Ny plan for trafikken: halvt så mange døde

Antallet af trafikdræbte i Danmark skal halveres inden 2030, lyder nyt officielt mål. Det vil sige højst 90 omkomne og 900 alvorligt tilskadekomne. For at nå målet skal der skrues op for kampagner, køreuddannelse, straffe og mere sikre veje. Se hvad det kan betyde.

Den danske trafik skal være meget mere sikker.
Trafik

En dag midt i oktober omkom trafikant nr. 120 dette år på de danske veje. Ud over det tragiske i denne dødsulykke og alle de foregående markerede det anonyme dødsfald et trist punkt for den officielle danske færdselssikkerhed.

I 2012 vedtog den statslige Færdselssikkerhedskommission nemlig sin store plan med mål om at halvere antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken. Det svarede til maksimalt 120 omkomne, 1.000 alvorligt og 1.000 lettere skadede i 2020.

Og de tal nås ikke. Ved udgangen af oktober havde 127 personer mistet livet i den danske trafik i år ifølge Vejdirektoratets foreløbige tal. Antallet af tilskadekomne havde på de ti måneder passeret 2.300.

Sådan er det gået med trafiksikkerheden målt på antal dræbte. Tallet for 2020 er anslået. Den gule linje viser, hvordan det burde være gået ifølge den seneste handlingsplan.
Sådan er det gået med trafiksikkerheden målt på antal dræbte. Tallet for 2020 er anslået. Den gule linje viser, hvordan det burde være gået ifølge den seneste handlingsplan.

Men Færdselssikkerhedskommissionen giver ikke op. Den danske trafik skal være mere sikker. Meget mere sikker.

I sin nyeste handlingsplan, som gælder fra 2021 til 2030, skal antallet af omkomne og alvorligt tilskadekomne halveres. Og det er en meget stor mundfuld, erkender kommissionen.

Se mere: Spiritusulykker på hastig retræte

Men den er alligevel realistisk, hvis der træffes de nødvendige politiske beslutninger og afsættes de nødvendige ressourcer, lyder det for kommissionen, som ledes af folketingspolitikerne Andreas Steenberg (R) og Kristian Pihl Lorentzen (V).

Opsangen fra Færdselssikkerhedskommissionen

Omkring 180 personer mister livet i trafikken hvert år. Det er alt, alt for mange mennesker. Udgifterne for samfundet er store, og der er så mange ødelagte liv og knuste drømme i slipstrømmen af en ulykke.

Vi ved, at fart, alkohol og uopmærksomhed er væsentlige faktorer til alvorlige ulykker. Vi skal have en styrkelse af trafikmoralen og et opgør med opfattelsen af, at hastighedsgrænserne er vejledende. Det betyder, at en forbedret trafiksikkerhed starter med dig!

Fra 180 til 90 trafikdræbte på ti år

Den nye plan tager ikke udgangspunkt i det missede mål om 120 dræbte i 2020, men i gennemsnittet for 2017-2019, som er 180. Desuden kommer et mål om, at der i 2030 højst må være 10.000, der kommer lettere til skade i trafikken – baseret på de mere præcise tal for sygehusene.

Et stort katalog udpeger de mange virkemidler, som skal halvere antallet af trafikdræbte. Mange er videreførelse af nuværende strategier eller handler om, hvordan myndigheder skal arbejde. Men der er også en række nye, meget konkrete forslag, der vil påvirke alle trafikanter, hvis de gennemføres.

Nogle af de mange nye midler

Færdselssikkerhedskommissionen er klar med handlingsplanen for det kommende årti. Antallet af trafikdræbte og svært tilskadekomne skal halveres på ti år.
Færdselssikkerhedskommissionen er klar med handlingsplanen for det kommende årti. Antallet af trafikdræbte og svært tilskadekomne skal halveres på ti år.
 • Større brug af differentierede fartgrænser. Lokalt skal fartgrænsen tilpasses vejen, området eller krydset
 • Klip i kørekort for at køre uden sele
 • Klip i kørekortet for at køre 20 pct. for hurtigt (fartgrænse +70 km/t.). I dag er det 30 pct.
 • Større brug af automatisk fartkontrol, både stationært og mobilt
 • Forsøg med automatisk kontrol af kørsel over for rødt
 • Evaluering af om det er et problem, at lægetjek ved 75 år er afskaffet
 • Større brug af konfiskation af ulovlige knallerter
 • Ny og forbedret køreuddannelse med mere fokus på risikoforståelse
 • Fradrag for ekstra sikkerhedsudstyr til biler
 • Flere rumleriller midt i vejen og mod rabatten
 • Midterautoværn på større veje, evt. kombineret med udvidelse til 2+1-vej
 • Kurver afmærkes oftere/mere tydeligt, og der anlægges spærreflader midt på vejen i kurver
 • Flere to minus én-veje i landområder
 • Overkørsler (forhøjninger) for sideveje i kryds, hvor sidevejen har vigepligt

  Se mere: Myter og misforståelser står i vejen for bedre trafiksikkerhed

Anbefalinger skal vedtages politisk

Kommissionens anbefalinger er - netop - anbefalinger. Forslagene skal vedtages af Folketinget eller andre steder for at blive udført. Færdselssikkerhedskommissionen består af politikere og en lang række organisationer inden for trafik og transport, bl.a. FDM.

Den nye handlingsplan fokuserer på fem områder, hvor 90 procent af alle dødsulykker sker. Det er: