FDMs trafikpolitiske program - mobilitet

Viden

Mobilitet hører sammen med et moderne samfund, og FDM mener, at skal man udvikle og sikre en miljørigtig og sikker mobilitet, er det nødvendigt at sætte bilafgifterne ned.

FDM arbejder for at udvikle mobiliteten og samtidig sikre miljøet og sikkerheden.

Bilen er en vigtig og naturlig del af de fleste danskeres liv og dermed et uundværligt middel for mange til at få hverdagen til at hænge sammen. I store dele af landet er bilen det eneste reelle transportmiddel.

Bilen muliggør en mobilitet, der er en vigtig del af grundlaget for samfundsøkonomiens funktion. For persontransporten i Danmark er gældende, at 8 ud af 10 kilometre sker i bil. Uden bilen vil Danmark gå i stå.

De fleste forventer som en naturlig del af hverdagen at kunne befordre sig, hvorhen og hvornår de vil

Mobilitet er afgørende for bilismens gode vilkår

De fleste forventer som en naturlig del af hverdagen at kunne befordre sig, hvorhen og hvornår de vil. I de kommende år forventes behovet for mobilitet at fortsætte med at stige, og derfor skal danskernes fremtidige mobilitet stå højt på den politiske dagsorden. Bilen er den altovervejende transportform i Danmark. En sikring af mobiliteten er derfor altafgørende for at sikre gode vilkår for bilismen.

Bilafgifter er stopklods for positiv udvikling

Danmark har nogle af de højeste bilafgifter i den vestlige verden. Det meget høje afgiftsniveau og den nuværende afgiftsmodels udformning har vidtrækkende og negative konsekvenser for mobiliteten, miljøet og sikkerheden. Bilafgifter beskatter danskernes mobilitet og udgør en betydelig indskrænkning i muligheden for at købe en moderne, sikker og miljøvenlig bil.

Bevar mobiliteten - vis hensyn til mobilitet, miljø og sikkerhed

FDM’s målsætning er at bevare danskernes mobilitet og sikre et frit valg af transportform. Den nuværende afgiftsmodel med en høj værdibaseret afgift ved køb af bil bør ændres, så hensynet til mobilitet, miljø og sikkerhed kommer i centrum.

Danske bilister skal have et incitament til at købe biler med den nyeste motor- og sikkerhedsteknologi, således at det fremtidige mobilitetsbehov dækkes med det lavest mulige forbrug af naturressourcer og påvirkning af miljøet.

Bilafgifter skal ned

Bilafgifterne bør afvikles og omlægges til en årlig ejerafgift, der afspejler bilens miljø- og sikkerhedsegenskaber.  

Læs mere: FDMs mærkesager, mission og vision

Af
FDM
FDM