Smart grej på Storebæltsbroen kom for sent

Brændende lastbiler, væltede køretøjer eller reparationsarbejde kan hurtigt give alvorlig forstoppelse på Storebæltsbroen og dermed skære Danmark midt over. I november var broen lukket i timevis to dage i træk. Men et nyt system til trafikledelse og en avanceret brandbil vil mindske generne i fremtiden.

Storebæltsbroen får snart mobile autoværn, så trafikken hurtigt kan flyttes fra den ene side til den anden.
Trafik

To dage i træk sidst i november var Storebæltsbroen lukket i timevis efter ulykker. Den ene involverede en væltet påhængsvogn, den anden en voldsomt brændende lastbil midt på hængebroen.

Begge dage blev køerne ekstremt lange, særligt mod Fyn, da broen var helt spærret i vestgående retning to timer en torsdag og fire en halv time fredagen efter.

Men når noget lignende sker i fremtiden, er der håb om, at generne for bilisterne bliver meget mindre.

Sund & Bælt er nemlig i gang med nye sikkerhedsforanstaltninger, der lige præcis kunne hjælpe i den type situationer. Men de er først klar de kommende uger og måneder, så de kom akkurat for sent til novembers to langvarige spærringer.

Mobile autoværn mellem vejbaner 

Siden sommer har broselskabet været i gang med at installere mobile autoværn fire steder – et ved enden af hver af de to broer – så trafikken hurtigt kan ledes fra den ene side af midterautoværnet til den anden. I dag tager det mindst fire timer, i fremtiden kan det klares på en halv.

Se mere: Autocampere kan krydse Storebælt uden bøvl

I december og januar opsættes flytbare midterautoværn som illustreret på tegningen. På den måde kan trafikken flyttes fra den ene side til den anden på en halv time. De elektroniske skilte, som vil se anderledes ud, kommer op senere i 2021.
I december og januar opsættes flytbare midterautoværn som illustreret på tegningen. På den måde kan trafikken flyttes fra den ene side til den anden på en halv time. De elektroniske skilte, som vil se anderledes ud, kommer op senere i 2021.

På den måde kan der hurtigt oprettes et spor i hver retning i stedet for situationerne i dag, hvor trafikken i én retning fuldstændig blokeres. De flytbare autoværn ventes at være klar til februar.

I Sund & Bælt kan teknisk direktør Lars Fuhr Pedersen ikke sige præcis, hvor meget det nye anlæg kunne have hjulpet på de voldsomme køer i november.

Kan gøre stor forskel

- Det vil altid en konkret vurdering hos os og politiet, hvornår det giver mening at flytte trafikken over på den måde. Men det er da netop sådanne situationer med en spærring i den ene retning i lang tid, at brugen af de mobile autoværn sigter på. De vil her kunne gøre en rigtig stor forskel, siger direktøren.

Han tilføjer, at det så kan give kø i modsat retning, når fartgrænsen sænkes, og der kun er et spor, men at det samtidig kan forhindre lang tids lukning i den retning, hvor uheldet er sket.

Se mere: Nummerpladen får bommen op på Storebælt 

Fire steder kan motorvejstrafikken fra 2021 ledes over i modsat retning. De flytbare midterautoværn kommer op ved enderne af hver bro. Dermed kan trafikken flyttes på enten højbroen eller lavbroen. I princippet kan det også lade sig gøre hen over Sprogø, hvis det er der, proppen er.
Fire steder kan motorvejstrafikken fra 2021 ledes over i modsat retning. De flytbare midterautoværn kommer op ved enderne af hver bro. Dermed kan trafikken flyttes på enten højbroen eller lavbroen. I princippet kan det også lade sig gøre hen over Sprogø, hvis det er der, proppen er.

I første omgang kræver det en vis manuel indsats hos Sund & Bælt og politiet, f.eks. med skiltevogne, hvis trafikken skal flyttes, men i løbet af 2021 kommer der elektroniske skilte, som kan informere bilisterne og styre trafikken.

Avanceret brandbil var næsten klar

En anden, måske uheldig timing var, at Sund & Bælt i samarbejde med Slagelse Brand og Redning havde bestilt et avanceret og særlig tilpasset slukningskøretøj til den type alvorlige ulykker. Men den nye ’Brosprøjte’ er først klar til indsats midt i december.

Den nye 'Brosprøjte' er klar midt i december og kan sikre hurtigere og mere effektiv brandslukning på Storebælt.
Den nye 'Brosprøjte' er klar midt i december og kan sikre hurtigere og mere effektiv brandslukning på Storebælt.

Den kan angribe branden effektivt, bl.a. sprøjte på sikker afstand med en 14 meter lang bom, både oppefra og sågar ude fra vandsiden. Brandbilen finansieres af Storebæltsbroen og broen har førsteret til dens indsats.

Broen er blevet brandsikret

På ét punkt kom de konstante sikkerhedsforbedringer i tide til brandulykken: I 2019 blev hængebroens store kabler brandsikret, hvor de er tæt på kørebanen. Den brændende lastbil med store mængder af Cointreau-alkohol holdt dog ikke lige op ad bærekablet, så i dette tilfælde havde det ingen betydning.

Brandsikringen var en lære af en lignende, alvorlig brandulykke i 2013, hvor Den nye Lillebæltsbro blev alvorligt beskadiget og måtte repareres for 7,5 mio. kr.

En 14 meter lang bom på brandbilen giver mulighed for at nedkæmpe en kraftig brand på klos hold.
En 14 meter lang bom på brandbilen giver mulighed for at nedkæmpe en kraftig brand på klos hold.

Bliv medlem og få Motor