Nu bliver det endnu dyrere - Se hvad din bil koster i 2023

De høje priser på både benzin og el har sat deres præg på bilbudgettet for 2023, der i gennemsnit viser stigninger på knap otte procent. Værst ser det ud for plugin-hybriderne og elbilerne, mens benzinbilerne klarer sig med stigninger på "blot" tre procent. Du kan også beregne dit eget bilbudget. 

Bil og lommeregner
Bilist

I en verden med krig, krise og kraftigt stigende inflation går bilejerne ikke fri, og vi må derfor imødese stigende udgifter til bilbudgettet i de kommende år. Det er særligt de kraftigt stigende energipriser, der påvirker resultatet i dette års store bilbudget, men også de løbende udgifter til service, dæk og forsikring har fået et nøk opad på grund af den generelle inflation i samfundet.

Det betyder, at det samlet set må ventes at blive omkring otte procent dyrere at holde bil i 2023 end i fjor. Og er man ejer af en plugin-hybrid, bliver stigningerne sandsynligvis endnu større, da de rammes hårdt af både stigende elpriser, stigende benzinpriser og stigende serviceudgifter.

I alt ser vi derfor stigninger for denne biltype på over 10 procent, mens elbilejerne slipper med stigninger på lige under 10 procent primært forårsaget af de højere udgifter til el.

Så meget koster en km i en benzinbil

Afgifterne stiger

Ejerafgifterne stiger også i de kommende år, idet man har omlagt afgiften til at være en CO2-baseret afgift. For en almindelig benzinbil vil det betyde årlige prisstigninger på nogle få hundrede kroner, mens ældre dieselbiler vil opleve noget kraftigere stigninger. Elbiler er i den sammenhæng stadig i en klasse for sig, og her er der kun tale om justeringer af priserne, der modsvarer den almindelige prisudvikling.

Med hensyn til registreringsafgiften er der indgået en langvarig aftale på tværs af partierne i Folketinget, så vi – i hvert fald frem til 2025 – ved, hvordan afgifterne på nye biler vil blive i de kommende år. For benzin- og dieselbiler fastholdes afgiften på det nuværende niveau, ligesom elbiler til lidt under en halv mio. kr. fortsat er friholdt for registreringsafgift. For plugin-hybrider stiger afgiften i forhold til bilens pris, mens den på de dyrere elbiler stiger år for år med noget, der ligner 12.000 kr. Det er dog ikke meget holdt op mod de generelle prisstigninger, vi i øjeblikket ser fra bilfabrikkernes side, og der er derfor ingen grund til at udskyde et evt. bilkøb, hvis man går med de tanker.

Her er totaløkonomien for en bil til 300.000 kr.

Elbiler er fortsat billigst

Det helt store samtaleemne i de sidste mange måneder har været elpriserne, der både er steget generelt, og som er begyndt at variere time for time på en måde, vi ikke tidligere har været vant til. For ejere af elbiler betyder det, at der er store forskelle på, hvad det koster at lade bilen op, fra gang til gang, og at det generelt er blevet en del dyrere at lade bilen op.

Har man et abonnement hos Clever, har man også måttet acceptere store ekstraudgifter til det nyligt introducerede energitillæg, der skal kompensere Clever for de stigende elpriser. Vi har i vores bilbudget taget udgangspunkt i en fast månedlig udgift på 1.200 kr. til el for elbilerne, og selvom det er en forhøjelse på 50 procent i forhold til året før, er det stadig en del billigere end den udgift, man står med om måneden til brændstof, hvis man ejer en benzinbil.

Tager man alle poster med i sammenligningen, ser man, at man kan spare op til 16.000 kr. om året, hvis man køber en elbil frem for en benzinbil til samme pris. For elbiler til 400.000 kr. er besparelsen størst, da de ofte sælges med en inkluderet serviceaftale, der mindsker de årlige udgifter betydeligt. Men lige den post kan naturligvis variere en del fra model til model.

Her er totaløkonomien for en bil til 400.000 kr.

Sammenlignelige beregninger

I lighed med sidste år har vi ikke medtaget biler til 100.000 kr., da man ikke længere kan finde nye biler til så lav en pris. Vi har gennemført alle beregningerne for en femårig periode med 20.000 km pr. år. Vil man – som i tidligere års beregninger – gerne se tal for et andet årligt antal kørte km, henviser vi til vores nye bilbudgetberegner på fdm.dk, hvor man selv kan lave mere individuelle beregninger baseret på egne indtastninger af værdier for bil, kørsel og lignende.

Vi har lavet beregninger for sammenlignelige benzin-, el- og plugin-hybridbiler til henholdsvis 300.000 og 400.000 kr. På den måde kan man sammenligne udgifterne ved at holde biler med forskellige drivmidler i samme prisklasse. Her viser det sig endnu en gang, at elbilerne er billigere at eje, og ser man f.eks. på en elbil til 400.000 kr., koster den stort set det samme at eje som en benzinbil til 300.000 kr.

Vil du et spadestik dybere?

Læs flere detaljer om bilbudgettet 2023 i årets første Motor. Er du medlem af FDM, kan du også logge ind og læse magasinet digitalt.

Læs Motor

Høje brugtpriser hjælper bilejerne

Køber man en ny benzinbil til ca. 200.000 kr., koster det samlet set 3,55 kr. pr. km, hvis man beholder den i fem år. Det svarer til ca. 71.100 kr. om året eller godt 5.900 kr. pr. måned. Heraf udgør de faste udgifter ca. 1.000 kr. pr. måned, mens de løbende udgifter omfatter godt 2.600 kr. pr. måned.

Resten er det, vi kalder kapitalomkostninger. Det er værditabet og rentebyrden og er for mange noget, der først dukker op som et håndfast beløb, den dag bilen skal sælges. I år har vi skruet lidt ned for værditabet for benzinbiler til 200.000 kr., da der er god efterspørgsel efter brugte benzinbiler, og det er med til at trække de samlede udgifter ned – også selvom rentebyrden i år er fordoblet som følge af de stigende renter.

De billigste biler at eje er naturligvis dem, der er billigst i indkøb. Det er i vores udregninger dem til ca. 150.000 kr., og de koster 3,15 kr. pr. km alt inklusive, hvilket svarer til ca. 5.200 kr. pr. måned. Det er indgangsprisen for bilejere, hvis man altså vil køre i en ny bil i 2023 og regner alt med i sit bilbudget, ligesom vi har gjort.

Hvad koster bilen dig?

Er du nysgerrig på, hvad den firehjulede kommer til at koste dig det kommende år? Eller påtænker du at købe ny bil? FDM har udviklet en beregner, som kan hjælpe dig med at få overblik over dit bilbudget.

Prøv beregner