Trailerfælder – Sådan undgår du problemer

Kender du nogle af de fælder, du kan falde i, når du kører med trailer? Se her, hvad du skal være opmærksom på.

Mand er ved at pakke trailer, mens kvinde er klar til at køre bilen.
Viden

Når traileren eller anden anhænger spændes bag på bilen, er der en række regler, der træder i kraft. Det handler f.eks. om, hvor meget du må læsse traileren med, og hvor meget du må køre med i forhold til dit kørekort. Her er tre fælder, du kan risikere at falde i, hvis du ikke kender reglerne for at køre med trailer.

Illustration1 | Læsning af trailer

Overlæsning af trailer er både farligt og ulovligt. Det er ikke lige meget, hvad du læsser traileren med. Sten og vådt grus fylder måske ikke så meget, men det vejer til. I en såkaldt havetrailer med en lastevægt på 325 kg, må der f.eks. kun være enten:

  • 18 fliser (40x40 cm)
  • 18 sække muldjord a 50 l (ikke våd)
  • 52 tørre lægter
  • 36-40 skovlfulde tørt grus
Sådan ser ca. 40 skovlfulde grus ud i en havetrailer
Sådan ser ca. 40 skovlfulde grus ud i en havetrailer

Hvis du bliver stoppet med en for tungt lastet trailer, kan du risikere at få en bøde. Bøden er 75 kr. pr. procent overvægt, dog mindst 1.000 kr. Vurderer politiet desuden, at vogntoget er til fare for færdselssikkerheden, kan du få en betinget frakendelse af kørekortet. De to ting kan også kombineres.

Læs også: Sådan læsser du en trailer rigtigt

Illustration2 | Kørekortet og bil

Der kan være krav til både kørekort og bil, når du skal køre med trailer.

Kørekortet

Med et almindeligt kørekort (kategori B), må du køre med en trailer med en totalvægt på op til 750 kg. Hvis din bil må trække det.

Er trailerens totalvægt på mere end 750 kg, skal du også se på bilens tilladte totalvægt. Bilens tilladte totalvægt og anhængerens tilladte totalvægt må tilsammen ikke overstige 3.500 kg.

Har du taget kørekort før 1. maj 2009, må du i Danmark dog vælge den vægt, der står på bilens registreringsattest som anhængernes største tilladte totalvægt - uden dog at overstige 3.500 kg.

Læs mere: Kørekort før 1. maj 2009

Skal du køre et vogntog (bil+trailer) med en totalvægt på op til 4.250 kg, skal du have et såkaldt B+ kørekort.

Med et trailerkørekort (B/E) kan du køre vogntog med en samlet totalvægt på op til 7.000 kg. Dog må anhængerens vægt ikke overstige 3.500 kg.

Læs mere: Sådan tager du trailerkørekort

Bilen

På bilens registreringsattest kan du se, hvor meget bilen må trække. Dette står under punktet: "påhængskøretøjets største tilladte totalvægt m/bremser" eller "påhængskøretøjets største tilladte totalvægt u/bremser".

Illustration3 | Hastighed

Hvor hurtigt må du køre med trailer og anden anhænger? Hvis du kører personbil med en totalvægt på højst 3500 kg, så gælder følgende generelle fartgrænser:

  • Motorvej: 80 km/t
  • Motortrafikvej og landevej: 80 km/t
  • By: 50 km/t

Hvis der i byerne lokalt er skiltet med højere hastighedsgrænser, må du følge dem. Dog må du max. køre 80 km/t i en byzone med anhænger.

For en personbil med anhænger får du frakendt kørekortet betinget ved 40 pct. overskridelse af hastighedsgrænsen.

Er din anhænger godkendt til Tempo 100 i Danmark, må du køre 100 km/t på motorvej og 80 km/t på landevej og motortrafikvej.

Prøv beregner: Kan din anhænger få Tempo 100 i Danmark?

Brug for udstyr til din trailer?

Husk, i FDMshop.dk kan du købe udstyr til din trailer som f.eks. transportnet, remme og stropper. Køb udstyr til trailer