Brugernes dom over Tesla: fed bil, dårlig service

Så enkelt kan det siges om Teslas debut i FDMs årlige AutoIndex. Og dog. For de mange svar i undersøgelsen afslører interessante nuancer om Tesla-ejerne. Bilmærket får drøje hug i den store amerikanske brugerundersøgelse, JD Power.

Tesla med i AutoIndex
Bilist

Tesla debuterer på en flot sjetteplads i årets udga­ve af FDMs AutoIndex-undersøgelse. Den måler bilejer­nes tilfredshed med 23 bilmærker, og ranglisten blev afsløret i Motor udgave 04/2020.

Placeringerne gives ud fra bil­ejernes vurdering af bilen, for­handleren og værkstedet samt en række andre spørgsmål om loyali­tet over for bilmærket.

Læs mere: BMW ligger forrest i udvidet felt af bilmærker i AutoIndex 2020

Tesla klarer sig fint, hvad angår bil og loyalitet, men falder helt igennem i katego­rierne forhandler og værksted.

God energi

Det nye bilmærke – i AutoIn­dex – adskiller sig markant fra de andre mærker på en række punk­ter.

På den positive side viser sva­rene fra ejerne, at støj i kabinen er lavere end gennemsnittet af de øvrige bilmærker. I positiv retning trækker også bilens sikkerhedsud­styr, designet, anerkendelsen hos andre bilejere og energiforbrug i forhold til andre biler.

På mil­jøvenlighed ligger mærket langt over alle andre, synes ejerne selv.

Længe på værksted

Til gengæld er ejerne ikke im­ponerede over forhandlerens vil­lighed til at give rabat ved bilkø­bet. Leveringstiden halter også, og forhandleren ligger noget un­der det samlede gennemsnit, når det gælder gennemgang af garanti og bilens funktioner ved levering.

Desuden kniber det med værkste­dernes evne til hurtigt at løse me­kaniske problemer.

Læs mere: Tesla taber pusten i elbil-paradis

Sådan skiller Tesla sig ud fra de andre bil­mærker

Amerikanske Tesla-tæsk

I USA måler analyseinstituttet JD Power bilejernes tilfredshed ved at spørge til, hvor mange fejl, de oplever med bilen. Tesla er for første gang med i undersøgelsen, der kører på 34. år.

Gennemsnittet er på 166 fejl pr. 100 biler blandt de 32 bilmærker i den årlige undersøgelse.

Tesla ligger klart i bunden med 250 fejl pr. 100 biler. Næstdårligst er Land Rover med 228 fejl. Bilmærket er ikke med i AutoIndex, da der ikke sælges nok biler herhjemme til at skabe valide data.

Tesla-ejerne har bl.a. haft problemer med knirkelyde, vindstøj og infotainmentsystemet.

Dodge og Kia ligger i toppen i USA med 136 fejl pr. 100 biler.

Bliv medlem og få Motor