Fakta om 1,6 dieselmotor

Nogle af de mest solgte bilmærker i Danmark har en 1,6 dieselmotor, som kan risikere at blive ramt af problemer med turboen. FDM har samlet en række fakta her.

Nogle af de mest solgte bilmærker i Danmark har en 1,6 dieselmotor, som kan risikere at blive ramt af problemer med turboen.
Viden

Hvilke biler har denne dieselmotor?

Bilmærker, der bruger denne 1,6 dieselmotor, er: Peugeot, Citroën, Mazda, Suzuki, Mini, Fiat, Ford og Volvo.

Se liste: Biler og årgange med denne motor

Hvorfor bliver turboen defekt?

En af årsagerne til, at turboen kan gå i stykker, er, hvis bilens olie bliver nedbrudt for hurtigt i motoren og bliver til olieslam, som tilstopper systemet. Det kan have den konsekvens, at blandt andet turboen går i stykker på grund af manglende smøring. Det er ofte ikke nok bare at skifte den defekte turbo, da bilejeren hurtig vil opleve at få en defekt turbo igen og i værste fald motorhavari. Værkstedet skal bl.a. kontrollere bundkar, olie-si, oliekanaler osv. samt lave olierens af motoren, inden en ny turbo sættes på.

Er et nyt bundkar løsningen på problemet?

Udskiftning af bundkar er ikke en endegyldig løsning på problemet. Det kan være en mulighed for at minimere risikoen, ligesom ekstra olieskift og rensning af smøresystemet kan være med til at mindske ophobning af olieslam i smøresystemet. Der findes ikke konkrete komponenter, der kan udskiftes, så risikoen for turboskade definitivt kan udelukkes.

Kan problemet med dieselmotorerne forebygges?

Ejere af dieselbiler med den pågældende motor og turbo kan risikere at løbe ind i problemet i løbet af bilens levetid. Ofte er årsagen til problemet et kørselsmønster med mange korte ture og tomgangskørsel med en kold motor. Du kan dog forsøge at minimere risikoen ved at skifte olie og oliefilter lidt oftere.

Skifter man f.eks. olie for hver 15.000 km i stedet for ved 20.000 km, minimeres risikoen for ophobning af olieslam i smøresystemet. Man vil godt nok have en højere udgift til olie og filter over tid, men det er trods alt billigere end en reparation eller udskiftning af motoren. Derudover er det vigtigt at overholde bilens serviceintervaller.

Kan det ske for min bil?

Uanset at der er mange problemer med denne motor, er der set i forhold til antallet af biler, der kører rundt med motoren, som udgangspunkt ikke stor risiko for størsteparten af bilerne. Det store problem er selvfølgelig, at oplever bilejeren at få en defekt turbo, er det en dyr reparation, og at problemet som oftest først viser sig, når fabriksgarantien og reklamationsretten for længst er udløbet. En medvirkende årsag til problemerne er bl.a. det kørselsmønster, man har. For mange korte og kolde ture kan sammen med uregelmæssige olieskift og forkert olietype medvirke til, at problemerne opstår.

Har problemerne med dieselmotorerne været omtalt i Motors tests?

De pågældende problemer har ikke været en del af Motors tests, da FDM på testtidspunktet har vurderet, at problemet ikke er så omfattende, at det ville påvirke alle ejere af de pågældende dieselbiler. I Motor omtales dog altid længden af garantien på de biler, der testes og omtales. FDMs minimumskrav til en nybilsgaranti er tre år eller 100.000 km. Det er desværre ikke alle bilmærker, der lever op til dette krav, og de får et minus for dette i testen.

FDM anbefaler desuden, at man tegner en service- og reparationsaftale på nye biler - ikke mindst nye dieselbiler - hvis man vil gardere sig mod uforudesete udgifter i perioden. Dette fås til de fleste bilmodeller. Motor har ligeledes ofte beskrevet vigtigheden af, at man er meget opmærksom på olieskifteintervallerne og kvaliteten af den olie, der benyttes. I hvert nummer af Motor er der desuden afsat flere sider til at omtale bilejernes liv med bilen - herunder problemer med at få udbedret fejl på garantien og evt. kulance. Her er problematikken med de omtalte turboladere tidligere blevet omtalt.

Hvad kan du gøre, hvis du har en bil med den omtalte turbo, men endnu ikke har oplevet problemet?

Det er vigtigt altid at overholde bilens serviceinterval, samt kun bruge den anbefalede olietype og oliekvalitet. I dag anbefales som udgangspunkt en 5w-30 C3 olie til denne type motor. Men rådfør dig med dit mærkeværksted. Hvis du ikke har oplevet at få udskiftet en defekt turbo, kan du forsøge at forebygge problemet ved at få udført en olierens. Det skal ske på et værksted.

Hvad kan du gøre, hvis du mener at være omfattet af problematikken?

Du kan kontrollere, om din bil fortsat er omfattet af nybilsgarantien, eller hvis du har købt bilen for nyligt hos en forhandler, kan bilen fortsat være omfattet af brugtbilsreklamationsretten, og du har mulighed for at anke til sælger. Hvis garantien eller reklamationsretten er ophørt, anbefaler vi, at du anker til dit mærkeværksted og gør dem opmærksom på, at dette ikke var en uheldig reparation på din bil, men at der er tale om et velkendt problem på denne type motor.

Det er FDM's oplevelse, at her er der tale om et unormalt stort antal reparationer, og på den baggrund er det vores vurdering, at importørerne burde vise deres goodwill og hjælpe dig kulant. Det vil sige, at du i så fald bliver tilbudt en økonomisk håndsrækning.

Læs også: Hvad er kulance

Vil FDM anbefale, at man køber de pågældende biler?

FDM har ikke belæg for generelt at fraråde køb af disse biler. Valget af bil afhænger af flere ting. Er der tale om en brugt bil med denne dieselmotor, bør du være ekstra opmærksom på servicehistorikken. Generelt anbefaler vi, at man søger information om bilen og kontakter vores rådgivning inden et bilkøb.

Spørg FDM

Hvis du som FDM-medlem har spørgsmål eller ønsker mere viden om netop din bil, er du velkommen til at kontakte vores rådgivning, hvor både juridiske og tekniske rådgivere kan hjælpe dig.

Kontakt FDMs Rådgivning