FDMs trafikpolitiske program - klima og miljø

FDM arbejder for, at vi får indrettet bilafgiftssystem, så det bliver billigere at vælge klima- og miljøvenlige biler. Vi kæmper også for, at producenterne lever op til miljøkravene.

FDM arbejder for, at vi indretter bilafgiftssystem, så det bliver billigere at vælge klima- og miljøvenlige biler.
Viden

Personbilernes miljøpåvirkning er reduceret markant gennem de seneste årtier. Men øget trafik har sammen med stigende fokus på klimaforandringer og luftforureningens sundhedseffekter tilsvarende øget kravene til nye bilers miljøegenskaber.

Biltrafikkens hovedudfordring er at mindske miljøpåvirkningen for at bevare den individuelle mobilitet og det frie transportvalg. Transportsektoren står således over for markant øgede krav til lav udledning af CO2, sodpartikler og kvælstofilter (NOx).

På sigt vil elektrificeringen af personbiler løse udfordringerne, men i mellemtiden er der massivt politisk fokus på, hvordan forbrændingsmotorerne forbedres, mens vi venter på de elektrificerede bilers kommercielle gennembrud.

Vejen til energieffektive biler

Her kæmper FDM også:

Der er udsigt til stadigt stigende trafikmængder, da ønsket om øget individuel mobilitet og fremkomsten af selvkørende og på sigt førerløse biler betyder, at biltrafikken også i fremtiden vil spille en vigtig rolle. Samtidig har Danmark valgt at forpligte sig til en fossilfri fremtid i et, internationalt set, hurtigt tempo.

➜ FDM mener, at det er afgørende nødvendigt grundlæggende at reformere det danske bilafgiftssystem for at fremme den grønne omstilling.

➜ Bilafgifterne skal indrettes, så de fremmer biler med lav klima- og miljøpåvirkning, og som er mere sikre.

Bilafgifterne skal indrettes, så de fremmer biler med lav klima- og miljøpåvirkning, og som er mere sikre.

➜ Afgiftsniveauet bør reduceres for mere miljøvenlige biler med lavt energiforbrug, samt for biler med højt sikkerhedsniveau.

➜ Afgiften på bæredygtige alternative drivmidler, herunder el og biobrændstoffer, skal sænkes for at fremme omstillingen til mere bæredygtige energiformer og -teknologier.

Skærpede miljøkrav til biler

Dieselskandalen i USA og Europa har afdækket en bilindustri, der ved hjælp af uklar lovgivning og vag myndighedskontrol har markedsført biler, der i praksis langt- fra har levet op til de gældende miljøkrav.

Det har givet bilisterne øgede brændstofudgifter og usikkerhed om navnlig dieselbilernes brugsværdi i større byer. Samtidigt har det udsat befolkningen for unødvendig høj luftforurening.

➜ FDM arbejder sammen med bilklubberne i Europa for, at EU’s miljøgodkendelse af nye biler og den efterfølgende kontrol skærpes. Bilister skal kunne stole på, at bilerne også i praksis lever op til miljøkravene.

 Læs mere: FDMs mærkesager, mission og vision