Vild rekord: Så meget betaler bilister for parkering i kommunerne

I 2022 betalte bilisterne 1.042.861.130 kr. for at parkere i landets kommuner. Og kommunerne udskriver igen over en halv mio. p-afgifter til bilister, der holder ulovligt. Læs om det rekordstore beløb, og se, hvor mange afgifter din kommune udskriver.

Nu betaler bilister mere end 1 mia. kr. for at parkere
Bilist

Det var blot et spørgsmål om tid, før det samlede beløb, som danske bilister betaler for at parkere på de kommunale p-pladser, rundede milliarden. Det skete i 2022. Beløbet dækker over betaling for at parkere og indtægter fra de afgifter, som bilisterne skal betale, når de har parkeret ulovligt.

Siden 2014 har FDM indsamlet parkeringsdata fra landets kommuner, og bruttoindtægterne har været støt stigende – kun afbrudt af fald i årene med coronanedlukninger.

Således betalte bilisterne sidste år 1.042.861.130 kr. til kommunerne, hvor det samlede tal i 2014 var 785 mio. kr. En markant stigning – selv hvis man tager højde for inflationen.

– Der er ingen tvivl om, at det bliver dyrere og dyrere at parkere. Bl.a. fordi der løbende sker prisstigninger og udvidelse af områder med betalingsparkering, og så har flere kommuner indført betalingsparkering og parkeringskontrol. Bundlinjen er, at bilisterne betaler stadig mere til kommunerne, siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange, der står bag undersøgelsen.

Flere end en halv mio. afgifter

Sidste år udskrev kommunerne tilsammen 562.416 afgifter. Det er ikke helt oppe på niveauet fra før nedlukningerne.

Dengang udgjorde afgifter ca. 31 procent af de samlede indtægter. I 2022 var det 27 procent.

Kommunerne får altså forholdsvis mere ind fra bilisternes betalinger for at parkere.

Lille modregning

Selvom bilisterne samlet set lægger flere penge, er der ikke nødvendigvis overskud fra parkering i alle kommuner, da der også er udgifter forbundet med parkeringskontrol, og en del af indtægterne går bl.a. til politiet.

For at kommunerne ikke blot skruer op for priserne og skaber et stort overskud på parkering, er der desuden en regel om, at de kan blive modregnet i det bloktilskud, de modtager fra staten. Helt præcist er der et loft over kommunernes p-indtægter på 320 kr. pr. indbygger.

Det betyder, at to kommuner de seneste fire år har skullet betale p-penge til staten: København og Frederiksberg med henholdsvis ca. 275 mio. kr. og ca. 26 mio. kr.

– Reglerne er ret klare. Man må ikke indføre betalingsparkering for at tjene flere penge til kommunekassen. Senest har Bornholms Regionskommune måttet skrotte en p-plan, fordi argumentet var at få et provenu. Men modregningen er netop indført, for at det ikke skal ske, så man kan godt sætte spørgsmålstegn ved, om den er skruet rigtigt sammen, når kun to kommuner skal give penge til staten, siger Dennis Lange.

Det er FDMs holdning, at pengene fra parkering bør øremærkes til projekter, der kommer bilister til gode.
Oven i det store og stigende beløb, bilisterne betaler til kommunerne, kommer betaling til private p-selskaber.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Har du fået en parkeringsafgift, kan du som medlem få vurderet parkeringsafgiften og få rådgivning om det videre forløb. Vi hjælper dig med din klage, og i principielle tilfælde kan vi gå i retten med din sag.

Bliv medlem