Forslag mod vanvidsbilister kan koste dig bilen

Nyt lovforslag vil give myndighederne mulighed for at konfiskere og sælge biler benyttet til vanvidskørsel, uanset hvem ejeren er. Men forslaget møder kritik fra FDM, der mener, det risikerer at straffe uskyldige bilejere og krænke ejendomsretten.

Biluheld
Bilist

Lovlydige bilejere risikerer at få konfiskeret deres bil af myndighederne, hvis den er blevet benyttet til vanvidskørsel af en anden bruger. Det kan være resultatet af et nyt lovforslag, der har bred politisk opbakning, og som førstebehandles torsdag 4. februar.

FDM støtter kampen mod vanvidsbilisme og ser gerne hårdere straffe til vanvidsbilisterne, men forslaget møder kritik, da det også vil straffe uskyldige, der intet havde med vanvidskørslen at gøre.

Slå hårdt ned på vanvidsbilister

”Som samfund hverken kan eller skal vi finde os i vanvidskørsel, og vi skal slå hårdt ned på vanvidsbilister. Men selvom vi støtter store dele af lovforslaget, er vi alligevel kritiske overfor den del, der handler om konfiskation af uskyldige bilejeres biler. Det er langtfra givet, at vanvidsbilisten ejer bilen, og når bilen er ejet af en anden end vanvidsbilisten, straffer man ved konfiskation en uskyldig tredjepart, som ikke har begået eller været vidende om den forbrydelse, som vanvidsbilisme er,” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange, og tilføjer:

”Men kan det bevises, at bilens ejermand på forhånd har været vidende om risikoen for, at den vil blive brugt til at køre vanvidskørsel, så er konfiskation og salg selvfølgelig på sin plads. Man skal hverken have ondt af vanvidsbilister eller dem, der står i ledtog med dem.”

Læs også: Ny plan for bedre trafiksikkerhed

Et indgreb i private ejendomsret

Både FDM og flere andre organisationer har i deres høringssvar været kritiske overfor, at sanktionerne kan ramme uskyldige bilejere.

Vedtages forslaget i sin nuværende form, frygter FDM, at det kan få store konsekvenser for private bilejere, både ved almindeligt udlån, men også hvis man lejer sin bil ud gennem en deleøkonomisk tjeneste.

I praksis vil der således være situationer, hvor det vil være umuligt for den private bilejer på forhånd at forudse, om låntager eller lejer i det konkrete tilfælde ender med at benytte bilen til vanvidskørsel. Også delebilsordninger, leasing- og udlejningsselskaber samt de såkaldte bybiler som ShareNow og Green Mobility vil blive ramt af denne lovændring.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det da også, at det ikke kan afvises, at konfiskation af uskyldige personers og virksomheders ejendomsret er i modstrid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Læs også: Slip vreden - inden du slipper den løs i trafikken

Lån ikke bilen ud

”Ligesom forslaget bryder med et bærende princip i vores samfund om, at vi ikke straffer nogen for en forbrydelse, de ikke har begået, kan det være et voldsomt indgreb i ejendomsretten. Konsekvensen er, at FDM fremover må fraråde, at man låner eller lejer sin bil ud – heller ikke til nære venner, søskende, børn eller kolleger. I værste fald risikerer man nemlig at miste sin bil. Det, mener vi, er stærkt problematisk,” siger Dennis Lange.   

Også hos Landsforeningen af Forsvarsadvokater er man kritiske.

”Det er en meget voldsom sanktion med vidtrækkende konsekvenser for uskyldig tredjepart. Derfor har vi en betydelig betænkelighed ved forslaget. Leasingselskaber kan tage sine forholdsregler ved kreditvurdering. Det har private ikke mulighed for i samme grad. Og selvom man gør sig sine iagttagelser ved udlån af sin bil, kan man stadig risikere at miste bilen,” siger foreningens formand, Kristian Mølgaard til FDM.

Læs også: Må du tage trafiksikkerheden i egen hånd?

Nødvendigt at tage bilen

Hos Socialdemokratiet anerkender retsordfører Jeppe Bruus kritikken. Han medgiver, at forslaget kan ramme alle også utilsigtet, men at det er det rigtige værktøj at bruge.

”Vi har talt om vanvidsbilisme i årevis, uden at der er sket noget. Skal vi stoppe det, mener vi, at det vil være mest effektfuldt at tage bilen fra folk. Det vil være det mest præventive,” siger Jeppe Bruus, der medgiver, at det er en stor hammer at bruge.

”Vi er klar over, at det kan have en negativ effekt på noget af det, vi ønsker at fremme som eksempelvis delebiler. Men sådan er politik en gang imellem, og jeg har ikke set andre komme med bedre forslag til, hvordan vi kommer vanvidsbilismen til livs. Derfor er det vores overbevisning, at vi bekæmpe vanvidsbilisme, skal vi tage bilerne, for hvis begynde at lave undtagelser, har det ingen effekt,” siger han.

Blandt andre FDM kalder det er voldsomt indgreb i den private ejendomsret. Hvad er jeres svar til de bilejere, der uforvarende får konfiskeret deres bil?

"At så har de et mellemværende med den, de har lånt bilen ud til. Det tab må få dækket de eventuelt igennem et civilt søgsmål. Og så må man sikre sig bedre, inden man låner sin bil ud," siger Jeppe Bruus.

Læs også: Diskret skilt skal advare om fartgrænser

Flere ressourcer til politiet

FDM foreslår, at man i stedet for at konfiskere bilen på stedet beslaglægger den, når vanvidsbilisten stoppes af politiet, og denne ikke selv ejer bilen. Hvis bilejeren ikke vidste, at bilen ville blive brugt til vanvidskørsel, får bilejeren sin bil tilbage.

Endelig har FDM også foreslået, at der afsættes flere midler til færdselspolitiet, anklagemyndigheden og domstolene, da strengere straffe kun nytter, hvis risikoen for at blive opdaget og dømt reelt er til stede.

Brug for juridisk rådgivning?

Kontakt FDM