Antallet af klagesager faldt i Ankenævn for biler

Mens antallet af nye sager sidste år faldt hos Ankenævn for biler, ender lige mange virksomheder i nævnets gabestok.

Brugtbilforhandler
Bilist

Der var sidste år lidt færre ’kunder i butikken’ hos Ankenævn for biler, der modtog det laveste antal klagesager siden etableringen i 2012. Det viser ankenævnets årsberetning for 2021. 

Årsagen kan blandt andet tilskrives sidste års coronanedlukning, hvor mange kørte mindre, og bilsalget var lavt.

Ankenævn for biler

  • Behandler forbrugerklager af køb af biler på over 10.000 kr. og værkstedsregninger på over 1.500 kr.
  • Der kan klages over alle bilforhandlere og værksteder, uanset om de er medlem af Ankenævn for biler

Læs mere på www.bilklage.dk

I alt modtog Ankenævn for biler 538 sager. Det er 90 færre end i 2020 og 143 færre end i rekordåret 2019. Af de i alt 409 klagesager, som nævnet afgjorde i 2021, fik forbrugerne helt eller delvist medhold i de 204 sager . Tilsvarende fik den indklagede virksomhed – bilforhandler eller værksted – medhold i 150 sager. 

Dertil kommer 195 sager, som blev afsluttet eller forligt med hjælp fra ankenævnets sekretariat. 

Som tidligere år handlede knap fire ud af fem klagesager (79 pct.) om uenighed i forbindelse med køb af bil, mens 21 procent handlede om reparationer.

Brodne kar i gabestok

Faldet på 14 procent i antal nye klagesager afspejler sig dog ikke det såkaldte udhængsskab, hvor de virksomheder, som ikke efterlever nævnets afgørelse, ender. Her stod ved årets udgang 42 virksomheder. Samme antal for som året før. 

Flere af virksomhederne står endda i udhængsskabet, som man finder på nævnets hjemmeside, med flere sager.

”Det er ærgerligt, at en række virksomheder ikke respekterer ankenævnets afgørelser. Især i de situationer, hvor virksomheden slet ikke svarer, da det normalt kun gør det dyrere og dermed værre for virksomheden at undlade at efterleve nævnets afgørelse. Forbrugerne har stadig mulighed for at tage sagerne videre i retssystemet. Vi kan kun opfordre til, at man som forbruger tager med i sin vurdering, om man ønsker at have noget at gøre med de virksomheder, der står i udhængsskabet. Det gælder både bilforhandlere og værksteder,” siger Lennart Fogh.

Se virksomheder i udhængsskabet

Risikerer eksklusion

Langt hovedparten er virksomheder, der ikke er medlem hos en af organisationerne, der står bag Ankenævn for biler. I det hele taget omhandlede en relativ stor andel af de nævnsbehandlede klager (36 pct.) sidste år virksomheder, som ikke er medlemmer af de stiftende organisationer.

Enkelte virksomheder i udhængsskabet er dog medlemmer. Hos både Autobranchen Danmark og Dansk Bilbrancheråd er det ellers en klar holdning, at det er eksklusionsgrund, hvis medlemmerne ikke efterlever ankenævnets afgørelser og dermed ender i udhængsskabet. Hos Autobranchen Danmark står det ligefrem i vedtægterne. Alligevel står aktuelt fire af Autobranchen Danmarks medlemmer i udhængsskabet. 

”Vi vil ikke have, at vores medlemmer står i ankenævnets udhængsskab. Det er et klart medlemskriterium. Derfor er vi også i dialog med de pågældende virksomheder, som vi har bedt efterleve nævnets afgørelse. Gør de ikke det, bliver de indstillet til eksklusion, men det er også vigtigt for mig at understrege, at alle vores medlemmer skal have en chance for at efterlevelse afgørelserne,” siger leder af medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation hos Autobranchen Danmark Charlotte Brix Andersen, som fortæller, at man ekskluderede en virksomhed i november sidste år.

Men nogle af virksomhederne har jo stået i udhængsskabet i 11 måneder. Hvorfor har de ikke for længst efterlevet nævnets afgørelser eller er ekskluderet?

”Jeg kan kun sige, at vi er i dialog med virksomhederne, og at de skal have en chance for at efterleve nævnets afgørelser.”

Ifølge Charlotte Brix Andersen har Autobranchen Danmark først et nyt bestyrelsesmøde til juni, hvor sagerne vil blive drøftet.

Så hvis virksomhederne ikke har efterlevet afgørelsen inden da, bliver de ekskluderet?

”Det vil være min formodning, ja.” 

Ankenævn har 10 år på bagen

Selvom pladsen stadig er trang i udhængsskabet, viser årsberetningen, at det stadig kan betale sig at sende sagen forbi Ankenævn for biler, hvis bilkøbet går skævt, eller der opstår uenighed om en reparation. 

”Ankenævn for biler har nu virket i ti år og har for længst etableret sig som et vigtigt nævn, når der opstår konflikter i forbindelse med et bilkøb eller et værkstedsbesøg. Hvor forbrugerne tidligere var henvist til at føre en retssag om problemet, har de med ankenævnet fået en nemmere og ofte hurtigere mulighed for at få afgjort en sag. Med nævnet har forbrugerne fået en reel mulighed for at få afgjort uenighed om et beløb, der normalt er for lavt til at føre retssag om. Det mener vi har stor betydning for retssikkerheden. Samtidig lægger nævnet en praksis, som både branchen og forbrugerne kan indrette sig efter,” siger afdelingschef i FDMs juridiske afdeling Lennart Fogh. 

Der blev sidste år solgt 185.000 nye biler og 559.000 brugte biler i Danmark. Dertil kommer de mange hundredtusinder reparationer og værkstedsbesøg. Derfor er sidste års 538 nye klagesager i Ankenævn for biler ifølge Lennart Fogh ikke udtryk for det totale antal sager på området, men blot nogle af de mange, som det ikke er lykkedes at løse parterne imellem. 

Flere sager om elbiler

Af årsberetningen fremgår det, at sidste års sager til forveksling lignede de senere års. Igen var det især uenighed om aftaler, fejl i salgsannoncer og forvirring om forskellen på garanti og reklamationsret, som fyldte i sagsbunkerne.

”Derudover ser vi stadig flere sager, der handler om elbiler og plugin-hybrider. Det er ikke fejl ved selve bilerne, der klages over, men ofte deres oplevede rækkevidde og ladehastighed, som ofte ikke svarer til det, forbrugerne er stillet i udsigt. Skal vi undgå, at antallet af den slags sager stiger de kommende år, kræver det, at man ikke mindst i bilbranchen bliver bedre til at afdække forbrugerens konkrete behov og informere kunderne om de elektriske biler og deres reelle rækkevidde, som især om vinteren og ved motorvejshastighed daler markant. Tilsvarende skal forbrugerne naturligvis også sætte sig godt ind i teknologien, fordi det at køre elbil på nogle områder er noget helt andet,” siger Lennart Fogh og tilføjer:

”Fra årsskiftet trådte en ny købelov i kraft. Den betyder blandt andet, at den såkaldte formodningsperiode med en gunstig bevisbyrde udvides fra et halvt år til 12 måneder. Hvordan det vil påvirke sagerne i ankenævnet i 2022, er dog først noget, vi ved, når vi kommer længere hen på året. Men fra lovgivers side er der lagt op til, at reglen skal forbedre forbrugernes rettigheder, og det forventer vi også vil finde vej til praksis ved både nævn og domstole.” 

Bag Ankenævn for biler står FDM, AutoBranchen Danmark, Bilbranchen i DI og Dansk Bilbrancheråd. Ankenævnet fik 1. januar 2022 forlænget sin ministergodkendelse, så den nu løber indtil 31. december 2025.
 

Har du brug for hjælp?

Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter. Også hvis dit bilkøb er gået skævt eller værkstedsregningen løbet løbsk.

Kontakt rådgivningen