Nye bilafgifter kan koste bilkøbere dyrt

Motorstyrelsen er ikke klar til de nye bilafgifter. Bilkøber risikerer at betale for høj registreringsafgift frem til sommer, inden de kan få penge tilbage. Uholdbart, mener FDM, der har udarbejdet et skriftligt forbehold, som sikrer mod prisstigninger ved ændring af nye bilafgifter.

Familie ser på ny bil
Bilist

Selvom landets bilforhandler er lukket ned, har mange biler hen over julen fået andre prisskilte i forruden. Årsagen er den nye registreringsafgift, der trådte i kraft med virkning fra den 18. december 2020.

Selvom der er politisk flertal bag de nye afgifter, er der imidlertid kun tale om et lovforslag. Loven ventes først endeligt vedtaget midt i februar.

Det betyder, at der kan ske justeringer, og at der derfor kan være en vis risiko ved at vælge at købe ny bil på nuværende tidspunkt. Ændres der i forslaget, kan det påvirke dem, der har skrevet under på en slutseddel i perioden mellem den 18. december 2020 og forslagets endelige vedtagelse.

Hvis du alligevel vælger at købe ny bil på nuværende tidspunkt, kan du bede om at få nedenstående forbehold/vilkår, som FDM har udarbejdet for at minimere din risiko som forbruger, indført i slutsedlen.

Læs også: Her er din guide til de nye bilafgifter

Forvirring om indbetaling af afgift

En anden og væsentlig konsekvens af ændringerne i reglerne om registreringsafgift er, at Motorstyrelsens IT-systemer endnu ikke er klar til at håndtere de nye regler. Det betyder, at der indtil videre – formentlig helt frem til juli – skal indbetales registreringsafgift til Motorstyrelsen efter de såkaldt gamle 2021-regler. Her stod flere elbiler til at stige markant i afgift. Med de nye regler vil flere elbiler end tidligere være afgiftsfritaget. Enkelte bliver dog dyrere.

Formelt set kan det altså betyde, at du som køber skal afregne en registreringsafgift, som du så senere vil få tilbage, når Motorstyrelsens systemer er justeret. Efterreguleringen vil formentlig først ske omkring midten af 2021.

”Det er naturligvis ikke holdbart, at forbrugere vil skulle lægge ud for en afgift, som de om seks måneder vil få tilbage. Slet ikke fordi mange skal låne pengene til deres nye bil. Det vil være urimeligt at bede forbrugerne om det, blot fordi Motorstyrelsens system ikke er klar til at håndtere den nye registreringsafgift. Her mener vi, at Motorstyrelsen under Skatteministeriet og bilbranchen må finde en løsning, som ikke belaster forbrugerne. Ellers risikerer vi, at det bremser bilsalget,” siger advokat i FDM, Casper Schad.

Læs også: Her er de nye bilafgifters tabere og vindere

FDM-forbehold sikrer mod prisstigning

Som lovforslaget og markedssituationen ser ud på nuværende tidspunkt, har FDM udarbejdet nogle vilkår/forbehold, som FDM anbefaler, at du som bilkøber sikrer dig bliver skrevet ind i slutsedlen ved køb af ny bil (og bil, der skal afgiftsberigtiges første gang, for eksempel ved import af brugt bil eller indregistrering af tidligere leasingbil). De sikrer dig mod ubehagelige overraskelser.

Se forbeholdene nederst i artiklen.

Udgangspunktet for vilkåret er, at bilen handles til den nye pris og de nye afgifter.

Sker der ændringer i markedet eller i lovforslaget, kan det medføre, at FDM tilpasser formuleringen.

Med FDMs forbehold ved du som køber, hvad bilen maksimalt kommer til at koste. Det er også den aftalte pris for bilen, som du skal betale ved leveringen, så eventuelt udlæg af højere afgiftsbeløb er dig som køber uvedkommende. Det har betydning for din budgetlægning og for eventuel finansiering.

Læs også: Mange bilkøbere har penge til gode hos deres forhandler

Vigtigt med udspecificeret slutseddel

Samtidig er der indføjet, at hvis det viser sig, at du har betalt et højere afgiftsbeløb til sælger, end der reelt er behov for, har du krav på at få den for meget indbetalte afgift retur.

Viser det sig omvendt, at bilforhandleren efteropkræves mere i registreringsafgift af Motorstyrelsen, end der blev aftalt ved købet, er det alene et forhold mellem forhandler og Motorstyrelsen og ikke dig som køber, da den aftalte pris er den maksimale pris, du skal betale.

”Vi er i FDM overordnet tilfredse med de nye bilafgifter, men det rod, de medfører i form af uafklarede indbetaling af afgifter, kan vi godt undvære. Det kan ikke være forbrugernes problem,” siger Casper Schad og tilføjer:

”Det understreger endnu en gang vigtigheden af at få en meget udspecificeret slutseddel, hvor det tydeligt fremgår, hvor meget af prisen, der er registreringsafgift, så bilkøber og bilsælger har rene linjer, når Motorstyrelsen genberegner efter de nye regler.”

Skal FDM godkende din slutseddel?

Indsend slutseddel

Overgangsordning vedrørende en bils endelige pris og registreringsafgift:

Parterne er enige om, at den aftalte pris er bilens endelige og maksimale pris og desuden den sum, køber skal erlægge (betale) for modtagelse af bilen.

Kan der på indregistreringstidspunktet ikke afregnes endeligt over for SKAT, og er der behov for, at der indbetales et højere afgiftsbeløb til SKAT, er dette forhold køber uvedkommende. Den endelige registreringsafgift er af sælger beregnet til og forventes at udgøre: ________________ kr.

Efter genberegning af registreringsafgift:

Viser det sig, at genberegningen af registreringsafgiften medfører, at der skal betales højere beløb i afgift, er dette forhold køberen uvedkommende.

Viser det sig, at genberegningen af registreringsafgiften medfører, at der hos køberen er opkrævet et højere beløb for registreringsafgift, end der skal erlægges (betales) overfor SKAT, er sælger forpligtet til at returnere differencebeløbet til køber uden ugrundet ophold efter modtagelsen af beløbet fra SKAT.