Nu bliver det dyrere at holde bil - hvad koster din bil dig i 2022?

Efter nogle år med stagnerende udgifter på bilbudgettet ser 2022 ud til igen at tage et lille spring opad. Prisstigningerne skyldes højere energipriser og øgede udgifter til service og dæk. Elbiler fortsætter deres trend med at være markant billigere at eje end tilsvarende benzinbiler.

Billede af modelbil og stabler med mønter.
Bilist

Bilejerne har nu haft flere år med udgifter, der har været låst fast på samme niveau på grund af lave renter, billigt brændstof og næsten ingen inflation.

Illustration: Sparegris og teksten: 'Nu kommer prisstigningerne'

Men nu er festen tilsyneladende forbi, for allerede inden årsskiftet så vi de første stigende benzinpriser og forhøjede priser på servicering af bilen, og her efter nytår påbegynder vi en årrække med stigende afgifter til staten for at eje bilerne.

Med andre ord bliver det alt i alt dyrere at være bilejer, og samlet set lander prisstigningerne på noget, der ligner tre procent.

Afgifter stiger

Registreringsafgiften har i flere år været reduceret som følge af en omlægning, der har haft til formål at bane vej for flere grønne biler på vejene. 

Helt konkret betyder det, at elbiler med en pris på op til små 500.000 kr. har været helt fritaget for at betale registreringsafgift, og for plugin-hybriderne har afgiften været stærkt reduceret. Illustration: Bil med ledning og teksten: 'Mere afgift på de dyrere elektriske biler'

Fra og med 2022 ændres de favorable forhold, og det betyder, at elbiler, der koster mere end 470.000 kr., og alle plugin-hybrider stiger i pris år for år.

Også ejerafgifterne stiger i de kommende år, idet man har omlagt afgiften til at være en CO2-baseret afgift. For en nyere benzin- eller dieselbil vil det betyde årlige prisstigninger på nogle få hundrede kroner, mens ældre dieselbiler vil opleve noget kraftigere stigninger.

Hvad koster en kørt kilometer i 2022?

Elbiler er billigst

Elbiler er i den sammenhæng stadig i en klasse for sig, og her er der kun tale om justeringer af priserne, der modsvarer den almindelige prisudvikling. Illustration: Vægt og teksten: "Elbiler vejer mindst på budgettet"

– Overvejer man en elbil, er det ikke økonomien, der skal stå i vejen. Det kan godt være, at de er dyrere at købe, og at elprisen i øjeblikket er høj, til gengæld er både ejerafgiften og udgifterne til drift og vedligehold lavere. Samlet betyder det, at det over fem år koster godt 82.000 kr. årligt at eje en elbil til 350.000 kr., mens det for en tilsvarende benzinbil koster 100.000 kr. Faktisk er det samlet en smule billigere at købe og eje en elbil til 350.000 end en benzinbil til 275.000 kr., forklarer forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru. 

For 2022 har Skatterådet fastsat det niveau, man forventer, brændstofudgifterne vil have i år. I år er denne sats hævet en hel del i forhold til i fjor. I 2021 tog man således udgangspunkt i en literpris for benzin på 11,31 kr., og den er i år hævet med næsten halvanden krone pr. liter til nu 12,78 kr. pr. liter.

Illustration: Mønter og teksten: "Hvad koster bilen at købe, og hvad koster den at eje"

For de grønne biler er der i år ikke indregnet en stigning i udgiften til Clevers ladeabonnementer for strøm til elbiler og plugin-hybrider. Dog er der for elbilerne tillagt 254 kr. pr. måned, hvilket dækker forskellen i den pris, man selv betaler for el, og den pris, man får refunderet af Clever. Betaler man selv løbende for strømmen, vil man dog formentlig opleve, at eludgifterne til bilopladningen er stigende som følge af de stigende elpriser.

På forsikringsområdet regner vi grundlæggende med kun mindre prisstigninger, men dette er meget individuelt, da priserne beregnes ret præcist efter bl.a. bilmodel, adresse og årligt km-tal.

Bilbudgettet 2022

Herunder kan du se dette års bilbudget fordelt på biler i forskellige prislejer. Vælg den kategori/det faneblad, der er relevant for dig, og bliv klogere på, hvordan udgiftsposterne på dit budget ser ud i 2022.

Vil du et spadestik dybere?

Læs flere detaljer om bilbudgettet 2022 i årets første Motor. Er du medlem af FDM, kan du også logge ind og læse magasinet digitalt.

Læs Motor

Sammenlignelige beregninger

I år har vi ændret en smule i beregningerne, idet vi ikke længere medregner biler til 100.000 kr., da de i praksis er udgået af markedet.

Vi har gennemført alle beregningerne for en femårig periode med 20.000 km pr. år. Vil man – som i tidligere års beregninger – gerne se tal for et højere årligt antal kørte kilometer, henviser vi til vores nye bilbudget­beregner på fdm.dk, hvor man selv kan lave mere individuelle beregninger baseret på egne indtastninger af værdier for bil, kørsel og lignendeIllustration: Person spekulerer og teksten: "Hvad vil den nye bil koste dig"

– FDMs beregner gør det nemt at beregne, hvad det koster at eje eller privatlease en ny bil på tværs af drivmidler. Men også hvad det koster at hæve bilkøbet med eksempelvis 50.000 kr. for at gå et udstyrsniveau op. For selvom det både lyder af og er mange penge, er det ikke sikkert, at det påvirker det samlede budget nævneværdigt, siger Ilyas Dogru.

Prøv beregner: Hvordan ser netop dit bilbudget ud?

I stedet for de forhøjede km-beregninger har vi indført beregninger for sammenlignelige benzin-, el- og plugin-hybridbiler i de to prisklasser 275.000 kr. og 350.000 kr.

På den måde kan du sammenligne udgifterne ved at holde biler med forskellige drivmidler i samme prisklasse. Her viser det sig endnu en gang, at elbilerne bare er billigere at eje, og selv når man ser på en elbil til 350.000 kr., så er den billigere at eje end en benzinbil til 275.000 kr.

Illustration: Lommeregner og teksten: "Få overblik med beregnere fra FDM"Samlet set koster det 3,67 kr. pr. km, hvis du køber en ny benzinbil til ca. 200.000 kr. og beholder den i fem år. Det svarer til ca. 73.300 kr. om året eller godt 6.100 kr. pr. måned. Heraf udgør de faste udgifter ca. 1.100 kr. pr. måned, mens de løbende udgifter udgør godt 2.300 kr. pr. måned.

Resten er det, vi kalder kapitalomkostninger. Det er værditabet og rentebyrden, og det er for mange noget, der først dukker op som et håndfast beløb den dag, bilen skal sælges. Men de er ikke desto mindre meget vigtige at have med, hvis du virkelig vil vide, hvad det koster dig at holde bil.

Hvad koster bilen dig?

Er du nysgerrig på, hvad den firehjulede kommer til at koste dig det kommende år? Eller påtænker du at købe ny bil? FDM har udviklet en beregner, som kan hjælpe dig med at få overblik over dit bilbudget.

Prøv beregner