De sagde, at elbilens batteri var fit - men det var fladt

Hvordan måler man kapaciteten i elbilens batteri? Det er der ikke enighed om, og et medlem fik først skiftet sit batteri, efter at FDM havde lavet en test, der viste for lav ladekapacitet

FIT BATTERI VAR FLADT
Bilist

Da elbilen Renault Fluence kom på markedet i 2012, mente producenten, at det var smart, at bilens batteri kunne ud­skiftes i stedet for at være en fast del af bilen. Men kunderne bed ikke på, og salget stoppede efter godt et år.

I stedet fandt Renault på en model, hvor kunder køb­te bilen, men leasede batteriet, så man blot kunne få det skiftet, når ladekapaciteten blev for ringe. John Valeur benyttede sig af tilbuddet og købte i 2015 en Re­nault Fluence.

Fire år senere øn­skede han at få batteriet udskiftet, fordi han mente, at det ikke hav­de en ladekapacitet på mindst 75 procent, som leasingselskabet lo­vede.

Han fik batteriet testet hos en autoriseret Renault-forhand­ler, der målte batteriets såkaldte „state of health“ til at være 76 pro­cent. Da batteriet ikke skulle ud­skiftes, måtte han selv betale knap 5.000 kr. for testen.

”Men det gav ikke mening for mig, for bilen kørte slet ikke så langt på en opladning, som den plejede. Der var noget galt”, fortæl­ler John Valeur.

Kontakt FDM rådgivning

Fik nyt batteri

Få hjælp af FDM

FDMs rådgivning er kun for medlemmer. Så meld dig ind i dag, så kan du få personlige råd og vejledning.

Du er også velkommen til at kontakte os inden for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med dit spørgsmål.

Bliv medlem

Han henvendte sig til FDM, der lavede en test af batteriets ladeka­pacitet.

”Problemet er, at batteriets state of health ikke siger noget om ladekapaciteten, hvilket man­ge tit forveksler. Så vi måtte lave en test, hvor vi sikrede, at der ikke var andre fejl på bilen, og herefter kunne vi overvåge og måle den re­elle energi, der kunne tilføres bat­teriet. Vi kørte det fuldt opladede batteri fladt tre gange og foretog tre opladninger for at beregne en gennemsnitlig ladekapacitet”, for­klarer afdelingsleder i Teknisk Rådgivning i FDM Lone Otto.

Batteriets ladekapacitet var angivet til 22 kWh, men i testen kunne FDM kun tilføre 15 kWh, svarende til 68 procent. Altså et stykke under de 75 procent som lovet i leasingaftalen.

”De overholdt ikke deres egne betingelser. Så det lykkedes os at hjælpe John Valeur, så batteriet blev udskiftet uden beregning, og han fik også refunderet udgifterne til test af batteriet. Vi har modta­get flere henvendelser fra medlem­mer med lignende udfordringer, så vi er glade for udfaldet”, siger jurist i FDM Jannik Hermansen.

Læs mere: Sådan vælger du værksted til din elektriske bil

Oprindeligt var batteripakken tænkt som en enhed du kunne skifte på en batteristation.
FDMs test viste, at batteriet kun kunne oplades 68 pct. og dermed mindre end lovet i kontrakten. 

Svært for elbilejere

Der findes ikke en standardiseret måde, hvor man kan måle og sam­menligne kapaciteten af el- og hy­bridbilers batterier, og mange for­veksler begreberne.

”Det viser denne sag jo også, for John Valeur blev afvist med henvisning til batteriets state of health, men det er ladekapacite­ten, der omtales i leasingkontrak­ten”, siger Lone Otto, der påpeger, at problematikken er vigtig for alle elbilejere.

FDM tester ikke elbilers bat­terier, men kan i den enkelte sag prøvekøre bilen og beregne batte­riets ladekapacitet.

”Vi hjælper naturligvis med­lemmer med elbiler lige så meget som alle andre, for det er et kom­pliceret område. Den viden har vi for bilejerne, der kan benytte FDMs rådgivning, hvis de f.eks. er i tvivl om, om batteriet er som lovet”, siger Lone Otto.

Kend dit batteri

Over tid vil der ske en degradering af elbilens batteri, og det vil ikke have samme kapacitet, som da det var helt nyt. Dermed kan du som elbilejer opleve, at bilens rækkevidde bliver kortere med tiden.

Her er tre begreber, du bør kende.

Ladekapacitet: Den mængde energi (kWh), der kan tilføres batteriet ved en fuld opladning.

State of charge (SOC): Procent­del energi, der er tilbage, inden batteriet løber tør for strøm.

State of health (SOH): Degrade­ring af batteriet, der siger noget om udnyttelsen ift. bl.a. tempe­ratur, battericellernes afladning og interne modstand, der opstår pga. slid. Beregningen afhænger af producentens metode.

 

Har du brug for rådgivning?

Hvert år får FDM Rådgivning mere end 50.000 henvendelser fra medlemmer. Uanset om du kontakter os om en parkeringsbøde eller en bilhandel, får du samme gode rådgivning af FDMs eksperter.

Vi tager udgangspunkt i dig og i din konkrete situation. FDM hjælper dig med dine rettigheder som bilist. 

Kontakt FDM rådgivning