Ventet 2023-fradrag til bilister er en fuser

Dit kørselsfradraget stiger i 2023 – men kun en lille smule. For mange pendlere svarer forhøjelsen til prisen på godt to liter benzin. Landets pendlere har god grund til at være skuffede, mener FDM.

Trafik på motorvej
Bilist

Der er ikke meget tidlig julegave til de af landets omkring 1,2 millioner pendlere, der havde set frem til et højere kørselsfradrag.

Skatterådet har ganske vist besluttet at hæve befordringsfradraget – også kaldet kørselsfradraget – for næste år, men stigningen er i den absolut beskedne ende.  

Kørselsfradraget er det fradrag, alle danskere med mere end 24 km til og fra arbejde kan få uanset transportform.

Helt konkret hæves kørselsfradraget i 2023 med tre øre for de første 120 kilometer, mens satsen for kørsel over 120 kilometer hæves med bare to øre. Men da fradraget er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, er der dog kun en fjerdedel af beløbet tilbage efter skat. 

Skatterådet har for 2023 taget afsæt i en benzinpris på 15,87 kr./l. Ved fastsættelse af satserne indgår der i beregningerne også et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, der bl.a. omfatter udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk, supplerende rustbehandling og forsikringer m.v., skriver Skatterådet i en pressemeddelelse.

Satser for kørselsfradrag 2023

År Sats for kørsel 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2022 2,16 kr. pr. km 1,08 kr. pr. km
2023 2,19 kr. pr. km 1,10 kr. pr. km

Pendlere der er omfattet af reglerne for de såkaldte yderkommuner får dog fortsat ikke nedsat satsen for kørsel over 120 km om dagen. 

Forventer højere benzinpris

Skatterådets satser for kørselsfradraget for 2023 har ellers været ventet med spænding, efter at brændstofpriserne i 2022 har ligget væsentligt over den pris, Skatterådet forventede, da rådet i november 2021 fastsatte satserne for 2022.

Det fik i april rådet til helt ekstraordinært at korrigere fradraget med tilbagevirkende kraft.

”Tilbage i april 2022 regulerede vi i Skatterådet ekstraordinært satserne på grund af uforudsete stigninger af benzinpriserne, og nu hæver vi igen satserne for 2023. Årsagen til, at satserne stiger, er, at vi skønner, at benzinpriserne vil stige yderligere, samt en forventning om, at udgifter ved at holde bil vil stige. Det påvirker alt sammen satsen i en opadgående retning,” udtaler formand for Skatterådet, Jane Bolander.

Pendlere har grund til skuffelse

Hos FDM møder Skatterådets nye satser kritik.

”FDM må desværre konstatere, at selvom Skatterådet skønner, at udgifterne til at holde bil vil stige, vælger rådet endnu engang kun at lave marginale justeringer af kørselsfradraget, der på ingen måde afspejler de omkostninger, som pendlerne har. Helt konkret vil en pendler, der årligt kører 10.000 km til og fra arbejde, blot kunne købe godt to liter benzin for stigningen i befordringsfradraget næste år. Derfor kan pendlerne med rette føle sig skuffede,” siger forbrugerøkonom i FDM Ilyas Dogru.

Ifølge ham handler problemet med beregningen af befordringsfradraget om to forhold. Dels undervurderer Skatterådet bilers værditab, dels er den skattemæssige værdi af fradraget blevet udhulet. Altså hvor mange penge man har tilbage efter skat. Siden 2012 er skatteværdien af fradraget faldet fra cirka 33 til 25 procent.

”Derfor bør det nye folketing også genoverveje, om det aktuelle kørselsfradrag har et niveau, der reelt sikrer arbejdskraftens mobilitet, og om det nuværende beregningsgrundlag og den nuværende beregningsmetode er hensigtsmæssig,” siger Ilyas Dogru.

Godtgørelse stiger – en smule

Ligesom kørselsfradraget stiger også befordringsgodtgørelsen, som du kan få, hvis du stiller din egen bil til rådighed i arbejdsøjemed.

Også det blev tilbage i april korrigeret, dog ikke med tilbagevirkende kraft, men gældende fra 1. maj 2022. 

Her hæves satsen for de første 20.000 km nu med tre øre pr. km og to øre pr. km for kørsel over 20.000 km.

Satser for befordringsgodtgørelse 2023

År Sats for de første 20.000 km Sats for kørsel over 20.000 km
2022 til og med 30. april 3,51 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2022 fra 1. maj 3,70 kr. pr. km 2,17 kr. pr. km
2023 3,73 kr. pr. km 2,19 kr. pr. km

 

Har du styr på din biløkonomi?

Det kan være svært at få overblik over biløkonomien. Husk, at du som medlem af FDM altid få rådgivning af vores eksperter. Både til hvordan du kører længere på literen, og hvordan du regner din biløkonomi ud.

Kontakt rådgivningen