FDMs repræsentantskabsvalg

FDMs repræsentantskabsvalg
Viden

I henhold til FDMs vedtægter skal der den 1.-14. oktober hvert år afholdes repræsentantskabsvalg. I 2021 afholdes valg til FDMs repræsentantskab i kredsene 5 (lokalområde 16-18) og 7 (lokalområde 22-25). Repræsentantskabet er FDMs højeste myndighed, og valget gælder for fire år ad gangen.

Fredsvalg
Der var i samtlige kredse ved opstillingsfristens udløb, 1. september 2021 kl. 12, ikke anmeldt flere kandidater, end der var ledige pladser, og der blev derfor konstateret fredsvalg.

Læs mere: Hvad laver repræsentantskabet?

Valgperiode og repræsentantskabssammensætning
Valgperioden er gældende fra 16. oktober 2021-15. oktober 2025. Herunder er en oversigt over repræsentantskabsmedlemmer i kreds 5 og 7 efter repræsentantskabsvalget 2021.

 

Antal pladser og valgte repræsentantskabsmedlemmer 2021

Kreds 5
Lokalområde 16: Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner (3 pladser)
Genvalgt: Kim Madsen, Lars Aagaard Jensen, Søren Klarskov

Lokalområde 17: Slagelse, Næstved, Sorø og Ringsted kommuner (4 pladser)
Genvalgt: Helle Jürgensen, Claus Würtzen, Lotte Lindahl Andreasen

Lokalområde 18: Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner (3 pladser)
Genvalgt: Steen Torp-Hansen, Dorte Larsen

Kreds 7
Lokalområde 22:
Aarhus kommune (6 pladser)
Genvalgt: Michael Flintholm, Tonny Laursen, Anya Krogh Schlosser

Lokalområde 23: Odder, Samsø og Skanderborg kommuner (2 pladser)
Genvalgt: Thomas Bang Jeppesen

Lokalområde 24: Silkeborg og Favrskov kommuner (3 pladser)
Genvalgt: Rene Møller Jensen

Lokalområde 25: Syddjurs og Norddjurs kommuner (2 pladser)
Genvalgt: Niels Raasted, Lars Hesselø

Se en samlet oversigt over FDMs kredse og lokalområder.

Se en oversigt over FDMs repræsentantskab.

Her kan du se, hvornår der er repræsentantskabs- og kredsformandsvalg i din kreds
Valgturnus Repræsentantskabsmedlemmer Kredsformand og suppleant
2021 5 + 7 5 + 7 & 2 + 3 + 8
2022 1 + 10 1 + 10 & 4 + 6 + 9
2023 2 + 3 + 8 2 + 3 + 8 & 5 + 7
2024 4 + 6 + 9 4 + 6 + 9 & 1 + 10