FDMs repræsentantskabsvalg

FDMs repræsentantskabsvalg
Viden

I henhold til FDMs vedtægter skal der den 1.-14. oktober hvert år være repræsentantskabsvalg.
Valget til FDMs repræsentantskab gælder for fire år ad gangen.

I 2021 skal der vælges repræsentantskabsmedlemmer i FDMs kredse 5 og 7. Du kan se information om kredse og lokalområder samt antallet af pladser til dette års valg nedenfor.

Har du lyst til at være med, så læs mere her: Sådan stiller du op.

Hvis antallet af opstillede kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser, betragtes kandidaterne som (gen)valgt uden afstemning – et såkaldt fredsvalg.

Hvis der er opstillet flere kandidater, end der er pladser i et lokalområde, afgøres valget ved kampvalg. Ved kampvalg får alle stemmeberettigede medlemmer, der har oplyst en mailadresse til FDM, tilsendt en mail vedr. valget samt et link til stemmeafgivelse, der foregår elektronisk.

Du kan læse mere om processen her: Sådan stemmer du

Din stemme er vigtig og bidrager til medlemsdemokratiet. Derudover har du mulighed for at støtte en eller flere kandidater ved at stille for dem. Når kandidater søger stillere, tilføjer vi dem på denne side:
Hjælp til at søge stillere.

Se en oversigt over FDMs repræsentantskab.

Se en samlet oversigt over FDMs kredse og lokalområder.

Kredse og lokalområder repræsentantskabsvalg 2021

Kreds 5
Lokalområde 16: Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner
Lokalområde 17: Slagelse, Næstved, Sorø og Ringsted kommuner
Lokalområde 18: Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner
   
Kreds 7
Lokalområde 22:
Aarhus kommune
Lokalområde 23: Odder, Samsø og Skanderborg kommuner
Lokalområde 24: Silkeborg og Favrskov kommuner
Lokalområde 25: Syddjurs og Norddjurs kommuner

.

Her kan du se, hvornår der er repræsentantskabs og kredsformandsvalg i din kreds
Valgturnus Repræsentantskabsmedlemmer Kredsformand og suppleant
2021 5 + 7 5 + 7 & 2 + 3 + 8
2022 1 + 10 1 + 10 & 4 + 6 + 9
2023 2 + 3 + 8 2 + 3 + 8 & 5 + 7
2024 4 + 6 + 9 4 + 6 + 9 & 1 + 10