Import af bil: Sådan er regler for afgiftsberegning

Når du har fået danske plader på din importerede bil, skal du betale dansk registreringsafgift. Se her, hvordan den fastsættes.

Mand holder i sin bil og kigger ud af vinduet.
Viden

Grundlaget for beregning af registreringsafgift afhænger af om bilen (eller motorcyklen) kan anses som værende ny, som brugt eller som veteranbil.

Her kan du læse mere om, hvad der gælder.

Illustration af underoverskriftHvad er reglerne for import af nye biler?

En bil behøves ikke være helt "frisk fra fabrikken" for i afgiftsmæssig sammenhæng at blive kategoriseret som værende ny:

En bil anses som ny, hvis den har kørt under 2.000 kilometer og er under 4 år gammel.

Der betales registreringsafgift af købsprisen af nye biler. 

Illustration af underoverskriftHvad er reglerne for  import af brugte biler?

En bil anses som brugt, hvis den har kørt over 2.000 kilometer eller er mere end 4 år gammel. 

Beregningen sker som udgangspunkt ved at sammenlignelige bilen med andre biler på markedet (markedsværdien). Dernæst har Skat en række beregningsformler, som kan være med i beregningen.

Med hensyn til bilens udstyr, så er det blevet til en generel opfattelse, at der fuldstændig ses bort fra udstyrets værdi ved afgiftsberegningen, når bilen er over 8 år gammel. Dette er ikke helt rigtigt. Selv på gamle biler kan udstyret blive tillagt en vis værdi, da udgangspunktet for en vurdering, som nævnt, er markedsprisen. Og man vil derfor også kunne komme til at skulle betale afgift af udstyr på gamle biler.

Vores erfaring er, at afgiften på en importeret bil rammer i nærheden af 60 pct. af en tilsvarende bils handelspris i Danmark.

Illustration af underoverskriftHvad er reglerne for import af veteranbiler?

Skal du importere en gammel, brugt bil til Danmark, og ønsker du at opnå ret til at betale registreringsafgift efter veteranbilreglerne, er det et krav, at bilen er 35 år gammel regnet fra første indregistreringsdato. Dette følger af registreringsafgiftsloven. Registreringsafgiften beregnes af 75 pct. af bilens købspris som ny, men uden afgift.

I andre tilfælde end ved beregning af registreringsafgift, er definitionen på en veteranbil dog kun 30 år ifølge dansk lovgivning. Hvis du f.eks. ønsker at indregistrere bilen som veteranbil, for dermed at opnå, at du kun skal til syn med bilen hvert 8. år, er det et krav ifølge registreringsbekendtgørelsen, at bilen er fyldt 30 år fra første indregistrering.

Læs mere: Regler for veteranbiler

Illustration af underoverskriftHvordan bliver du sikker på afgiften?

Ønsker du på forhånd er være sikker på, hvilken afgift bilen bliver pålagt, så har du mulighed for at anmode Skat om et bindende svar på afgiften, der skal betales.

Det koster 400 kr., og svaret er gældende i tre måneder fra udstedelsen.

Du skal beregne op til tre måneder på at få et bindende svar.

Illustration af underoverskriftHvordan er reglerne inden for EU?

Der skal ikke betales told og moms, hvis bilen indføres fra et andet EU-land, hvor:

  • Der er betalt moms.
  • Bilen er over 6 måneder gammel og har kørt mindst 6.000 kilometer.

Hvis bilen ikke opfylder disse alders- og kilometerkrav, eller hvis bilen indføres fra et land uden for EU, skal der betales både told og moms.

Illustration af underoverskriftHvordan er reglerne uden for EU?

Ved indførsel af bil fra lande uden for EU er det muligt at ansøge Skat om fritagelse for krav om betaling af told og moms, hvis ellers man opfylder betingelserne for at indføre bilen som flyttegods. Betingelserne for dette er, at man skal kunne dokumentere at have ejet og benyttet bilen de seneste 6 måneder i udlandet. Som dokumentation herfor skal der kunne fremlægges et udenlandsk registreringsbevis.

Hvis Skat bevilliger dig told- og momsfritagelse, må du ikke sælge, pantsætte eller udleje bilen de første 12 måneder efter indførslen.

Opnår du ikke told- og momsfritagelse, så skal der betales told (10 pct.) og moms (25 pct.) af fakturaprisen tillagt eventuelle forsikrings- og fragtudgifter.

Ved veteranbiler er det muligt at søge Skat om mulighed for at slippe med en særlig lav veteranmoms. Dette kræver dog, at bilen er af en art, der kan betragtes som et samleobjekt.

FDM tilbyder toldsyn

Hos FDM kan du få foretaget et toldsyn af MC og bil. Hvis du er medlem af FDM, kan du få rabat. 
Bestil toldsyn 

Hvad betyder toldsynet for afgiften?

For at du kan få indregistreret en importeret MC eller bil i Danmark kræves der et udvidet registreringssyn, også kaldet et registrerings-toldsyn. 

Ved toldsynet vurderes tre kategorier for bilens stand, herunder middel, over middel eller under middel, +/- 5 pct. i forhold til den afgiftspligtige handelsværdi, hvor middel stand giver 0 pct., hvilket vil være tilfældet for langt de fleste biler.

Læs mere: Om toldsyn

Hvordan accepterer og betaler du afgiften?

Når afgiftsvurderingen er kommet tilbage fra Skat, får du svaret i din skattemappe på skat.dk. Du vil herefter få mulighed for at kommentere på vurderingen, inden der træffes en afgørelse. Når afgørelsen foreligger, kan du enten betale afgiften online og derefter afhente nummerplader hos en nummerpladeoperatør eller betale kontant hos et af Skats regionale centre.

Illustration af underoverskriftHvordan klager du over afgørelse?

Hvis du er utilfreds med Skats afgørelse, kan du som medlem af FDM, starte med at spørge os, om vi er enige med dig i, at der er grund til at være utilfreds. Ellers kan du følge vejledningen, som du modtager sammen med Skats afgørelse.

Du kan godt klage til Skat, men samtidig betale afgiften og få nummerplader. Skat vil herefter vurdere din klage, og hvis du får medhold i din klage, vil du få refusion - altså penge tilbage.

Illustration af underoverskriftHvordan kan en importsag hurtig klares?

Der findes private selvanmeldere, som kan tilbyde at ekspedere din importsag hurtigere end Skat, og det er ofte fra dag til dag. De tager dog også, modsat Skat, betaling for det.

Hvis du benytter en privat selvanmelder, kan det være vanskeligt at gennemskue, hvor meget ekstra du kommer til at betale til den private selvanmelder. En del af vedkommendes fortjeneste kan være skjult som en del af den samlede afgift, du skal betale. Desuden skal du være opmærksom på, at det er umuligt at vide, om virksomheden er godkendt af Skat til at tage imod afgift fra dig, og om de formidler pengene videre til Skat. På skat.dk har du dog mulighed for selv at se, hvor meget registreringsafgift, der er betalt af et køretøj.

Bruger du en privat selvanmelder, kan du ikke klage til Motorankenævnet over en afgift, som en privat selvanmelder har fastsat. Hvis du er utilfreds med beregningen, må du lade være med at betale afgiften og blot betale for deres ydelse.

Illustration af underoverskriftHvordan får du gode råd om import af bil?

Størstedelen af de biler, der importeres til Danmark, kommer fra Tyskland. Derfor er vejledningerne primært dækkende for Tyskland. Skal du importere bil fra et andet land, kan du kontakte FDMs medlemsrådgivning for råd og vejledning. Her sidder teknikere og jurister med erfaring i import. Har du generelle spørgsmål om import, er du også velkommen til at kontakte os.

Hvordan kontakter du FDM rådgivning?

Du kan som medlem kontakte FDM via nedenstående link, hvis du har brug for hjælp. 

Kontakt rådgivningen