Toldsyn af bil og motorcykel

Et toldsyn hos FDM er din sikkerhed for, at køretøjet er registreringsklar, og køretøjet er klar til en korrekt værdifastsættelse hos SKAT/Motorstyrelsen.

Toldsyn hos FDM

Hvornår skal dit køretøj til toldsyn?

Har du importeret en person-/varebil eller to/tre-hjulet motorcykel fra udlandet, skal der foretages et registrerings-toldsyn. Skal du eksportere dit køretøj, skal der ligeledes foretages et registrerings-toldsyn.

Registrerings-toldsyn har en gyldighed på fire uger, og træder først i kraft ved den endelige godkendelse af køretøjet.

Sådan udfører vi et toldsyn

Når vi registrerings-toldsyner et køretøj, kontrollerer vi identitet, kilometerstand, udstyr og stand samt evt. færdselsskader, som køretøjet har pådraget sig før import til Damark. Registrerings-toldsyn gennemføres og indtastes i Motorregisteret DMR.

Når køretøjet skal værdifastsættes, har Motorstyrelsen adgang til vognkortet på køretøjet, hvor alt udstyr er anført, som køretøjet er leveret med fra fabrikken. Da vi ikke er i besiddelse at dette vognkort, kan vi kun indtaste udstyr, som vi umiddelbart kan se. Dette kan være meget begrænset. 

Hvad skal du medbringe til et registrerings-toldsyn?

Du skal medbringe den originale udenlandske registreringsattest.

Hvis den originale registreringsattest ikke kan fremskaffes, skal der vedlægges tilladelse fra SKAT/Motorstyrelsen til at syne køretøjet, uden dokumentation for tidligere registrering.

Hvis du har medbragt en kopi af den udenlandske registreringsattest, anvendes denne, indtil der ved genfremstilling eller omsyn er medbragt den originale registreringsattest eller dokumentation fra SKAT, jf. ovenstående

Hvis ikke din udenlandske registreringsattest i pkt. G, indeholder oplysninger om køreklar vægt, skal du medbringe en vejerseddel.

Ved værdifastsættelsen er det vigtigt, at der er foretaget korrekt udregning af km/l, dette er en livslang afgift på køretøjet. Derfor bør du fremskaffe et COC-dokument på køretøjet, hvor alle oplysninger er tilgængelige for, at dit køretøj bliver registreret korrekt i Motorregisteret.

Der kan i visse situationer opstå situationer, hvor køretøjet ikke har et COC-dokument, her skal der fremskaffes supplerende dokumentation eller en dataerklæring. Vi vil ved synet rådgive herom.

Vi sørger for, alle informationer kommer frem

Vi indtaster alle oplysningerne i Motorregisteret. Umiddelbart efter told- og registreringssynet kan du værdifastsætte dit køretøj på SKATs hjemmeside. Det gør du i din skattemappe under “Motorregister”.

Ved registrerings-toldsynet indtaster vi alle oplysningerne i Motorregisteret DMR. Umiddelbart efter registrerings-toldsynet kan du værdifastsætte dit køretøj på SKATs hjemmeside. Det gør du i din skattemappe under “Motorregister”.

Pris for toldsyn

Normalpris: 990 kr.

Medlemspris: 920 kr.

Bestil toldsyn

Læs betingelser for FDM test og bilsyn