Tyskland vil opkræve vejskat fra 2019

Sidste tyske modstand mod kontroversiel Maut er opgivet. Dermed er vejen banet for tysk vejskat fra 2019. Danmark bør overveje at tage sagen til EU-domstolen, mener FDM.

Trafik

Vejen mod indførelsen af tysk vejafgift for personbiler blev fredag formiddag lidt kortere.

Det skete, da et flertal i det tyske forbundsråd opgav sin modstand mod den kontroversielle Pkw Maut. Dermed synes den sidste større sten ryddet af vejen for, at Tyskland kan få en vejskat, efter af EU’s transportkommissær Violeta Bulc i december sidste år godkendte de tyske planer for en vejskat.

LÆS OGSÅ: Grønt lys for tysk Maut

Danskere skal kun betale på motorvej

Ifølge tyske medier vil Tyskland senest i 2019 indføre den ny vejskat. For udenlandske bilister vil det betyde, at en ti-dages vignette kommer til at koste mellem 2,5 og 25 euro afhængig af bilens miljøbelastning den såkaldte euronorm. For en to-måneders vignette vil prisen ligge mellem syv og 50 euro. For udenlandske bilister vil vejskatten dog kun blive opkrævet for kørsel på de tyske motorveje, mens lande- og motortrafikveje er undtaget.

Ifølge tyske Spiegel bliver der tale om en såkaldt e-vignette, hvor man tilmelder bilens nummerplade via en hjemmeside eller en app.

FDM har tidligere kritiseret planerne om en tysk vejskat, som FDM mener strider mod EU-traktaten, da den alene rammer udenlandske bilister, idet tyske bilister får skatten modregnet i deres ejerafgift.

LÆS OGSÅ: FAQ om tysk vejskat

FDM: I strid med EU-traktat

”Vi synes, at den tyske Maut er en dårlig idé af flere årsager. Udenlandske bilister betaler allerede i dag langt mere i brændstofafgifter, end hvad deres slid på den tyske Autobahn koster. Derudover mener vi, at modellen diskriminerer andre EU-borgere og dermed strider mod EU-traktatens artikel 18. Endelig er vi bekymret for, at andre lande vil følge Tysklands eksempel og begynde at opkræve vejskat, eller at der ligefrem indføres fælles vejskat for hele EU,” siger afdelingschef i FDM, Torben Lund Kudsk, og tilføjer:

”Vi har sammen med FIA beregnet, at de europæiske bilister allerede betaler langt mere i skatter og afgifter, end hvad der bruges på infrastrukturen. Derfor har vi svært ved at se, hvorfor der er behov for, at bilisterne skal beskattes yderligere.”

Torben Lund Kudsk understreger, at FDMs kritik mere handler grundlæggende principper i vejskattens indretning end de relativt få penge, det drejer sig om for den enkelte bilist.  

LÆS OGSÅ: Europæiske bilister er voldsomt overbeskattede 

Slagsmålet om den tyske Maut er dog ikke afgjort med dagens vedtagelse i det tyske Forbundsråd. Både Østrig, Belgien og Holland har tidligere nævnt, at de vil indbringe vejskatten for EU-domstolen, hvis den nåede så langt. Den danske regering har også tidligere udtalt, at en forudsætning for de tyske vejafgifter er, at de er forenelige med EU-retten.

FDM har også bedt transportminister Ole Birk Olesen om en kommentar til den tyske vejskat, som altså er rykket tættere på:

”Jeg har svært ved at se begrundelsen for den tyske motorvejsafgift. Ja, udenlandske bilister slider på de tyske veje, men udenlandske bilister betaler også moms og afgift, når de tanker brændstof i Tyskland. I Danmark dækker moms og afgifter på brændstof alle bilrelaterede samfundsomkostninger til veje, trængsel, miljø og ulykker, og det samlede niveau af moms og afgifter på brændstof i Tyskland er ikke mærkbart lavere end i Danmark. Så når danske bilister tanker bilen op på vej ned ad Autobahn, så betaler de også for at køre på de tyske veje,” siger transportminister Ole Birk Olesen, og tilføjer:

”Jeg ser frem til Europa-Kommissionens svar på, om Tyskland reelt har besluttet en skat på at rejse rundt i Europa. Sådan en skat synes jeg i givet fald ville være både forkert og helt urimelig. I forhold til processen i EU-systemet er det for tidligt at sige, hvordan Danmark vil gribe sagen an, men det er min forventning, at sagen bliver behandlet ved EU-domstolen, da der er tale om et principielt spørgsmål.”

LÆS OGSÅ: FDM mener: Tysk vejskat - So ein Ding müssen wir nicht haben