FDMs forbrugerpolitiske program - forbrugerbeskyttelse

Viden

FDM mener, at forbrugeren beskyttes bedst muligt ved køb, salg og vedligeholdelse af bilen, når garanti overholdes og endda forlænges, og når bilbranchen opstiller gennemskuelige betingelser.

Som forbrugerorganisation arbejder FDM for rimelige vilkår og udvidet garanti ved handel med bil og bilvedligeholdelse

Bilen er kendetegnet ved at være teknisk kompliceret og kræver løbende vedligeholdelse. Bilejerskabet hører til blandt husstandens største udgifter.

Bedre garanti og længere garantiperioder

Bedre og længere garantiperioder på såvel nye som brugte biler kan bidrage væsentligt til forbrugerens sikring mod uforudsete udgifter og bør derfor fremmes.

Kvaliteten af arbejdet på bilværkstederne har stor betydning for de samlede omkostninger ved bilejerskabet. Bedre garantier på udført værkstedsarbejde bør derfor fremmes.

FDMs målsætning - udvidet garanti og gennemskuelige bilsalg

FDM’s målsætning er, at garantiperioden på nye biler øges til minimum 3 år. Mange bilproducenter tilbyder længere garanti i udlandet, end det er tilfældet for samme model solgt på det danske marked. Det står i kontrast til det danske afgiftssystem, som medfører, at danskerne har nogle af de største omkostninger til biler i verden.

FDM’s målsætning er, at garantiperioden på nye biler øges til minimum 3 år.

Det skal sikres, at bilbranchen anvender rimelige og gennemskuelige handelsbetingelser over for bilisterne ved salg af nye og brugte biler, og at bilbranchen behandler kundeklager seriøst og følger lovgivningen.

Adgangen til uvildige og effektive klagemuligheder er en grundlæggende forudsætning for forbrugerbeskyttelsen. Det skal være tilfældet i relation til såvel handel og vedligeholdelse af bil såvel som i forbindelse med forsikring og parkering.

Læs også: FDMs mærkesager, mission og vision

 

Af
FDM
FDM