Valg til FDMs repræsentantskab

Her kan du læse om efterårets repræsentantskabsvalg 2018.

Der er valg til FDMs repræsentantskab 1.-14. oktober hvert år.
Fotograf:

Foto

FDM
Viden

I henhold til FDMs vedtægter skal der den 1.-14. oktober hvert år være repræsentantskabsvalg. Valget til FDMs repræsentantskab gælder for fire år ad gangen.

Repræsentantskabsvalg 2018

I 2018 har der været valg i kreds 1 (lokalområder 1-5) og kreds 10 (lokalområder 34-40).

I kreds 1 (lokalområde 1-5) og kreds 10 (lokalområde 34-39) var der ved opstillingsfristens udløb den 3. september kl. 12.00 ikke flere opstillede kandidater, end der var ledige pladser, og der blev konstateret fredsvalg.

I kreds 10, lokalområde 40 var der ved opstillingsfristens udløb opstillet 3 kandidater til 2 ledige pladser, og der har derfor været afholdt kampvalg.

Herunder er en oversigt over de siddende repræsentantskabsmedlemmer i kreds 1 og 10, der er valgt ind ved repræsentantskabsvalget i 2018.

Kreds 1

Lokalområde 1: Københavns Kommune og Grønland (5 pladser)
Genopstiller: René Honoré, Michael Knop, Søren Gudbjerg - alle fredsvalgt

Lokalområde 2: Dragør og Tårnby kommuner (1 plads)

Lokalområde 3: Frederiksberg Kommune (2 pladser)
Genopstiller: Christian Murmann - fredsvalgt

Lokalområde 4: Bornholms Regions-kommune og Christiansø (1 plads)
Genopstiller: Kim Kettner - fredsvalgt

Lokalområde 5: Færøerne (1 plads)
Genopstiller: Bergur Godtfred - fredsvalgt

Kreds 10

Lokalområde 34: Esbjerg og Fanø kommuner (2 pladser)
Genopstiller: Henning Balle, Willi Weber - begge fredsvalgt

Lokalområde 35: Tønder Kommune (1 plads)
Genopstiller: Hjalmar Nielsen - fredsvalgt

Lokalområde 36: Varde, Billund og Vejen kommuner (2 pladser)
Genopstiller: Brian Thøgersen - fredsvalgt

Lokalområde 37: Sønderborg Kommune (1 plads)
Genopstiller: Ernst Kold - fredsvalgt

Lokalområde 38: Haderslev og Aabenraa kommuner (2 pladser)
Genopstiller: Morten Dahl Rask - fredsvalgt

Lokalområde 39: Fredericia Kommune (1 plads)
Genopstiller: Adam Eggert - fredsvalgt

Lokalområde 40: Kolding Kommune (2 pladser)
Keld Nielsen (Nyvalgt) og Peter Ubbe (Genvalgt) er valgt ved kampvalg.

Læs mere: Oversigt over kredse og lokalområder

Læs mere: FDMs repræsentantskab

Læs mere: Sådan stiller du op til valg

I oversigten nedenfor kan du se, hvornår der er repræsentantskabs- og kredsformandsvalg i din kreds.

Valgturnus

 

Repræsentantskabs-
medlemmer

Kredsformand
og suppleant

2018

1 + 10

1 + 10 & 4 + 6 + 9

2019

2 + 3 + 8

2 + 3 + 8 & 5 + 7

2020

4 + 6 + 9

4 + 6 + 9 & 1 + 10

2021

5 + 7

5 + 7 & 2 + 3 + 8

2022

  1 + 10

1 + 10 & 4 + 6 + 9