Flere går til Ankenævn for biler

Uklare aftaler og forhandleres manglende vilje til at udbedre fejl er blandt de hyppigste årsager til sager hos Ankenævn for biler. Lidt flere virksomheder ender i skammekrogen, viser nævnets årsberetning.

Antallet af klager til Ankenævn for biler steg i 2019.
Bilist

Går bilkøbet skævt, eller opstår der uenighed med værkstedet, kan det godt betale sig at sende sagen forbi Ankenævn for biler. Det viser ankenævnets årsberetning for 2019.

Nævnet modtog sidste år det hidtil højeste antal klager på ét kalenderår.

I alt 681 klager – 82 flere end i 2018 - modtog ankenævnet, hvoraf de 79 procent var klager over køb af bil, mens de 21 procent handlede om reparationer eller andre værkstedsydelser. Det er nogenlunde samme billede, som de foregående år.

Af de 349 sager nævnet traf endelig afgørelse i, fik forbrugerne fik medhold i 41 procent af sagerne.

216 sager blev afsluttet eller forligte med sekretariatets hjælp.

Læs også: Få hjælp hos Ankenævn for biler

Nævn løser sager

”Der var sidste år stor aktivitet bilområdet, hvilket afspejler sig i stigningen i antallet af forbrugerklager i Ankenævn for biler. Det viser, at kendskabet til nævnet er steget, og at forbrugerne bruger det, hvis der opstår uenighed i forbindelse med en bilhandel eller et værkstedsbesøg. Og nævnet har vist, at det faktisk får løst de problemer, der opstår mellem forbrugere og forhandlere og værksteder,” siger afdelingschef i FDMs juridiske rådgivning, Lennart Fogh.

Læs også: Brugte biler har i snit fejl for 3.000 kroner

Flere i udhængsskab

Som tidligere år handlede en stor del af klagerne om virksomheder, der ikke er medlemmer af brancheorganisationerne bag Ankenævn for biler.

Det giver ofte en mere besværlig og længere behandlingstid. Blandt andet fordi virksomhederne enten ikke forstår eller accepterer ankenævnet. Mange har desuden ikke e-mail, hvilket gør det svært at komme i kontakt med dem.

Efterlever en forhandler eller et værksted ikke nævnets afgørelse, kommer det i det såkaldte udhængsskab. Ved årets udgang stod 51 forskellige virksomheder i udhængsskabet.

Læs også: Flere bilforhandlere og værksteder kommer i skammekrogen

Nye biler er mere komplekse

I beretningen peger Ankenævn for biler på uklare aftaler ved for eksempel værkstedsbesøg som årsag til mange af sagerne. Også køb og salg af især ældre brugte biler var årsag til mange sager.

Derudover fremhæver nævnets juridiske formand sager om mislyde fra gearkasser, og biler der efter bare få år pludselig fik et usædvanligt højt olieforbrug.

Læs også: Lad FDM gennemgå din slutseddel

”Nye biler bliver stadig mere komplekse, det ses i flere af den typer sager, som ankenævnet er begyndt at få, og som formentlig vil kendetegne nye sager de kommende år. Udviklingen af ny teknologi stiller krav til både forhandlere og værksteder, ligesom forbrugerne også skal sætte sig grundigt ind i den bil, de er ved at købe,” siger Lennart Fogh, og tilføjer:

”Men vi ser også stadig mange sager i Ankenævn for biler, som vi også kender fra FDMs egen rådgivning. Det kan være sjuskefejl i salgsannoncer, som betyder, at bilen ikke svarer helt til annoncen, eller sager om værkstedsregninger, som løber løbsk. Det er problemer, der nemt kan undgås, hvis blot forbrugerne, men især branchen, er mere grundige og husker at lave klare aftaler.”

Kontakt FDMs rådgivning

Sådan undgår du en tur i Ankenævn for biler:

  • Få lavet en FDM brugtbiltest eller få en uvildig fagmand til at gennemgå bilen for dig – en brugtbiltest er bilens tilstandsrapport
  • En bilhandel kan normalt ikke fortrydes. Skriv derfor kun slutsedlen under med forbehold for FDMs godkendelse. FDM finder fejl og mangler i langt over halvdelen af de slutsedler, vi gennemgår
  • Lav en klar aftale - gerne på skrift - med værkstedet om, hvad der skal laves på bilen og til hvilken pris. Brug FDMs reparationsaftale, så er hverken du eller værkstedet i tvivl om, hvad I har aftalt

Læs også: Sådan klager du over værkstedet