Her er de nye love for bilisterne i 2021

Fra årsskiftet træder en række nye love bilister og motorcyklister i kraft. FDM har samlet et overblik.

Der er nye love og regler for bilister om MC-ejere fra 2021
Bilist

Nytår er ofte lige med nye love og regler for bilister og motorcyklister, og 2021 er ingen undtagelse. Dog er buketten af nye love for det kommende år knap så stor som tidligere år.

Nye bilafgifter

Væsentligst er nok, at der ventes at træde nye bilafgifter i kraft. Loven ventes endeligt vedtaget medio februar med virkning fra 18. december.

De nye afgifter betyder en hel nye måde at udregne bilerne registreringsafgift på. Ganske vist vil nye bilers værdi stadig være beskattet, men derudover indføres som noget nyt et CO2-tillæg, ligesom elbiler og plugin-hybrider i en længere overgangsperiode vil få rabat på registreringsafgiften.

Samlet skal de nye afgifter sikre 775.000 elektriske biler frem mod 2030. 

Læs også: Nye bilafgifter på plads - sådan regnes de ud

Ny frist for omregistrering af brugt bil

Med årsskiftet bliver fristen for omregistrering af køretøjer kortere. Hvor en køber af brugte biler tidligere havde tre uger til at få omregistreret den købte bil, er det blevet ændret, så fristen nu er fire hverdage.

FDM er godt tilfreds med den nye kortere frist, som FDM har efterspurgt i flere år, og som minimerer risikoen for de uenigheder, FDM med mellemrum oplever i forbindelse med bilhandel private imellem.

”Det har ofte givet anledning til problemer, at en køber i en længere periode har kunnet køre på en tidligere ejers forsikring og ejerafgift, ligesom eksempelvis fartbøder og p-afgifter bliver sendt til den registrerede (tidligere) ejer af bilen. Det bøvl vil blive mindsket med den nye frist på fire hverdage.

Selvom der stadig er en frist på fire hverdage, anbefaler FDM, at ejer og køber af køretøjet sammen omregistrerer i forbindelse med handlen. Det gøres nemt med den Ejerskifte-app, Motorstyrelsen lancerede i november 2020.

Læs også: Ny app gør omregistrering af bilen nemmere

Urimeligt krav til veteranbiler fjernes

Aftalen om nye bilafgifter har også betydning for veteranbiler. Her fjernes nemlig det omstridte krav til veteranbilers originale stand - det såkaldte originalitetskrav. Hidtil har de klassiske biler skullet være i helt original stand for at kunne indregistreres til den gunstige veteranbil-sats. I praksis har det betydet, at bilerne nærmest har skullet være helt identiske med dengang, de kørte af fabrikkens samlebånd.

Selv veteranentusiaster kan imidlertid have svært ved at gennemskue, om deres bil har været tilstrækkelig lov, og dermed har de risikeret en høj bøde fra Motorstyrelsen. Af samme årsag har FDM kaldt kravet for urimeligt.  

Med de nye regler vil biler over 35 år, der er ombygget, eller blot er vedligeholdt med moderne, men uoriginale dele, fremover kan indregistreres efter afgiftsreglerne for veterankøretøjer.

Også det udskældte brændstoftillæg fra den gamle afgiftsmodel forsvinder. Den nye model for veteranbiler finansieres delvist ved en omlægning, hvor det lempelige loft for registreringsafgiften for veterankøretøjer hæves fra 40 pct. til 75 pct.

Nu må kommuner fjerne og sælge din bil

Fra nytår får landets kommuner nemmere ved at fjerne ulovligt parkerede biler. Fremover må kommuner fjerne biler, efter de har fået tre p-afgifter, der er loftet for, hvor mange p-afgifter man kan få ved offentlig parkering for samme parkering.

FDM var oprindeligt meget kritiske over for forslaget, der blev præsenteret i februar i år. Dengang kaldte FDM det blandt andet for for vidtgående og ude af proportion. FDM efterlyste også dokumentation for, at der i kommunerne skulle være et reelt behov for at fjerne ulovligt parkerede biler. Efter at forslaget har været i høring, er det nu blevet ændret, så en kommune skal kontakte ejeren, som har fire uger til at fjerne bilen, før kommunens fejeblad må rykke ud. Herefter har ejeren yderligere fire uger til at afhente sin bil fra opbevaringspladsen. Først herefter må en kommune sælge bilen.

”Sigtet med lovændringen er, at kommunerne får lettere ved at fjerne efterladte biler. I det oprindelige forslag ville man dog også ramme helt almindelige bilister, der for eksempel blot havde overset et skilt og var taget på forlænget weekend i udlandet. Vi er tilfredse med, at man har lyttet til FDMs kritik og tilpasset forslaget, så det kun rammer i de situationer, man ønsker. Det er dog værd at bemærke, at kommunerne altid har kunnet bede politiet fjerne biler, der er parkeret til gene eller til fare for trafikken, noget tyder dog på, at kommuner ikke har været særligt gode til at benytte den mulighed.” siger chefkonsulent i FDM, Dennis lange.  

Læs også: Kommuner vil have lov til selv at fjerne biler

På med styrthjelmen

Mens det i årtier har været påbudt at køre med styrthjelm på motorcykler, har tre- og firehjulede motorcykler, de såkaldte ATV’er (All Terrain Vehicle), hidtil været fritaget. Det er slut nu.

Fra 1. januar bliver det også lovpligtigt for føreren af disse at køre med styrthjelm.

Kører man uden styrthjelm på MC, er bøden på 1.500 kroner.

Læs også: Så høje er bøderne for trafikforseelser 

Forsøg med selvkørende robotter

På årets første dag træder en forsøgsordning for selvkørende enheder i kraft. Det vil typisk være små robotter, der vil kunne levere alt fra take away mad til pakker. Forsøgene vil dog primært foregå uden for færdselslovens område. Det vil derfor være begrænset, hvor meget trafikanterne og andre vil komme til at møde de selvkørende enheder. FDM er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med planer om konkrete forsøg i Danmark.

Få rådgivning om love, regler og nye afgifter

Få rådgivning