Forhandler ignorerer afgørelse i Ankenævn for biler og vil ikke give bilkøber erstatning

Bilens hestekræfter var blevet svækket, opdagede et FDM-medlem, men blev afvist af forhandler og importør. Ankenævn for Biler kom frem til, at bilkøberen skal have erstatning – men han har ikke udsigt til at få pengene

Min bil tabte pusten
Bilist

Den brugte Opel Insignia 2.0T Country Tourer, som John Morelli (billedet) købte i 2018 for 507.000 kr., var ikke så hurtig i optrækket som lovet. Den skulle ifølge slut­sedlen yde 260 hk og 400 Nm, men da han havde købt bilen, blev han skeptisk, og hans tvivl blev bakket op af et par bilkyndi­ge venner.

Han fik derfor lavet en test af bilen på et rullefelt til biler med firehjulstræk, og den viste, at ydeevnen var noget mindre.

Både forhandleren, Andersen & Martini i Greve, og importø­ren, K.W. Bruun, afviste rullefelt­testen med henvisning til, at bi­len skulle testes på vej. Her kunne den nå 100 km/t. på 7,7 sekunder, og derfor mente de, at bilen havde de lovede antal hestekræfter.

”De stolede ikke på rullefelt­testen, selvom jeg samtidig bl.a. kunne vise klip fra YouTube med biler fra Tyskland med samme problem. Jeg blev blot afvist, og de kunne ikke argumentere for, at bi­len var i orden. De er skræmmen­de uvidende om det produkt, de sælger”, mener John Morelli.

Ankenævn: 10.000 kr. i afslag

Sagen endte med FDMs op­bakning i Ankenævn for Bi­ler, hvor John Morelli krævede 25.000 kr. i afslag på prisen. Her gik bilen igennem endnu en uvil­dig test, hvor den reelle ydelse vi­ste sig at være nærmere 210 hk og 380 Nm. Altså mindre end lovet.

Konklusionen lød, at bilen godt kunne yde mere, men at „effekten styres nedad, ved at tændingen re­guleres på en sådan måde, at mak­simaleffekten ikke opnås.“

Ankenævn for Biler kom frem til, at der var tale om en køberetlig mangel, og at John Morelli skul­le have et afslag i prisen på 10.000 kroner.

FDM er tilfreds med nævnets afgørelse.

”Blot fordi forhandleren og importøren siger, at bilen er, som den skal være, skal man ikke stil­le sig tilfreds, når de ikke vil be­vise eller dokumentere noget som helst. Vores medlem fastholdt, at han vidste, at han havde ret, og det kan undre, at hverken importør eller forhandler kender bilen godt nok”, siger advokat i FDM Abid Khan, der vejledte John Morelli i sagen.

Bliv medlem af FDM

Forhandler i udhængsskab

Han må dog se langt efter pen­gene, medmindre han vælger at køre en retssag mod Andersen & Martini og vinder den. Forhand­leren ønsker ikke at efterleve næv­nets afgørelse og er nu nævnt i ud­hængsskabet på bilklage.dk – en liste over virksomheder, der ikke efterlever nævnets afgørelser.

Læs mere: Se forhandlere og værksteder i udhængsskabet på bilklage.dk (eksternt link)

”Vi er normalt indstillet på at efterleve nævnets afgørelser, men fabrikken siger, at der ikke er fejl på bilen, så vi må ikke udbetale pengene. Desuden kan jeg heller ikke se, at kunden lider afsavn, for bilen kører, som den skal. Vores test viser, at bilen ikke fejler noget, så det er ikke rimeligt, vi er nævnt i udhængsskabet”, siger CEO hos Andersen & Martini i Greve, Peter Hansen.

FDM mener, at det er urimeligt, at John Morelli kommer i klemme.

”Selvom forhandleren oplyser, at han ikke må betale for importøren K.W. Bruun, der også er indklaget i sagen, ændrer det ikke på, at der foreligger en afgørelse, hvor forhandleren er forpligtet til at betale. Når FDMs medlemmer beder om at få gennemgået deres slutseddel i forbindelse med et køb, er det forhandleren, vi vil advare imod at handle med. Vi advarer mod at handle med alle, der er nævnt i udhængsskabet”, siger Abid Khan.

Opdatering 11. marts: Denne artikel er bragt i FDMs medlemsmagasin, Motor 02/2021. Efter deadline har forhandleren valgt at betale FDM-medlemmet og er nu ikke nævnt i udhængsskabet på bilklage.dk, som det fremgår af artiklen.