FDMs repræsentantskabsvalg

FDMs repræsentantskabsvalg
Viden

I henhold til FDMs vedtægter skal der den 1.-14. oktober hvert år afholdes repræsentantskabsvalg.
Repræsentantskabet er FDMs højeste myndighed, og valgene gælder for fire år ad gangen.

I 2022 skal der vælges repræsentantskabsmedlemmer i FDMs kredse 1 og 10.

Læs mere: Hvad laver repræsentantskabet?

I hvert lokalområde vælges et repræsentantskabsmedlem. I lokalområder, hvor der – opgjort pr. 1. juni – er mere end 3.000 medlemmer vælges herudover for samme periode et repræsentantskabsmedlem for hver yderligere påbegyndt 3.000 medlemmer.

Du kan se information om kredse og lokalområder til dette års valg samt foreløbigt antal pladser nedenfor.

Har du lyst til at være med, så læs mere her: Sådan stiller du op

Hvis antallet af opstillede kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser, betragtes kandidaterne som (gen)valgt uden afstemning – et såkaldt fredsvalg.

Hvis der er opstillet flere kandidater, end der er pladser i et lokalområde, afgøres valget ved kampvalg. Ved kampvalg får alle stemmeberettigede medlemmer, der har oplyst en mailadresse til FDM, tilsendt en mail vedr. valget samt et link til stemmeafgivelse, der foregår elektronisk.

Du kan læse mere om processen her: Sådan stemmer du

Din stemme er vigtig og bidrager til medlemsdemokratiet. Derudover har du mulighed for at støtte én eller flere kandidater ved at stille for dem. Når kandidater søger stillere, tilføjer vi dem på denne side: Hjælp til at søge stillere

Kredse og lokalområder samt foreløbigt antal pladser repræsentantskabsvalg 2022

Kreds 1
Lokalområde 1: Københavns kommune og Grønland, 5 pladser
Lokalområde 2: Dragør og Tårnby kommuner, 1 plads
Lokalområde 3: Frederiksberg kommune, 2 pladser
Lokalområde 4: Bornholms regionskommune og Christiansø, 1 plads
Lokalområde 5: Færøerne, 1 plads

Kreds 10
Lokalområde 34: Esbjerg og Fanø kommuner, 2 pladser
Lokalområde 35: Tønder kommune, 1 plads
Lokalområde 36: Varde, Billund og Vejen kommuner, 2 pladser
Lokalområde 37: Sønderborg kommune, 1 plads
Lokalområde 38: Haderslev og Aabenraa kommuner, 2 pladser
Lokalområde 39: Fredericia kommune, 1 plads
Lokalområde 40: Kolding kommune, 2 pladser

NB: Endeligt antal pladser opgøres 1. juni 2022.

Se en samlet oversigt over FDMs kredse og lokalområder

Her kan du se, hvornår der er repræsentantskabs- og kredsformandsvalg i din kreds
Valgturnus Repræsentantskabsmedlemmer Kredsformand og suppleant
2022 1 + 10 1 + 10 & 4 + 6 + 9
2023 2 + 3 + 8 2 + 3 + 8 & 5 + 7
2024 4 + 6 + 9 4 + 6 + 9 & 1 + 10
2025 5 + 7 5 + 7 & 2 + 3 + 8

Se en oversigt over FDMs repræsentantskab