Import: Afgiftsberegning

Når du har fået danske plader på din importerede bil, skal du betale dansk registreringsafgift. Se her, hvordan den fastsættes.

Når du har fået danske plader på din importerede bil, skal du betale dansk registreringsafgift.
Viden

Grundlaget for beregning af registreringsafgift, afhænger af om bilen (eller motorcyklen) kan anses som ny, brugt eller som veteranbil.

Nye biler

Kørt under 2.000 kilometer og er under 4 år. Der betales registreringsafgift af købsprisen. 

Brugte biler

Kørt over 2.000 kilometer eller som er over 4 år. 

Beregningen sker som udgangspunkt, ud fra at sammenlignelige biler på markedet - markedsværdien. Dernæst har SKAT en række beregningsformler, som kan være med i beregningen.

Med hensyn til bilens udstyr, så er det blevet til en generel opfattelse, at der fuldstændig ses bort fra udstyrets værdi ved afgiftsberegningen når bilen er over 8 år gammel. Dette er ikke helt rigtigt. Selv på gamle biler kan udstyret blive tillagt en vis værdi, da udgangspunktet for en vurdering, som nævnt, er markedsprisen. Og man vil derfor kunne komme til, at skulle betale afgift af udstyr på gamle biler.

Vores erfaring er, at afgiften på en importeret bil rammer i nærheden af 60  pct. af en tilsvarende bils handelspris i Danmark.

Se video: Sådan bliver din afgift fastlagt

 

Veteranbiler

Skal du importere en gammel, brugt bil til Danmark, og ønsker du at opnå ret til at betale registreringsafgift efter veteranbilreglerne, er det et krav, at bilen er 35 år gammel regnet fra første indregistreringsdato. Dette følger af registreringsafgiftsloven. Det er også et krav, at bilen fremstår som ved første indregistrering. Registreringsafgiften beregnes som 40 pct. af bilens købspris som ny, men uden afgift.

I andre tilfælde end ved beregning af registreringsafgift, er definitionen på en veteranbil dog kun 30 år ifølge dansk lovgivning. Hvis du fx ønsker at indregistrere bilen som  veteranbil, for dermed at opnå, at du kun skal til syn med bilen hvert 8. år, er det et krav ifølge registreringsbekendtgørelsen, at bilen er fyldt 30 år fra første indregistrering.

Bindende svar fra SKAT

Du kan anmode SKAT om et bindende svar på afgiften, der skal betales. Det koster 400 kr. og svaret er gældende i tre måneder fra udstedelsen. Du skal beregne cirka to måneder på at få et bindende svar.

Indenfor EU

Der skal  ikke betales told og moms, hvis bilen indføres fra et andet EU-land, hvor:

  • der er betalt moms
  • bilen er over 6 måneder gammel
  • har kørt mindst 6.000 kilometer.

Hvis bilen ikke opfylder disse alders- og kilometerkrav, eller hvis bilen indføres fra et land udenfor EU, skal der betales både told og moms.

Udenfor EU

Ved indførsel af bil fra lande udenfor EU er det muligt at ansøge SKAT om fritagelse for krav om betaling af told og moms, hvis ellers man opfylder betingelserne for at indføre bilen som flyttegods. Betingelserne for dette er, at man skal kunne dokumentere at have ejet og benyttet bilen de seneste 6 måneder i udlandet.

Hvis SKAT bevilliger dig told- og momsfritagelse, må du ikke sælge, pantsætte eller udleje bilen de første 12 måneder.

Opnår du ikke told- og momsfritagelse, så skal der betales told (10 pct.) og moms (25 pct.) af fakturaprisen tillagt eventuelle forsikrings- og fragtudgifter.

Ved veteranbiler er det muligt at søge SKAT om mulighed for at slippe med en særlig lav veteranmoms. Dette kræver dog at bilen er af en art som kan betragtes som et samleobjekt.

Toldsynets betydning for afgiften

Ved toldsynet vurderes tre kategorier for bilens stand, herunder middel, over middel eller under middel, +/- minus 5 pct. i forhold til den afgiftpligtige handelsværdi, hvor middel stand giver 0 pct., hvilket vil være tilfældet for langt de fleste biler.

Accept af afgift og betaling

Når afgiftvurderingen er kommet tilbage fra SKAT, får du svaret i din skattemappe på skat.dk. Du kan enten betale afgiften online og derefter afhente nummerplader hos en nummerpladeoperatør eller betale kontant hos et af SKATs regionale centre.

Manglende accept over SKATs afgørelse

Hvis du er utilfreds med SKATs afgørelse, kan du, som medlem af FDM, starte med at spørge os, om vi er enige med dig i, at der er grund til at være utilfreds. Ellers kan du følge vejledningen, som du modtager sammen med SKATs afgørelse.

Du kan godt klage til SKAT, men samtidig betale afgiften og få nummerplader. SKAT vil herefter vurdere din klage og hvis du får medhold i din klage, vil du få refusion fra SKAT.

Hurtig afregning af afgift

Der findes private selvanmeldere, som kan tilbyde at ekspedere din importsag hurtigere end SKAT, ofte fra dag til dag.De tager dog også betaling for det, modsat SKAT.

Hvis du benytter en privat selvanmelder, kan det være vanskeligt at gennemskue, hvor meget ekstra du kommer til at betale til den private selvanmelder. En del af hans fortjeneste kan være skjult som en del af den samlede afgift, du skal betale. Desuden skal du være opmærksom på, at det er umuligt at vide, om virksomheden er godkendt af SKAT til at tage imod afgift fra dig, og om de formidler pengene videre til SKAT. På SKATs hjemmeside har du dog mulighed for selv at se, hvor meget registreringsafgift, der er betalt af et køretøj.

Se her: oplysninger om registreringsafgift

Bruger du en privat selvanmelder, kan du ikke klage til Motorankenævnet over en afgift, som en privat selvanmelderen har fastsat. Hvis du er utilfreds med beregningen, må du lade være med at betale afgiften og blot betale for deres ydelse.

Få råd og vejledning

Størstedelen af de biler der importeres til Danmark kommer fra Tyskland. Derfor er vejledningerne primært dækkende for Tyskland. Skal du importere bil fra et andet land, kan du kontakte FDMs medlemsrådgivning for råd og vejledning. Her sidder teknikere og jurister med erfaring i import. Har du generelle spørgsmål om import, er du også altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt: FDM Rådgivning

Trin for trin - alle faserne for import

Er import for dig og hvad kræver det?

Før du tager afsted - hvad skal du have klar?

Køb af bilen i udlandet

Hjemtransport af bilen - hvilke lovkrav skal du overholde?

Told- og registreringssyn i forbindelse med importen

Hvilke afgifter skal der betales og hvornår?