Adgang forbudt: Her lukker Storebælt for vindfølsomme køretøjer

Som noget nyt lukker Storebæltsbroen nu for vindfølsomme køretøjer, når det blæser kraftigt. Det rammer bl.a. bilister med campingvogne eller lette trailere. Det nye forbud møder fuld forståelse fra FDM.

Storebæltsbroen i kraftig blæst
Bilist

De fleste bilister har mærket vinden ruske i bilen på vej over Storebælt. Men det er langtfra alle, der slipper med en ’rusketur’. Hvert år blæser såkaldt vindfølsomme køretøjer omkuld på broen og skaber både farlige situationer og lange køer, når der efterfølgende skal ryddes op.

Hidtil har Sund & Bælt, som ejer Storebæltsbroen, kun frarådet vindfølsomme køretøjer at køre over i kraftig blæst, men siden 30. november har det været helt forbudt.

”Vi ændrer nu vores tidligere anbefaling om at fraråde vindfølsomme køretøjer at passere Storebælt i kraftig blæst til et forbud. Der er altså ikke længere tale om en anbefaling, men at Sund & Bælt, som ejer af Storebæltsbroen, har forbudt færdslen med disse køretøjer. Det betyder, at det ikke er op til den enkelte chauffør at vurdere, om passage af broen er forsvarligt, men at et vindfølsomt køretøj skal efterleve dette forbud uden videre,” udtaler chef for vejanlæg i Sund & Bælt, Kim Agersø Nielsen, i en pressemeddelelse.

Sund & Bælt har gennem længere tid oplevet mange chauffører med en tom trailer eller let lastvogn trodse anbefalingerne og køre over broen, selvom Sund & Bælt fraråder det.

Forbud når det blæser 15 m/s

Det er særligt tværvinden fra siden, som er problematisk. Her kan de kraftige vindstød ved pylonerne og ankerblokkene give voldsomme ryk i køretøjerne.

Konkret vil broen blive lukket for de vindfølsomme køretøjer, når det blæser 15 m/s (stiv kuling) eller mere og sidevind. Allerede fra vind ved 10 m/s (hård vind) skal vindfølsomme køretøjer dog være særligt opmærksomme, ligesom Sund & Bælt på skilte ved broen vil informere om evt. lukning.

Først når det blæser 25 m/s (storm), indstilles al trafik i dag på broen.

Hvad er et vindfølsomt køretøj?

Spørgsmålet er, hvornår et køretøj vurderes at være vindfølsomt. En endelig facitliste har Sund & Bælt ikke, men de angiver selv en række eksempler:

  • Trailere, anhængere, campingvogne (uanset hvilket køretøj de trækkes af)
  • Øvrige påhængskøretøjer som f.eks. en tom eller let lastbiltrailer, hvor vægten af traileren er under 10 tons
  • Varevogne, kassevogne, autocampere og minibusser med en totalvægt under 3.500 kg

Ifølge Sund & Bælt er det dog altid op til føreren selv at vurdere, om køretøjet er vindfølsomt.

Bilister mødes med erstatningskrav

Sund & Bælt kan ikke udskrive bøder til de bilister, der ignorerer forbuddet og alligevel kører over broen. Men gør man det og vælter, vil man blive mødt af et krav om erstatning for dels oprydning, dels det økonomiske tab som Storebæltsbroen lider, hvis broen må spærres.

”Vi har allerede et par eksempler på både lastbiler og personbiler med en høj trailer, som er væltet på broen, efter at vi indførte forbuddet. De kan nu se frem til et krav om erstatning,” siger kommunikationschef hos Sund & Bælt Lene Gebauer Thomsen.

Sikkerhedsregler ved kraftig vind
Vind (nord/syd)  
Hård vind (10 m/sek.) Gult blink, skilte og vindposer på broen advarer vindfølsomme køretøjer mod sidevind.
Stiv kuling (15 m/sek.) og tværvind Vindfølsomme køretøjer informeres før sidste afkørsel om, at kørsel på broen er forbudt. Anbefalet hastighed for øvrige køretøjer maks. 80 km/t.
Stormende kuling (20 m/sek.) og tværvind Vindfølsomme køretøjer informeres før sidste afkørsel om, at kørsel på broen er forbudt. Anbefalet hastighed for øvrige køretøjer maks. 50 km/t.
Storm /25 m/sek.) Broen lukkes for al trafik med bomme. Skilte informerer om lukningen og om forventet genåbningstid ved de sidste afkørsler før broen.

Kilde: Sund & Bælt

FDM: Forbud giver god mening

Hos FDM møder det nye forbud fuld forståelse.

”Storebæltsbroen er kritisk infrastruktur, og hver gang et køretøj vælter på broen, udgør det en fare for både føreren og andre trafikanter, ligesom en stor mængde trafikanter risikerer at blive unødigt forsinket,” siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange, og tilføjer:

”Når det blæser kraftigt, og man er i tvivl om, hvorvidt ens køretøj er vindfølsomt, opfordrer FDM derfor til, at man lader tvivlen komme sikkerheden til gode, og at man således venter med at passere broen, til det igen er tilladt. Hvis man trodser forbuddet, skal man gøre sig det klart, at det kan have konsekvenser for forsikringsdækningen, hvis der opstår en skade eller et uheld, ligesom man vil blive mødt med et krav fra Sund & Bælt.”

Også hos Dansk Camping Union, DCU, har man noteret sig de nye regler, der kan ramme deres medlemmer med campingvogn eller i camper. Som FDM henstiller DCU's landsformand Anne-Vibeke Isaksen, at alle DCU's medlemmer og andre overholder forbuddet.

Ingen forbud på vej på Øresundsbroen

FDM har spurgt Øresundsbroen, om man også her har planer om lignende forbud. I en mail svarer sikkerhedschef Ulla Eilersen:

”På nuværende tidspunkt er der ikke planer om at indføre et tilsvarende forbud på Øresundsbroen. Vi er i dialog med Storebæltsforbindelsen vedrørende det bagvedliggende datagrundlag, og vi vil løbende se på deres erfaringer med helt at forbyde kørsel med vindfølsomme køretøjer.”