FDMs repræsentantskabsvalg

FDMs repræsentantskabsvalg
Viden

I henhold til FDMs vedtægter skal der den 1.-14. oktober hvert år være repræsentantskabsvalg. FDMs vedtægter og valgregulativ definerer reglerne for, hvordan valget afvikles.

FDMs valgregulativ

I 2023 skal der vælges repræsentantskabsmedlemmer i FDMs kredse 2, 3 og 8. Valget til FDMs repræsentantskab gælder for fire år ad gangen.

I hvert lokalområde vælges ét repræsentantskabsmedlem. I lokalområder, hvor der – opgjort pr. 1. juni – er mere end 3.000 medlemmer vælges herudover for samme periode et repræsentantskabsmedlem for hver yderligere påbegyndt 3.000 medlemmer.

Du kan se information om kredse og lokalområder til dette års valg samt foreløbigt antal pladser nedenfor.

Har du lyst til at være med, så læs mere her: Sådan stiller du op.

Hvis antallet af opstillede kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser, betragtes kandidaterne som (gen)valgt uden afstemning – et såkaldt fredsvalg.

Hvis der er opstillet flere kandidater, end der er pladser i et lokalområde, afgøres valget ved kampvalg. Ved kampvalg får alle stemmeberettigede medlemmer, der har oplyst en mailadresse til FDM, tilsendt en mail vedr. valget samt et link til stemmeafgivelse, der foregår elektronisk.

Du kan læse mere om processen her: Sådan stemmer du

Din stemme er vigtig og bidrager til medlemsdemokratiet. Derudover har du mulighed for at støtte én eller flere kandidater ved at stille for dem. Når kandidater søger stillere, tilføjer vi dem på denne side: Hjælp til at søge stillere.

Kredse og lokalområder samt foreløbigt antal pladser repræsentantskabsvalg 2023

Kreds 2
Lokalområde 6:
Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner, 3 pladser
Lokalområde 7: Rudersdal og Hørsholm kommuner, 2 pladser
Lokalområde 8: Gladsaxe, Ballerup og Herlev kommuner, 3 pladser

Kreds 3
Lokalområde 9:
Hvidovre, Rødovre, Glostrup og Brøndby kommuner, 3 pladser
Lokalområde 10: Høje-Taastrup, Albertslund, Ishøj og Vallensbæk kommuner, 2 pladser
Lokalområde 11: Roskilde og Lejre kommuner, 3 pladser
Lokalområde 12: Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner, 3 pladser

Kreds 8
Lokalområde 26:
Holstebro, Viborg, Struer og Lemvig kommuner, 3 pladser
Lokalområde 27: Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner, 2 pladser
Lokalområde 28: Skive, Thisted og Morsø kommuner, 2 pladser
Lokalområde 29: Hedensted og Horsens kommuner, 2 pladser
Lokalområde 30: Vejle kommune, 2 pladser

NB: Endeligt antal pladser opgøres 1. juni 2023.

Læs mere: Hvad laver repræsentantskabet?

Her kan du se, hvornår der er repræsentantskabs- og kredsformandsvalg i din kreds
Valgturnus Repræsentantskabsmedlemmer Kredsformand og suppleant
2023 2 + 3 + 8 2 + 3 + 8 & 5 + 7
2024 4 + 6 + 9 4 + 6 + 9 & 1 + 10
2025 5 + 7 5 + 7 & 2 + 3 + 8
2026 1 + 10 1 + 10 & 4 + 6 + 9

Se en oversigt over FDMs repræsentantskab