, at dobbelttrailere så vidt muligt skal und­gås på tosporede veje, og at der skal være særlig opmærksomhed omkring konfliktpunkter, hvor der er bløde trafikanter.

FDM: vigtigt med sikkerhed

Problematisk kan det være, når en dobbelttrailer skal ud fra en sidevej. Det vil tage længere tid end for almindelige lastbiler, og for bilister på den gennemgående vej kan det være overraskende. Også svingning i kryds kan være et problem, da chaufføren kan have svært ved at se hele vejen ned langs vogntoget.

På den første forsøgsstrækning og de formentlig næstfølgende vil det være et begrænset problem, da dobbelttrailerne langt overvejende kører på motorveje.

- Det er under alle omstændigheder vigtigt, at man har trafiksikkerheden for øje, siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

- Man bør ikke slippe de her nu endnu større lastvognstog fri på alle veje. Men det er heldigvis heller ikke det, der lægges op til. Man er opmærksom på, at det ikke er alle steder, der er egnet til det, hvilket FDM er helt enig i, tilføjer han.

Slider mindre på vejene

Dobbelttrailer-lastbilerne må veje omkring 70 ton. Trods deres endnu større vægt vil de slide mindre på vejene, har Vejdirektoratet regnet ud.

Det skyldes, at dobbelttrailerne har mindst 11 aksler at fordele vægten på. Modulvogntog har typisk otte aksler.

De 34 meter lange lastvognstog benyttes i forvejen i Finland, Sverige, Holland og Spanien.

 

Vil du modtage FDMs nyhedsbreve?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve, hvis du vil holde dig orienteret om bilnyheder og forbrugerhistorier om livet som bilist.

Få FDMs nyhedsbreve