Det betaler sig at klage over en privat p-afgift

Utilfredse bilister kan med fordel klage over p-afgiften. Hver femte får medhold, men i mange tilfælde vælger p-selskaber helt at droppe deres krav, viser årsrapport fra Parkeringsklagenævnet. FDM efterlyser, at p-selskaberne tager bilisternes klager mere alvorligt.

Parkeringsafgift i forrude
Bilist

En ’hilsen’ under bilens vinduesvisker vækker sjældent glæde. Og slet ikke hvis afsenderen er et privat p-selskab.

Men mener man, at afgiften ikke bare er urimelig, men ligefrem forkert, kan det godt betale sig at klage. Det viser årsrapporten fra Parkeringsklagenævnet, der siden 2018 har behandlet klagesager om private p-afgifter.

Af de 571 sager, som Parkeringsklagenævnet afgjorde sidste år, fik forbrugerne medhold i 22 procent af sagerne mod p-selskabernes 71 procent. De resterende sager blev afvist.

Det er dog ikke alle sager, der når frem til nævnsbehandlingen. Andre 438 sager blev sidste år frafaldet undervejs. I flere end otte ud af ti tilfælde (83 pct.) skete det, fordi parkeringsselskaberne opgav deres krav.

Samlet betyder det, at forbrugerne i lige knap halvdelen af sagerne enten fik medhold i deres klage, eller at p-selskaberne valgte at frafalde deres krav.

  • Nævnsbehandlede sager: 571
  • Frafaldne sager: 438
  • Afviste sager: 210

Læs hele Parkeringsklagenævnets årsrapport

Flere sager afgjort

FDM repræsenterer sammen med Forbrugerrådet Tænk forbrugerne i Parkeringsklagenævnet, som derudover består af en formand og repræsentanter fra parkeringsbranchen.

Det koster 175 kr. i gebyr at klage til Parkeringsklagenævnet. Får man medhold, får man gebyret igen. Omvendt koster det parkeringsselskaberne 3.500 kr. i gebyr til nævnet at tabe en sag.

I alt modtog Parkeringsklagenævnet sidste år 1.830 klagesager. Det er 8,7 procent færre end i 2020. Det skyldes covid-19, som i flere perioder lukkede Danmark ned.

Alligevel lykkedes det Parkeringsklagenævnet at afslutte flere sager end året før, hvilket skyldes, at nævnet har fået optimeret sine procedurer på flere områder.

 

Afgjorte sager: 

P-selskaber dropper mange klager

FDM er glad for, at der bliver afgjort flere sager i Parkeringsklagenævnet. Det er vigtigt for bilisterne at kunne få en relativt hurtig afgørelse på deres sag.

”Vil man klage over en p-afgift, er det vigtigt, at man først gør det til parkeringsselskabet. Først hvis de afviser ens klage, kan man gå videre til Parkeringsklagenævnet. Som årsrapporten endnu en gang viser, kan det godt betale sig for mange,” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange, og uddyber:

”Her er det svært ikke at hæfte sig ved de mange klagesager, hvor parkeringsselskaberne valgte at frafalde deres krav, inden de nåede frem til en nævnsbehandling. Det vidner om, at selskaberne utvivlsomt kan blive bedre til at tage bilisterne alvorligt, når de klager til selskabet. Vi hører ofte fra vores medlemmer, at de oplever, at en klage blot bliver afvist, uden der bliver taget stilling til klagens indhold. Det kan give en mistanke om, at p-selskaberne spekulerer i, at nogle bilister bare betaler en afgift, også selvom den ikke er korrekt.”

 

Sager frafaldet under sagsforberedelse:

Det klager vi mest over

Også typen af p-afgifter, der klages over, var sidste år stort set identisk med året før.

Hyppigste klagegrund handlede om digital registrering, der var steget fra 20 procent i 2020 til 25 procent sidste år, efterfulgt af skiltning (16 pct.) og p-skive (godt 8 pct.).

”At så mange af sagerne fortsat handler om digital registrering og skiltning understreger for os, at parkeringsbranchen med fordel kan gøre skiltningen og praktikken omkring parkering mere tydelig og forståelig for bilisterne. Det ville kunne afhjælpe mange sager og være en hjælp for forbrugerne. Det bør være i alles interesse,” siger Dennis Lange.

For lovligt at kunne udstede p-afgifter har et parkeringsselskab siden juli 2018 skullet være tilmeldt Parkeringsklagenævnet. Det var i alt 25 selskaber sidste år. Af dem tegnede de tre største selskaber sig for syv ud af ti sager i Parkeringsklagenævnet.

  • APCOA Parking: 43,22 %
  • Q-Park: 14,21 %
  • City Parkeringsservice: 13,28 %

Har du fået en p-afgift?

Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter. Også hvis du er i tvivl om en p-afgift er korrekt.

Kontakt rådgivningen