Badekar til brændende elbiler

Batteriet i en elbil kan brænde i op til et døgn, så i stedet for at pøse vand på for at nedkøle batteriet er løsningen at give bilen en dukkert. Danmark har fået sin første slukningscontainer til brande i elbiler

Badekar til brændende elbiler
Bilist

Det er ikke sværere at sluk­ke en brand i en elbil end i andre biler, men batteri­et er derimod en udfordring. Bli­ver det antændt, så tager det lang tid at slukke, og der er risiko for, at det genantænder. Tesla angiver, at det kan tage op til 24 timer at slukke en brand i et batteri i de­res biler.

Det kræver meget mandskab og godt 10.000 liter vand, hvor­imod slukning af brand i en al­mindelig bil kan ske relativt hur­tigt og med kun ca. 500 liter vand. Det har fået Beredskab Øst til at investere i en brandslukningscon­tainer, der kan fyldes med vand, og som elbilen med det brænden­de batteri kan trækkes ind i eller sænkes ned i.

”Dermed undgår vi risikoen for genantændelse, og samtidig bruger vi mindre vand og færre mandetimer til at køle og sluk­ke. Desuden kan vi hurtigt fjerne bilen fra f.eks. motorvejen, og vi kan flytte forureningen hen, hvor den ikke generer”, forklarer be­redskabsinspektør hos Beredskab Øst Nikolaj Lund Marquart, der selv er en af idémagerne bag con­taineren.

Beredskab Øst er en sammen­slutning af redningsberedskaber­ne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kom­muner.

Læs mere: Det skal du huske, når du køber elbil

Selvantændelse og giftig røg

Selvom der altid udvikles farlig røg ved en bilbrand, så er det mere alvorligt, hvis der går ild i et elbil­batteri. Er kapaciteten 100 kWh, kan et udbrændt batteri i værste fald ende med at udvikle op til 20 kg hydrogenflourid.

”Det er en meget giftig og æt­sende gas, og derfor er det vigtigt at kunne transportere bilen væk, hvis den f.eks. er på et sted, hvor der er mange mennesker. Samti­dig kan det kræve flere mand til slukningen, fordi de ikke må være i nærheden af bilen i så lang tid ad gangen pga. giftniveauet – især hvis den er i et lukket område som f.eks. en parkeringskælder”, forkla­rer Nikolaj Lund Marquart.

Her vil slukningen foregå med vand, indtil batteriet er kølet af. Temperaturen måles ved at ter­mografere, og koncentrationen af gasudslip måles, inden der tages beslutning om at trække bilen ud af p-huset. Risikoen for en gen­antænding gør dog, at bilen skal i containeren, når den er ude.

Branden sker kemisk indefra og breder sig mellem cellerne over en lang periode. Branden kan forsin­kes med vand, men risikoen for selvantæn­delse er stor. Når først der er ild, så brænder batteriet som regel helt ud.

Overvejer du at købe elbil?:
Få hjælp af FDM

Slukningscontainer
Via et elektrisk spil på containeren kan en brændende bil trækkes ombord. Her håndterer et dysesystem bran­den i den lukkede container vha. en pumpe med en pumpekapacitet på 1.000 l/min. og recirkulation af vandet

Køreklar til hele landet

Den nye brandslukningscontai­ner er placeret på brandstatio­nen i Gentofte og kan rykke ud til hele landet og Sydsverige, hvis et brændende batteri skal opbeva­res i vand. Containeren har endnu ikke været i brug, men med et sti­gende antal elbiler på vejene er det blot et spørgsmål om tid.

”Vi har ca. 1.600 bilbrande i Danmark om året, og en del af dem er elbiler. I hovedstadsområ­det har vi haft syv brande i elbiler i år, men ingen af bilernes batteri­er blev antændt. Det er ikke, fordi elbilerne selvantænder, for stati­stisk er de faktisk sikrere end al­mindelige biler. Der er desværre ofte tale om ildspåsættelser”, siger Nikolaj Lund Marquart.

Beredskab Øst har foreløbig anskaffet sig den ene container, fordi mange har elbil i indsatsom­rådet. Tiden må afdække beho­vet for flere containere andre ste­der i landet eller for andre typer af slukningsmidler til elbiler.

Læs mere: Se alle test af elbiler