Vil du klage over en privat p-afgift? Så ofte betaler det sig

I over halvdelen af de sager Parkeringsklagenævnet afsluttede sidste år, fik bilisterne enten medhold, eller p-selskaberne frafaldt deres krav. Det viser, at det betaler sig at klage, mener FDM, der er en del af Parkeringsklagenævnet.

P-kontrol
Bilist

Sådan klager du til Parkeringsklagenævnet

Parkeringsklagenævnet behandler kun klagesager over p-afgifter på privat område.

Inden du kan tage din sag til Parkeringsklagenævnet, skal du først have klaget til p-selskabet. Først efter at de har afvist din sag, kan du indbringe den for Parkeringsklagenævnet.

Det koster 175 kr. i gebyr at oprette en sag hos Parkeringsklagenævnet. Får du medhold, får du gebyret igen.

Sidder der en p-afgift under bilens vinduesvisker, som du mener ikke er korrekt, kan det godt betale sig at tage sagen til Parkeringsklagenævnet, der behandler klagesager om private parkeringsselskabers afgifter, mens sager om p-afgifter fra politiet og

kommunerne behandles ved fogedretten.

Af de 287 sager, som Parkeringsklagenævnet behandlede sidste år, fik klagerne nemlig medhold i 22 procent svarende til 62 sager, mens parkeringsselskaberne fik medhold i tre ud af fire afgørelser.

Det viser ny årsrapport fra Parkeringsklagenævnet for 2020.

Læs årsrapporten

2.005 klagesager over p-afgifter

Klagenævnet, som FDM sammen med Forbrugerrådet Tænk er en del af, har siden juli 2018 behandlet klagesager over private parkeringsafgifter. 

Parkeringsklagenævnet modtog sidste år i alt 2.005 klagesager over private p-afgifter og afsluttede 885 sager.

  • Nævnsbehandlede sager: 287
  • Frafaldne sager: 481
  • Afviste sager 117

P-selskaber frafalder mange sager

Det er dog langtfra alle sager, der når frem til en egentlig nævnsbehandling. 481 klagesager blev sidste år frafaldet undervejs. Af dem valgte parkeringsselskaberne i de 405 sager at frafalde deres krav. Det svarer til 85 procent af tilfældene.  

”Det er bemærkelsesværdigt, at selskaberne frafalder et større antal sager, inden de når til en reel nævnsbehandling. Faktisk mere end otte ud af ti af de frafaldne sager. Det viser, at selskaberne bør være mere grundige i deres klagebehandling, ligesom man kan få den mistanke, at nogle selskaber spekulerer i, at nogle bilister ikke indbringer deres urimelige afgift for nævnet,” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

”Lægger man tallene sammen, frafaldt p-selskaberne enten deres krav, eller bilisterne fik medhold i deres klager, i mere end halvdelen af de afsluttede sager i 2020. Det viser, at det godt kan betale sig at gå til Parkeringsklagenævnet, hvis man mener, at en p-afgift, som p-selskabet fastholder, er forkert,” siger Dennis Lange.

Svært at tyde p-skilte

For lovligt at kunne udstede private parkeringsafgifter skal parkeringsselskaberne være tilmeldt Parkeringsklagenævnet. Det var 24 selskaber i 2020, hvoraf alene de tre største p-selskaber tegnede sig for næsten tre ud af fire af de p-afgifter, der blev klaget over:

  • APCOA Parkering: 44,49 pct.
  • Q-Park: 18,10 pct.
  • City Parkeringsservice: 10,92 pct.

Årsrapporten viser også, at de fleste sager handler om digital registrering (20 pct.), hvor man typisk taster sin nummerplade ind eller angiver bilens placering via GPS.

Derudover fylder også sager om skiltning (18 pct.) og p-skiver (12 pct.) meget i nævnets sagsbunker. Halvdelen af de 2.005 klagesager handler om de tre emner.

”At sager om digital registrering udgør hver femte sag viser, at det er en betalingsmetode, der stadig kan være svær for bilisterne at bruge. Selvom man naturligvis skal være omhyggelig, når man betaler eller registrerer sig digitalt ved parkering, er der en opgave for p-selskaberne med at informere så tydeligt og forståeligt som muligt,” siger Dennis Lange, og tilføjer:

”Det samme gælder skiltningen, som mange bilister tilsyneladende har svært ved at forstå. Her kunne vi godt ønske os, at p-selskaberne gjorde skiltene lettere at læse og forstå.”

Det koster 175 kroner i gebyr for forbrugere at oprette en klage ved Parkeringsklagenævnet. Gebyret får man igen, hvis man får medhold.

Omvendt koster det parkeringsselskaberne et gebyr på 3.500 kroner, hver gang en nævnsafgørelse går dem imod.

Har du fået en privat p-afgift, du mener er forkert, kan du som medlem af FDM få vurderet afgiften.

Få rådgivning