Nyt travlt år i Ankenævn for biler

Fejl i salgsannoncer, uklare aftaler og forvirring om garanti og reklamationsret fik i 2020 mange bilejere til at gå til Ankenævn for biler, der også havde flere sager om elbilers rækkevidde.

Ankenævn for biler modtog 628 klager sidste år
Bilist

Går bilkøbet i hårdknude, eller løber værkstedsregningen løbsk, kan det godt betale sig at gå til Ankenævn for biler. Det viser nævnets årsberetning for 2020.

Selvom 2020 i høj grad stod i corona-nedlukningens tegn med et fald i salget af nye biler på 12 procent, var det stadig et travlt år for Ankenævnet, der modtog i alt 628 klager - 53 færre end året før.

Som tidligere år handlede langt hovedparten (79 procent) om køb af bil, mens 21 procent var klager over reparation eller andre værkstedsydelser.

Af de 424 sager ankenævnet traf afgørelse i, fik klagerne helt eller delvist medhold i godt hver tredje sag (35 procent).

203 sager blev afsluttet eller forligt med sekretariatets hjælp.  

”2020 var et år, der i høj grad var præget af coronakrisen, og som pressede både autobranchen og forbrugerne og var medvirkende til antallet af sager i Ankenævn for biler,” siger afdelingsleder i FDMs juridiske rådgivning, Lennart Fogh, og tilføjer:

”Som årsrapporten viser, er Ankenævn for biler blevet et vigtigt og veletableret nævn, når der opstår konflikter om bilkøb eller reparationer. Nævnet kan ikke afgøre alle slags sager, men det kan afgøre langt de fleste, og er et vigtigt alternativ til en retssag. Samtidig lægger nævnet en praksis, som både branchen og forbrugerne kan indrette sig efter.”

Flere klager over elbilers rækkevidde

Også når man ser på typerne af klager, lignede 2020 til forveksling de foregående år. Igen var det blandt andet uenighed om afhjælpning af fejl og om værkstedsregningen, der var årsag til mange af klagerne, ligesom uenighed om reklamationsret og garanti er en tilbagevendende problemstilling.

Men også sager om ny teknologi og elbiler er begyndt at fylde mere i sagsbunkerne. Særligt forbrugernes oplevelse af elbilers rækkevidde i forhold til producentens tal, gav flere klager, som nævnets formand bemærker det i et afsnit.

”Den danske bilpark vil de kommende år blive stadig mere elektrificeret. Allerede nu kan vi dog se, at den nye teknologi rejser nogle problemstillinger, som også har fundet vej til Ankenævn for biler. Det gælder ikke mindst elbilers rækkevidde, hvor flere forbrugere oplever store udsving i den lovede rækkevidde. Den slags sager vil vi de kommende år kun se flere af. Skal de undgås, kræver det, at bilbranchen bliver bedre til at informere bilkøberne om den nye teknologi, og om plugin-hybrid- og elbilernes reelle rækkevidde, og hvad der for alvor påvirker den. Med andre ord skal forhandlerne blive bedre til at afdække den enkelte kundes reelle behov. Omvendt skal forbrugerne sætte sig godt ind i den nye teknologi, altså forberede sig bedre end de plejer, inden de køber elbil, så de ikke skuffes,” siger Lennart Fogh.

Brodne kar i udhængsskab

Efterlever en virksomhed ikke nævnets afgørelse, kommer det i det såkaldte udhængsskab. Her stod ved årets afslutning 42 virksomheder, hvilket er ni færre end årets før.

Langt hovedparten er virksomheder, som ikke er medlem hos en af brancheorganisationerne bag Ankenævn for biler.

I det hele taget fyldte disse virksomheder en del i antallet af sager, hvor de var årsag til mere end hver tredje klage. Da mange af dem ofte ikke forstår eller respekterer ankenævnsmodellen, er giver de også ofte længere og mere besværlig sagsbehandling.

Brug for rådgivning?

Kontakt FDM