Skatteminister: Det skal være nemmere at lade sin elbil

Der er ingen tvivl om, at den grønne succes giver nye udfordringer for bilejerne og virksomhederne på bilmarkedet, sagde skatteminister Morten Bødskov, da han i sidste uge besøgte bilforhandler. Regeringen arbejder på at sænke elafgiften, så det bliver billigere at lade uden abonnement.

Skatteminister Morten Bødskov
Bilist

Hvordan sikrer vi, at de mange nye elektriske biler let kan lades op – også når de ikke længere skal tælles i titusinder, men i hundredtusinder? Og hvordan får vi en mere retvisende vurdering af de grønne bilers reelle klima- og miljøbelastning, når vi taler fra ’vugge-til-grav’.

Det var to af emnerne, som FDM havde lejlighed til at drøfte med skatteminister Morten Bødskov (S), da han i sidste uge besøgte en større bilforhandler nord for København.

Her var ministeren på besøg for at se på, hvordan det konkret går med omstillingen til de grønne biler, som der ifølge en bred politisk aftale skal køre mindst 775.000 af i 2030.

”De grønne biler er for alvor begyndt at indtage de danske veje, efter at vi i december sidste år vedtog aftalen om grøn vejtransport. Det er fantastisk, fordi det bringer os tættere på at komme i mål med vores meget ambitiøse klimamålsætninger,” udtalte Morten Bødskov efter besøget til FDM.

FDM: Udbyg ladeinfrastrukturen

På mødet påpegede FDM udfordringerne med udviklingen på markedet for opladning af elbiler. Dels om udbygningen af ladeinfrastrukturen reelt kan følge med elbilsalget, dels hvordan der skabes bedre konkurrence på lademarkedet.

FDM opfordrede også skatteministeren til at arbejde videre med mulighederne for at gøre afgiftslempelserne på strøm til elbiler tilgængelige også for private, uden at det er nødvendigt at tegne en aftale med en ladeoperatør.

”Der er fart på både salget og udviklingen af grønne biler. Næsten lidt for meget fart. For skal forbrugerne for alvor tage de elektriske biler til sig, er det vigtigt, at der er tillid til, at man kan få ladet sin bil op. Det var noget af det, vi adresserede over for ministeren, som lyttede til vores bekymringer,” siger adm. direktør i FDM Thomas Møller Thomsen og tilføjer:

”Derudover fik vi også lejlighed til endnu en gang at kvittere for arbejdet i forbindelse med den seneste omlægning af bilafgifterne, der efter års usikkerhed endelig har givet forbrugerne gode og stabile bilafgiftsregler. Også det er godt for den grønne omstilling.”

Morten Bødskov besøger bilforhandler
Skal forbrugerne tage elbilerne til sig, er det vigtigt, at ladeinfrastrukturen er på plads, og at konkurrence på lademarkedet virker. Det var blot nogle af de problemstillinger, FDMs adm. direktør, Thomas Møller Thomsen, påpegede, da skatteminister Morten Bødskov (S) besøgte BMW-forhandler Jan Nygaard i Lyngby.

Det skal være nemmere at køre grønt

Og skatteministeren noterede sig FDMs anbefalinger.

”Der er ingen tvivl om, at den grønne succes giver nye udfordringer for bilejerne og virksomhederne på bilmarkedet. Derfor er jeg glad for, at FDM tog sig tid til at tage dialogen med mig om, hvordan vi gør det endnu nemmere at køre grønt i fremtiden. En af de ting, jeg tager med mig, er, at vi skal holde fokus på at øge mulighederne for at få ladet sin grønne bil op. Det er regeringen helt enig med FDM i. Af samme grund arbejder vi på at sænke elafgiften, så det bliver billigere for de grønne bilister at oplade uden et abonnement.”

”Derudover er vi også i gang med at se på, om bilejerne kan få del i de målrettede afgiftslempelser på strøm til elbiler uden om de nuværende abonnementsordninger. Udfordringen er, at vi skal have delt det fra husholdningsforbruget, men jeg håber, at der findes en løsning,” udtalte Morten Bødskov.

Hvor stort er elbilernes CO2-aftryk?

FDM havde også lejlighed til at fortælle ministeren om arbejdet med at lave en mere fuldstændig vurdering af blandt andet elbilers klimaegenskaber

I regi af bilklubbernes paraplyorganisation, FIA, er FDM med til at teste bilers miljø- og klimaegenskaber igennem Green NCAP-samarbejdet. Her er man ved at udvikle en livscyklusmodel for bilers samlede klimaaftryk, der om få år skal indgå i testen. En sådan model er vigtig for at sikre, at også fremtidens elbiler bliver produceret på den mest bæredygtige vis.

Morten Bødskov besøger bilforhandler
"Jeg glad for, at FDM tog sig tid til at tage dialogen med mig om, hvordan vi gør det endnu nemmere at køre grønt i fremtiden. En af de ting, jeg tager med mig, er, at vi skal holde fokus på at øge mulighederne for at få ladet sin grønne bil op," sagde skatteminister Morten Bødskov, da han besøgte BMW-forhandler Jan Nygaard i Lyngby. 

Har du brug for hjælp?

Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter, der har den nyeste viden om elbiler.

Kontakt rådgivningen