Elbilister slipper for at sætte p-skiven

Brugere af elektriske biler har fået endnu en fordel i Københavns Kommune. De kan nu parkere ubegrænset i byens tretimers parkeringszoner.

Elbilister slipper for at sætte p-skiven
Bilist

Fremover er elbiler fritaget for de tretimers tidsbegrænsede parkeringszoner i Københavns Kommune. Ændringen, der trådte i kraft 1. oktober, sker for at gøre det attraktivt at vælge en elbil frem for en benzin- eller dieselbil. Elmotorcykler og brintbiler er også fritaget.

For rene fossilbiler og plugin-hybridbiler gælder det stadig, at man kun må parkere op til tre timer i tidsrummet kl. 08-19 på hverdage. I zonerne er det er gratis at parkere for alle, og weekender og helligdage er uden begrænsning.

Det er i forvejen gratis at parkere en elbil, brintbil og elmotorcykel på offentlige kommunale parkeringspladser på gadeplan i betalingszonerne. Plug in-hybridbiler skal betale for parkering.

Syv zoner med tretimers begrænsning

Den nye fordel for elbiler er blot ét af 17 initiativer, der blev vedtaget i en handlingsplan for ladeinfrastruktur i juni i år, der danner grundlag for byens ladeinfrastruktur til el- og plugin-hybridbiler.

FDM er som udgangspunkt tilfreds på elbilisternes vegne, men sætter spørgsmålstegn ved parkeringszonerne.

”Dette er jo alt andet lige en god nyhed for elbilisterne. Men når det er sagt, så står det i kontrast til kommunens begrundelse for at oprette 3-timers zonerne i første omgang – nemlig at holde pendlere væk fra området til fordel for de lokale beboere. En elbil fylder som bekendt lige så meget som en benzin- eller dieselbil, og den nye ordning efterlader således tvivl om behovet for 3-timers zonerne”, påpeger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.

I øjeblikket er der syv tretimers parkeringszoner i København: Grønjord, Hellerup Station, Vanløse Station. Lergravsparken, Nordvest, Valby Syd og Havnestad.

Der er sat penge af til udrulningen af yderligere 15 tidsbegrænsede p-zoner.

Er du tilmeldt medlemsnyhedsbrevet?

Er du ikke allerede tilmeldt FDMs nyhedsbrev til medlemmer, kan du gøre det her.

Få medlemsnyhedsbrevet