FDMs samfundsansvar

Viden

Samfundsansvar er en naturlig del af FDMs forenings- og forretningsstrategi.

FDMs samfundsansvar

Corporate social responsibility, CSR ? eller på dansk samfundsansvar ? er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne.

FDMs samfundsansvar, CSR, hænger naturligt sammen med FDMs forenings- og forretningsstrategi. Trafiksikkerhed og forbrugerbeskyttelse har således været et indsatsområde for FDM, siden foreningen blev etableret i 1909.

I tråd med FDMs vedtægter

FDMs samfundsmæssige forpligtelser fremgår blandt andet af FDMs vedtægter. Her gøres det klart, at FDMs primære opgaver er at varetage medlemmernes interesser som trafikanter og forbrugere, at arbejde for fremme af færdselskulturen og færdselssikkerheden, herunder udbygning og vedligeholdelse af vejnettet, samt at fremme en mere miljøvenlig trafik. Derfor er FDMs daglige arbejde baseret på disse formål, der alle inddrager et samfundsmæssigt aspekt.

CSR-indsatser i FDM

FDM har valgt at fokusere på CSR-indsatser, der læner sig op ad vores kernekompetencer. Det er her, FDM
kan gøre den største samfundsmæssige indsats. Nærmere bestemt kan arbejdet med CSR inddeles i tre særlige indsatsområder: samfund, klima/miljø og menneskerettigheder/medarbejdere.

LÆS MERE: FDMs CSR politik - Samfund

LÆS MERE: FDMs CSR politik - Klima/miljø

LÆS MERE: FDMs CSR politik - Menneskerettigheder/medarbejdere

For at sikre forankringen i vores daglige arbejde skal FDMs ledelse i de årlige handlingsplaner have fokus på vores oplysningsarbejde. Redegørelsen for, hvilket arbejde der er udført for at understøtte FDMs CSR-målsætninger, er beskrevet i FDMs årsrapport.

Handlinger og resultater fra tidligere år er beskrevet i de enkelte årsberetninger som kan ses her:
LÆS MERE: FDMs årberetninger

 

 

Af
Barbara Borre Lange