Valg til FDMs repræsentantskab

Her kan du se information vedrørende repræsentantskabsvalg 1.-14. oktober 2020 samt en oversigt over kommende valg.

Der er valg til FDMs repræsentantskab 1.-14. oktober hvert år.
Viden

I henhold til FDMs vedtægter skal der den 1.-14. oktober hvert år være repræsentantskabsvalg. Valget til FDMs repræsentantskab gælder for fire år ad gangen.

 

Repræsentantskabsvalg 2020

Fra 1.-14. oktober 2020 skal der vælges repræsentantskabsmedlemmer i FDMs kredse 4, 6 og 9 i henhold til FDMs vedtægter. Valgperioden er fire år.

Hvem er valgbar?
Valgbar til FDMs repræsentantskab er ethvert personligt FDM-medlem under 70 år, som har været medlem af foreningen i minimum et år, som ikke er lønnet medarbejder i foreningen og som har folkeregisteradresse i det lokalområde, hvor der er valg

Sådan stiller du op
Opfylder du betingelserne, og har du lyst til at deltage aktivt i FDMs repræsentantskab?
Så skal du anmelde dit kandidatur på følgende måde:

  1. Anmeld din kandidatur skriftligt, ved at udfylde anmeldelsesblanket med tilhørende stillerliste, der skal være underskrevet af mindst ti af foreningens personlige valgberettigede medlemmer inden for lokalområdet, senest 1. september 2020 kl. 12.00 enten pr. mail til dirsek@fdm.dk eller med brevpost til FDM, Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby, Att.: FDMs direktionssekretariat.
  2. Medsend gerne CV samt en kort præsentation af dig selv, der fortæller, hvorfor du ønsker at blive en del af FDMs repræsentantskab. Oplys samtidig om du besidder øvrige ledelseshverv.

Du kan finde anmeldelsesblanket inkl. stillerliste, der skal underskrives af mindst ti stillere, samt skabelon til kandidatpræsentation her, eller du kan kontakte direktionssekretariatet og få skabelonerne tilsendt pr. mail.

Afstemningsregler
Hvis antallet af opstillede kandi¬dater ikke overstiger antallet af ledige pladser, betragtes kandidaterne som (gen)valgt uden afstemning – et såkaldt fredsvalg.

Hvis der er flere opstillede kandidater end det antal repræsentantskabsmedlemmer, der kan vælges i et lokalområde, afholdes der kampvalg. I tilfælde af kampvalg modtager samtlige stemmeberettigede med¬lemmer i lokalområdet skriftlig meddelelse med information om fremgangsmåden. Valget vil blive gennemført elektronisk.

FDM kredse og lokalområder
Foreningens organisatoriske opbygning hviler på en inddeling i ti kredse, som igen er inddelt i 40 lokalområder. I 2020 er der valg i følgende kredse og lokalområder:

Kreds 4 består af lokalområder 13-15.
Lokalområde 13: Helsingør, Fredensborg, Allerød og Hillerød kommuner
Lokalområde 14: Halsnæs, Frederikssund og Gribskov kommuner
Lokalområde 15: Furesø og Egedal kommuner

Kreds 6 består af lokalområder 19-21
Lokalområde 19: Odense, Nordfyns og Kerteminde kommuner
Lokalområde 20: Middelfart og Assens kommuner
Lokalområde 21: Svendborg, Nyborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Ærø kommuner

Kreds 9 består af lokalområder 31-33
Lokalområde 31: Frederikshavn, Hjørring, Læsø og Brønderslev kommuner
Lokalområde 32: Jammerbugten og Aalborg kommuner
Lokalområde 33: Mariagerfjord, Randers, Vesthimmerlands og Rebild kommuner

 

Læs mere: Oversigt over kredse og lokalområder

Læs mere: FDMs repræsentantskab

Læs mere: Sådan stiller du op til valg

 

I oversigten nedenfor kan du se, hvornår der er repræsentantskabs- og kredsformandsvalg i din kreds.

Valgturnus

 

Repræsentantskabs-
medlemmer

Kredsformand
og suppleant

2020

4 + 6 + 9

4 + 6 + 9 & 1 + 10

2021

5 + 7

5 + 7 & 2 + 3 + 8

2022

1 + 10

1 + 10 & 4 + 6 + 9

2023

2 + 3 + 8

2 + 3 + 8 & 5 + 7

2024

4 + 6 + 9

4 + 6 + 9 & 1 + 10