Registreringsafgift for elbil

I 2019 og 2020 skal elbiler under 400.000 kr. ikke betale registreringsafgift. Frem til udgangen af 2022 skal alle elbiler gradvist betale registreringsafgift. Se procentsatser her.

Registreringsafgift på elbiler
Viden

Elbiler, der koster under 400.000 kr., skal ikke betale registreringsafgift i 2019 og 2020. Efter 2020 indfases registreringsafgiften for disse elbiler, så de gradvist skal betale mere i registreringsafgift frem til 2023, hvor registreringsafgiften er fuldt indfaset.

Læs også: de fleste elbiler fortsat uden registreringsafgift

Bundfradrag i 2019 og 2020

I 2019 og 2020 er bundfradrag på 40.000 kr. Det er dette bundfradrag, der i praksis betyder, at der ikke skal betales registreringsafgift på elbiler, der koster op til 400.000 kr.

Indfasning af registreringsafgift

Registreringsafgiften indfases i de kommende år således:

  • 20 procent af satsen til og med 2020*
  • 65 procent af satsen i 2021
  • 90 procent af satsen i 2022
  • 100 procent af satsen i 2023 og frem

    * Bundfradraget betyder, at elbiler op til 400.000 kr. i 2019 og 2020 ikke betaler registreringsafgift.

Midlertidigt batterifradrag 

For at fremme salget af små og mellemstore elbiler er der desuden indført et nyt midlertidigt fradrag i grundlaget for registreringsafgiften på 1.700 kr. pr. kWh batterikapacitet, dog højst 45 kWh, for elbiler og opladningshybridbiler i årene 2017-2021. Dette fradrag betyder, at ikke blot elbiler får et fradrag, men altså også plugin-hybrid. Der er tale om et fradrag i den registreringspligtige værdi.

Se også: Ejerafgift for elbiler 

Plugin-hybrid indfases også

Afgiften på plugin-hybridbiler indfases på samme måde, så registreringsafgiften for langt de fleste plugin-hybrider på det danske marked vil være lav de næste to år.

En ren hybridbil, som ikke kan oplades eksternt, bliver fortsat beskattet som en benzin- eller dieselbil. Det betyder, at der skal betales registreringsafgift efter samme model som almindelige benzin- eller dieselbiler.

Brintbiler afgiftsfrie

Brintbiler vil være helt afgiftsfritaget frem til udgangen af 2021. Herefter indfases registreringsafgiften i årene 2022-2025

Få svar på alt om elbil