EU lægger tysk vejskat i graven

EU-domstolen underkender Tysklands planer om en vejskat, som den mener er diskriminerende. Eneste rigtige udfald, mener FDM, der fra begyndelse har kritiseret den tyske vejskat.

EU-domstolen underkunder planerne om en tysk vejskat
Bilist

Udenlandske bilister skal alligevel ikke betale for at køre på de tyske motorveje.

Vi har ikke været i tvivl om, at en model som den tyske, hvor man reelt kun beskatter andre EU-landes borgere, er i strid med EU-lovgivningen

EU-domstolen har netop underkendt Tysklands planer om at indføre vejskat.

Ifølge EU-domstolen er vejskatten diskriminerende og forskelsbehandler EU-borgere, da den i praksis kun vil blive opkrævet blandt ejere og førere af biler, der er indregistreret i andre EU-lande.

Efter planen skulle Tyskland ellers i år have indført en elektronisk vignette-ordning for kørsel på landets motorveje. Prisen på vignetten skulle afhænge af bilens miljøegenskaber.

Læs også: Tyskland vil opkræve vejskat fra 2019

Rammer kun udenlandske bilister

Mens e-vignetten skulle være obligatorisk for alle, ville tyske bilister dog blive modregnet det tilsvarende beløb i den årlige ejerafgift og dermed indirekte fritaget for vejskatten.

Men den går altså ikke, mener EU-domstolen, efter at Østrig og Holland havde indbragt sagen for domstolen.

Læs også: FAQ om tysk vejskat

FDM: Hvad sagde vi?

FDM har fra begyndelsen kritiseret planerne om en tysk vejskat, da den kun vil ramme udenlandske bilister. Derfor hilser FDM også EU-dommen velkommen.

”Man fristes til at sige; hvad sagde vi? Vi har ikke været i tvivl om, at en model som den tyske, hvor man reelt kun beskatter andre EU-landes borgere, er i strid med EU-lovgivningen. Derfor er vi naturligvis tilfredse med EU-domstolens klare afgørelse, og vi forventer, at Tyskland nu opgiver planerne om en vejskat,” siger afdelingschef i FDM, Torben Lund Kudsk.

Læs også: Kommer der vejskat i Danmark?

Aflyser dansk vejskat

EU-dommen er også en bet for den fungerende VLAK-regering, som også barslede med en dansk vejskat efter netop tysk model.

”De europæiske bilister betaler allerede i dag langt mere i skatter og afgifter, end hvad der bruges på vedligehold og udbygning af infrastrukturen i Europa. Derfor mener vi, at det er en glidebane og vil begrænse den frie bevægelighed, hvis man rundt om i Europa begynder at sætte betalingsmure op for kørsels på vejene. Det gælder også i Danmark,” siger Torben Lund Kudsk.

Læs også: Europæiske bilister er voldsomt overbeskattet