FDMs repræsentantskabsvalg

FDMs repræsentantskabsvalg
Viden

I henhold til FDMs vedtægter skal der den 1.-14. oktober hvert år være repræsentantskabsvalg. Repræsentantskabet er FDMs højeste myndighed, og valgene gælder for fire år ad gangen. FDMs vedtægter og valgregulativ definerer reglerne for, hvordan valget afvikles.

FDMs valgregulativ

Læs mere: Hvad laver repræsentantskabet

I 2024 skal der vælges repræsentantskabsmedlemmer i FDMs kredse 4, 6 og 9. Nedenfor kan du se information om kredse og lokalområder samt foreløbige antal pladser.

Hvem kan stille op?
Valgbar til repræsentantskabet er ethvert personligt medlem, der ikke er fyldt 70 år den 1. september i valgåret, som har været medlem af foreningen i minimum ét år regnet fra starten af husstandens medlemskab, som ikke er lønnet medarbejder i foreningen, og som har folkeregisteradresse i det lokalområde, hvor der er valg.

Hvornår kan man stille op?
Anmeldelse af kandidatur kan indsendes efter valgets offentliggørelse. 

Anmeldelsesfristen for kandidatur er 2. september 2024 kl. 12.

Har du lyst til at være med, så læs mere her: Sådan stiller du op 

Kredse og lokalområder samt foreløbigt antal pladser repræsentantskabsvalg 2024


Kreds 4
Lokalområde 13:  
Helsingør, Fredensborg, Allerød og Hillerød kommuner, 5 pladser
Lokalområde 14:  Halsnæs, Frederikssund og Gribskov kommuner, 3 pladser
Lokalområde 15:  Furesø og Egedal kommuner, 3 pladser

Kreds 6
Lokalområde 19:
Odense, Nordfyns og Kerteminde kommuner, 4 pladser
Lokalområde 20: Middelfart og Assens kommuner, 2 pladser
Lokalområde 21: Svendborg, Nyborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Ærø kommuner, 3 pladser

Kreds 9
Lokalområde 31:
Frederikshavn, Hjørring, Læsø og Brønderslev kommuner, 3 pladser
Lokalområde 32: Jammerbugt og Aalborg kommuner, 4 pladser
Lokalområde 33: Mariagerfjord, Randers, Vesterhimmerland og Rebild kommuner, 4 pladser 

NB: Endeligt antal pladser opgøres 1. juni 2024.

Se en samlet oversigt over FDMs kredse og lokalområder

Læs mere: Hvad laver repræsentantskabet?

Her kan du se, hvornår der er repræsentantskabs- og kredsformandsvalg i din kreds
Valgturnus Repræsentantskabsmedlemmer Kredsformand og suppleant
2024 4 + 6 + 9 4 + 6 + 9 & 1 + 10
2025 5 + 7 5 + 7 & 2 + 3 + 8
2026 1 + 10 1 + 10 & 4 + 6 + 9
2027 2 + 3 + 8 2 + 3 + 8 & 5 + 7

Se en oversigt over FDMs repræsentantskab