Dyrere at parkere i hovedstaden

Prisen på en beboerlicens i København stiger fra næste år med op mod 1.240 kroner. Samtidig nedlægges en række p-pladser i Indre By for at genopstå i andre dele af byen.

Parkeret bil
Bilist

Det bliver dyrere at være bilejer i Københavns Kommune. For nogle mere end andre. Det fremgår af det budgetforlig for 2023, som Enhedslisten, De Radikale, De Konservative, Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet har indgået uden om Socialdemokratiet og SF.

Af aftalen, som endnu ikke er endeligt vedtaget, fremgår det nemlig, at man er ”enige om at øge miljødifferentieringen på beboerlicenser.” Oversat betyder det, at det bliver dyrere at have en ’tørstig’ benzin- eller dieselbil.

Allerede i dag afhænger prisen på beboerlicensen af, hvor langt bilen kører på literen, mens elbiler parkerer gratis. Det er den grænse, der skubbes, så det bliver op mod 1.240 kroner dyrere. I gennemsnit stiger beboerlicenserne med 380 kroner.

Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Kun én beboerlicens pr. husstand

Partierne bag aftalen lægger ikke skjul på, at målsætningen er at gøre det mindre attraktivt at have en benzin- eller dieselbil. Af aftalen fremgår det, at de dyrere beboerlicenser vil medføre en reduktion på 300 beboerlicenser. 

Derudover vil man undersøge, om det er muligt at begrænse antallet af beboerlicenser, så det eksempelvis kun bliver muligt at få én licens pr. husstand.

Selvom differentierede priser på beboerlicenser kan være et led i den grønne omstilling af bilparken, ændrer det ikke ved, at det langtfra er sikkert, at de københavnske familier har råd til at købe en elbil, ligesom det for tiden er meget svært at købe en ny elbil på grund af de meget lange leveringstider. I stedet for at benytte pisken, så vi meget hellere, at Københavns Kommune understøttede valget af elbil med flere ladestandere og med krav om tilslutning til standeren samt tidsbegrænsning i dagstimerne,” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

Færre p-plads i Indre By

Der er ikke kun udsigt til, at det for nogle bliver dyrere at have bil. Alt efter hvor i byen man bor, bliver der også længere mellem parkeringsmulighederne. Budgetforliget lægger nemlig også op til, at der nedlægges p-pladser i Middelalderbyen.

I et oplæg, der allerede er i høring, foreslås det, at ca. 70 procent af de nuværende parkeringspladser i Middelalderbyen nedlægges. Her er der i dag ca. 1.050 parkeringspladser til almindelige biler, elbiler og erhvervskøretøjer. Op mod 750 af disse parkeringspladser foreslås altså nedlagt, men skal i en vis udstrækning erstattes med pladser i parkeringskælderen under Israels Plads. Af aftaleteksten fremgår det desuden, ”at parterne er enige om, at der så vidt muligt skal være samtidighed i forhold til nedlæggelse af parkeringspladser og erstatningsparkeringspladser.”

Nye parkeringsanlæg på vej

Derudover afsættes der de næste to år tre millioner kroner til såkaldte foranalyser, som skal afdække mulige lokationer for nye parkeringsanlæg i de forskellige brokvarterer.

”I FDM vil vi gerne kvittere for, at man på rådhuset anerkender behovet for at finde erstatningspladser, når man nedlægger p-pladser. På samme måde er det positivt, at man vil undersøge muligheden for flere parkeringsanlæg. I brokvartererne er der mange steder alt for få parkeringspladser, og det bør kommunen selvsagt løse,” siger Dennis Lange og tilføjer:

”Som FDM har beskrevet, får Københavns Kommune årligt langt over 600 millioner kroner brutto ind på parkeringsområdet. Selv når politiet og staten har fået sin del, er der stadig mange penge tilbage. Derfor er det glædeligt, hvis de bliver investeret i mere og bedre parkering til bilisterne. Det er der behov for.”

Læs hele budgetaftalen for 2023.