Gode råd om forældrekøb af bil

Overvejer du at købe en bil til din søn eller datter, er der en række beslutninger og regler, der er vigtige for jer. Bliv klogere på dem i denne artikel.

Forælder og stort barn i bil med barnet på førersædet
Viden

Ønsker du at give en bil til dit barn i gave, så kan du finde gode råd her. Du skal især være opmærksom på de særlige forsikringsregler og beskatningen.  

Må man give en bil i gave?

Du må årligt give din nærmeste familie – herunder altså dine børn – en skattefri gave for et vist beløb. I år 2023 er beløbsgrænsen sat til 71.500 kroner.   

Du kan finde de til enhver tid gældende beløbsgrænser for gaver til nærtbeslægtede på skat.dk.

Læs mere: Find beløbsgrænser på skat.dk (eksternt link)

Vær opmærksom på, at beløbsgrænsen for gaver til svigerbørn er væsentligt lavere end grænsen for gaver til nærtbeslægtede (f.eks. børn).  

Giver du en bil som en gave, vil barnet blive beskattet af den del af bilens pris, der overstiger gavegrænsen. Gaveafgiften er på 15%.

På skat.dk kan du læse mere om gaveafgift og finde en digital gaveanmeldelsesblanket samt vejledning hertil.

Læs mere: Regler for gaver, gaveafgift og digital gaveanmeldelsesblanket  (eksternt link)

Må jeg låne mit barn penge til en bil?

Det er også muligt at låne dit barn penge til at købe en bil i form af et forældrelån/familielån (et anfordringslån). 
For at du kan låne beløbet rentefrit ud, skal visse betingelser er opfyldt.

Der skal f.eks. oprettes et gældsbrev, som skal underskrives og i gældsbrevet skal der være et vilkår om, at du til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, f.eks. med 14 dages skriftligt varsel.

Vær opmærksom på, at der må ikke stå noget i gældsbrevet om, at gælden f.eks. bliver nedbragt med det årlige beløb, som man må give i gave indtil ’lånet’ er færdigbetalt. Så er der nemlig ikke tale om et lån, men en gave. Og så skal der betales gaveafgift.  

Kan jeg i stedet frit udlåne min egen bil til mit barn?

Er du ejer af en bil, som du permanent eller mere end lejlighedsvis låner ud til dit barn, skal du oplyse det til forsikringsselskabet. Alternativt vil det blive betragtet som forsikringssvindel, og du kan risikere at stå helt eller delvist uden dækning og blive politianmeldt. Du kan enten registrere dit barn som bruger, eller dit barn kan selv tegne forsikringen.

Er dit barn ejer af bilen, er det ulovligt for dig at forsikre bilen. Det er den unge selv, der skal stå på forsikringen.

Overvej om det er nok med den lovpligtige ansvarsforsikring, hvis det er en bil i den billige prisklasse.

Læs mere: Hvem er dækket af din bilforsikring?

Det kan derudover være en god ide at skrive en kontrakt mellem jer om jeres aftale af lån af bil, for at minimere misforståelser og evt. splid. Kontrakten kan indeholde punkter såsom:

  • Hvem betaler for hvad? (f.eks. brændstof, service, dæk og p-afgifter)
  • Hvem betaler, hvis noget går galt? (hvem dækker selvrisiko ved en skade mv.) 
  • Hvor længe gælder jeres aftale, og hvordan kan den evt. opsiges?
  • Hvem må køre i bilen/må bilen lånes ud?)

Er hjemmeboende børn dækket af FDM-medlemskab?

Hjemmeboende børn under 21 år er dækket af husstandens medlemskab af FDM.

Læs mere: Hvem er dækket af mit FDM-medlemskab

Tip: Lav et bilbudget

Det er en god idé at lave et bilbudget sammen, så det fra begyndelsen er klart for dit barn, der modtager gaven, hvilke udgifter der er forbundet med at have bil.

Køber du en ny bil i gave, kan du som forælder overveje også at købe en service- og reparationsaftale. Køber du en brugt bil, skal penge til eventuelle reparationer indregnes i bilbudgettet.

Læs mere: Få overblik over posterne på bilbudgettet

Skal din bil reparationsforsikres?

Er din bils nyvognsgaranti udløbet, kan FDM Reparationsforsikring blive dit sikkerhedsnet, hvis bilen pludselig går i stykker og skal repareres. Der er frit værkstedsvalg og ingen selvrisiko.

Se forsikring