Valg til FDMs repræsentantskab

Her kan du se, i hvilke lokalområder der skal være valg til FDMs repræsentantskab i efteråret 2019.

Der er valg til FDMs repræsentantskab 1.-14. oktober hvert år.
Fotograf:

Foto

FDM
Viden

I henhold til FDMs vedtægter skal der den 1.-14. oktober hvert år være repræsentantskabsvalg. Valget til FDMs repræsentantskab gælder for fire år ad gangen.

Repræsentantskabsvalg 2019

I 2019 skal der være valg i kreds 2 (lokalrområder 6-8), kreds 3 (lokalområder 9-12) og kreds 8 (lokalområder 26-30).

Læs mere: Oversigt over kredse og lokalområder

Læs mere: FDMs repræsentantskab

Læs mere: Sådan stiller du op til valg

I oversigten nedenfor kan du se, hvornår der er repræsentantskabs- og kredsformandsvalg i din kreds.

Valgturnus

 

Repræsentantskabs-
medlemmer

Kredsformand
og suppleant

2019

2 + 3 + 8

2 + 3 + 8 & 5 + 7

2020

4 + 6 + 9

4 + 6 + 9 & 1 + 10

2021

5 + 7

5 + 7 & 2 + 3 + 8

2022

1 + 10

1 + 10 & 4 + 6 + 9

2023

 2 + 3 + 8

2 + 3 + 8 & 5 + 7