Her er de nye regler, afgifter og takster i 2023

Der er ikke mange nye regler for bilister i 2023, men der bliver indført miljøzoner i de største byer. Dertil kommer prisændringer på broerne, dyrere parkering, og så stiger nogle biltyper i registreringsafgift.

Her får du oversigten over de nye regler i 2023.
Bilist

Modsat sidste år, er der ikke så mange nye regler, som vi danske bilister skal vænne os til i 2023. De primære trafikmæssige forandringer kommer til at foregå i de større byer. Hvor der kan, indføres skærpede krav til dieselpersonbiler i miljøzoner i Aarhus, Aalborg, Frederiksberg, København og Odense.

Her ventes det, at dieselbiler uden partikelfilter i løbet af efteråret ikke længere må køre ind i miljøzonerne. Det forventes, at kommunerne koordinerer, således at stramningerne træder i kraft samtidig. Skiltningen af miljøzonerne er allerede sat op, og der vil ikke komme yderligere skiltning, når dieselpersonbilerne også bliver omfattet af reglerne.

Dyrere parkering i de større byer

Det bliver også dyrere at parkere i nogle af de større byer i Danmark. Det er især Aalborg og København, der stiller bilisterne højere p-takster i udsigt. I Aalborg stiger prisen med en krone pr. time i de fleste p-zoner, mens de årlige beboerlicenser kommer til at stige markant med 1.000 kr. til 5.000 kr.

I København stiger beboerlicenserne i gennemsnit med 340 kr. Men der er stor forskel på prisstigningerne afhængig af, hvor langt beboernes biler kører på literen. Hvor en elbil stiger med 10 kr. om året til 215 kr., så stiger beboerlicensen med 1.385 kr. til nu 5.530 kr. for ejere af en benzinbil, der kører kortere end 15,4 km/l eller en dieselbil, der kører kortere end 17,3 km/l. Dertil kommer en stramning, så man nu kun kan få én beboerlicens pr. husstand.   

Aarhus Kommune har planlagt en årlig stigning i p-afgifter på 20 millioner fra 2024, men forslaget vil først blive præsenteret i foråret 2023. Odense justerede midt i 2022 p-afgiften med to kroner i rød zone, så det nu koster 17 kr. i timen. Beboerlicensen i Odense forventes uændret at koste 600 kr. om året.

Højere afgift for elbiler og plugin-hybrider

De nye bilafgifter som blev vedtaget i 2020, giver løbende stigninger både i registreringsafgiften men også i den CO2-baserede ejerafgift. 1. januar 2023 stiger registreringsafgiften for elbiler og plugin-hybrider.

For elbilerne flyttes loftet for, hvornår der skal betales afgift. Lidt afhængig af den konkrete bils egenskaber, stiger registreringsafgiften med op til 11.732 kr. for elbiler, som koster mellem 440-450.000 kr. Stigningen skulle oprindeligt modsvare forventede prisfald på nye elbiler, men kriser og krig har betydet, at fabrikspriserne på nye elbiler faktisk er steget.

Ford Kuga har været den mest populære plugin-hybrid de seneste tre år i Danmark
Afgiften på plugin-hybriderne stiger i 2023, blandt andet på den mest solgte model Ford Kuga. Her vil afgiftsstigningerne typisk være 15-20.000 kr. afhængig af udstyrsvariant. 

Plugin-hybriderne stiger også i afgift. For de billigste biler vil stigningen være 10.000 kr., mens de mest solgte plugin-hybrider forventes at stige 15-20.000 kr. i afgift.

Ejerafgifterne har i en længere periode været fastfrosset, men i forbindelse med de nye registreringsafgifter indførte man løbende stigninger i ejerafgiften. Den er nu baseret på bilernes CO2-udledning, og en bil der udleder 125 gram CO2 stiger 80 kr. om året. Biler som kører meget kort på literen, stiger mere i afgift, mens elbilerne stiger 60 kr. for 2023.

Marginalt stigende kørselsfradrag

I foråret 2022 valgte man at lade kørselsfradraget stige ekstraordinært på grund af de stigende brændstofpriser. Derfor er 2023-taksterne for både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse ikke steget markant.

Kørselsfradraget er steget med tre øre til 2,19 kr. pr. km for kørsel mellem 25 og 120 km daglig kørsel. Kører du over 120 km til arbejde, er satsen steget to øre til 1,10 kr. pr. km for de kilometer, som overstiger 120 km.

Den skattefri befordringsgodtgørelse er også kun steget tre øre for de første 20.000 km, du kører årligt, og to øre for de efterfølgende kilometer. Også her skyldes de marginale justeringer, at taksten steg 1. maj 2022.

Skattefri befordringsgodtgørelse

År

For de første 20.000 km

Sats for kørsel over 20.000 km

2022 til og med 30. april

3,51 kr. pr. km

1,98 kr. pr. km

2022 fra og med 1. maj

3,70 kr. pr. km

2,17 kr. pr. km

2023

3,73 kr. pr. km

2,19 kr. pr. km 

Prisstigninger på Storebælts- og Øresundsbroen

Priserne for at køre på betalingsbroerne ved Storebælt og Øresund stiger generelt i 2023. For Storebælt stiger prisen for en enkelt passage fra 250 til 270 kr., hvis du betaler kontakt eller med kort. Er du tilmeldt Sund & Bælts nummerpladebetaling eller har en brobizz, så falder prisen med to kroner til 192 kr. pr. passage.

Prisen for at passere Øresundsbroen stiger 15 kr. til 415 kr. For at komme billigere til Sverige, kan du tegne en aftale kaldet bropas. Bropas koster 335 kr. om året, en mindre prisstigning på 10 kr. Derefter koster hver passage 182 kr., hvilket er en stigning på syv kroner.

Prisen for at krydse Storebælt stiger igen i 2023
Prisen for at krydse Storebælt stiger i 2023 hvis du betaler kontant eller med kort. Bruger du brobizz eller nummerpladebetaling, så falder prisen to kr. pr. passage. Foto: Storebælt

Højere nettarif og lavere afgift på strømprisen

Elbilister og ejere af plugin-hybrider skal være opmærksomme på, at de såkaldte nettariffer stiger i 2023. Stigningerne er forskellige afhængige af, hvem der leverer strømmen. Største stigninger ses bl.a. på Sjælland, hvor der endvidere indføres en særlig lav takst fra midnat til klokken seks om morgenen. Det er for at tilskynde til at oplade elbiler om natten.

Der er også stigning i tarifferne i resten af landet, men du skal ind og undersøge, hvilket netselskab du har, og hvilke stigninger der er kommet i dit område. Som udgangspunkt er der højere tariffer i spidsbelastningsperioden, som enten er fra kl. 17.00 til 20.00 eller nogle steder helt til kl. 21.00.  

Som en del af aftalen om vinterhjælp, som Folketinget vedtog i september 2022, er afgiften på strøm til private sat til en minimumstakst i årets første seks måneder. Det betyder, at al den strøm du bruger i husstanden bliver billigere fra 1. januar til og med 30. juni. Dermed er det også billigere at lade en elbil eller plugin-hybrid, hvis du ikke har en aftale med en ladeudbyder i forvejen.

 

Har du styr på reglerne?

Som medlem af FDM får du adgang til mange fordele og rabatter  men du bliver også løbende orienteret om de nye regler og afgifter, der påvirker dit liv som bilist.

Bliv medlem