Færdselsregler i Canada

Her kan du se de vigtigste færdselsregler, som du skal kende, hvis du skal på kør selv-ferie i Canada.

Her kan du se de vigtigste færdselsregler, som du skal kende, hvis du skal på kør selv-ferie i Canada.
Viden

Vejafgifter

Der er kun én betalingsvej i Canada: Hovedvej 407 i nærheden af Toronto. Betaling foregår automatisk, og regningen sendes til den registrerede ejer.

Færdselsregler

Hver af de 12 provinser har deres egne færdselsregler. Generelt har reglerne dog en del fællestræk, så der er ingen vanskeligheder ved at køre fra en stat til en anden.

Bøder

Bøder må i visse provinser opkræves på stedet.

Mobil

Reglerne for at anvende håndholdt mobiltelefon er som i Danmark.

Find inspiration til kør selv-ferie i Canada hos FDM travel

Promillegrænse

Som udgangspunkt er promillegrænsen 0,8, men langt de fleste provinser har fastsat en lavere grænse, typisk 0,5. For chauffører under 21 er grænsen 0,0 promille.
Det er desuden forbudt at køre med en åben flaske eller dåse med øl, vin eller spiritus.

Lygteføring

Man skal altid som minimum have nærlyset eller kørelys tændt

Køb udstyr til bilferien hos FDMshop.dk

Vigepligt

Føreren af ethvert køretøj, der nærmer sig et kryds, der ikke er kontrolleret af trafiklys eller politiet, skal holde tilbage for køretøjer, der kommer fra højre. Vigepligten i og ved rundkørsler varierer fra stat til stat.

Afstribning

Hvide striber adskiller kørebanerne for kørsel i samme retning, gule striber adskiller baner, hvor der køres i modsat retning.

Skolebusser

Det er forbudt at overhale eller køre forbi gule skolebusser, hvor passagerer er ved at stå på eller af bussen. Det samme gælder for sporvogne.

Parkering

Det er forbudt at parkere på hovedvejene.

Handicapparkering

Der er særlige pladser til handicapbiler, som er markeret med et kørestolsymbol. Kun biler med et internationalt handicapbevis må benytte disse pladser. 

Handicapbevis udstedt i Danmark accepteres som udgangspunkt i alle provinser.

Camping

Det er oftest forbudt at campere eller overnatte uden for offentlige eller private campingpladser. 

Kørsel med påhængskøretøj

Vær opmærksom på, om du lovligt må køre med din trailer eller campingvogn.

Læs mere om reglerne for kørsel med anhænger i udlandet

Hastigheder

I Canada fastsætter hver enkelt provins sine egne hastighedsgrænser. Derfor skal man være meget opmærksom på skiltningen. 

Uheld

Uanset hvor lille uheldet man er involveret i, har man pligt til at stoppe. Alle uheld med personskade skal straks anmeldes til politiet.

Ring 911 for ambulance, politi og brandvæsen.

Læs mere: Uheld på kør selv-ferien

Sikkerhedsudstyr

Der er ikke noget særligt udstyr, der er obligatorisk til bilen, men det anbefales at medbringe ildslukker og førstehjælpskasse.

Autostol

Vær opmærksom på, at der kan være andre regler for brug af autostol og bilens seler. Se vores samlede oversigt, så du ved, hvilke regler du skal følge. 

Se her: Regler for autostole i andre lande