Danske p-skiver dur ikke i Europa

Pas på! Det er langt fra sikkert, at du kan bruge din p-skive i udlandet. Det samme gælder elektroniske p-skiver. FDM har samlet et overblik over reglerne i de forskellige lande.

Mand stiller p-skive i bil
Bilist

Danske bilister risikerer at få en kedelig feriehilsen med hjem, når de parkerer ude i Europa.

Mange lande omkring os har nemlig andre krav til bilens p-skive, end dem der gælder i Danmark, og dermed er den danske p-skive ugyldig. Det viser en undersøgelse af reglerne, FDM har lavet hos sine europæiske søsterklubber.

Hvor der i Danmark er krav om, at timerne i p-skiven er inddelt i fire kvarter, er den i en lang række europæiske lande langt simplere – her skal den blot være opdelt i halve timer. Det betyder, at den her skal stilles frem til nærmeste halve time, hvor vi i Danmark stiller skiven frem til nærmeste kvarter. Selvom det kan virke som en bagatel, kan det betyde, at der bliver sat en p-afgift under vinduesviskeren.

Senest har en lang række danske bilister på besøg i Flensborg i Tyskland oplevet at få p-afgifter, netop fordi deres danske p-skiver ikke var gyldige ifølge de tyske regler.

Besynderlige regler

– Det kan synes underligt og krakilsk, men når loven er, som den er, i landene omkring os, kan man ikke stille noget op. At man på den danske p-skive stiller tiden frem til nærmeste kvarter og ikke halve time, gør det ikke mindre besynderligt, da det alt andet lige er mere præcist. Det havde været mere forståeligt, hvis det forholdt sig modsat. Derfor forstår vi det også, hvis nogle har svært ved at se logikken i det, siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange.

Blandt de lande, hvor den danske p-skive altså er ulovlig, er Tyskland, Østrig og Spanien, mens den er tilladt i Holland, Frankrig og Norge.

På FDMs hjemmeside er det muligt at printe en tysk p-skive

infogram:

Forskellige regler fra land til land

Heller ikke den elektroniske p-skive, som er udbredt herhjemme, er gangbar i alle lande. Afhængig af model kan den være ugyldig i Tyskland, mens lande som Østrig og Frankrig slet ikke anerkender elektroniske p-skiver.

Grundlæggende viser vores gennemgang af reglerne i de forskellige europæiske lande, at der er stor forskel på den fra land til land. Derfor kan vi kun opfordre til, at man sætter sig ind i de lokale regler, inden man parkerer, hvis ikke man vil risikere en ærgerlig p-afgift, siger Dennis Lange.

Han uddyber:

Det betyder også, at man bør have en ekstra p-skive i bilen, som er gyldig i landet, hvor man er. Den kan typisk købes på tankstationer eller i biludstyrsbutikker herhjemme. For at gør det endnu mere besværligt, må der kun være én p-skive synlig i bilen. Det kan derfor være nødvendigt, at man dækker sin danske p-skive til eller fjerner den.

Har du fået en bøde eller afgift?

Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp og rådgivning af eksperter. Også hvis du har fået en bøde på ferien.

Kontakt rådgivningen