Elbiler antænder mere frygt end ild

Elbiler kan brænde, hvilket også sker en sjælden gang. Når det sker, giver det særlige problemer, og det skaber bekymring og nærer tilsyneladende også modstand mod elbiler. Men nye tal viser, at benzin- og dieselbiler brænder meget hyppigere, og de personer, der skal slukke brandene, er ikke bekymrede.

Illustration: FDM
Bilist

Der går sjældent røg af en brand, uden der er ild i den. Som man siger. Men det gælder nok ikke elektriske biler. Her ser det ud til, at der spredes mere røg over landet, end der nogensinde er ild i elbiler.

Historier om brændende elbiler lader til at frembringe lige så meget frygt og fascination som f.eks. hajangreb. Det viste bl.a. de offentlige reaktioner på særligt sociale medier, efter et gigantisk biltransportskib i sommer brød i brand i Den Engelske Kanal. Elbiler blev hurtigt udråbt til både den konkrete skurk og et generelt sikkerhedsproblem.

Blandt de flere tusind biler var omkring 500 elbiler, og ifølge en foreløbig oplysning kunne en elbil være brændt eller måske ligefrem have forårsaget storbranden. Mere officielle meldinger de følgende uger gjorde den tese usandsynlig, men en endelig konklusion er endnu ikke kommet.

Ingen eksplosionsfare

Det er sådan set heller ikke afgørende for omverdenen, om det i det konkrete tilfælde var en elbil, der forårsagede branden. Det er kendt viden, at elbiler i meget sjældne tilfælde kan selvantænde eller blive sat i brand, og at deres store litium-ion-batterier kan blive så påvirket af varmen, at de også brænder. Og så bliver det virkelig bøvlet at slukke og potentielt farligt.

Men en vigtig pointe er, at det sker yderst sjældent. Benzin- og dieselbiler brænder – af alle mulige årsager – ca. fire gange så hyppigt som elbiler (og hybrider). Det viser den nyeste rapport om emnet fra Beredskabsstyrelsen. Benzin- og dieselbiler har bl.a. det problem, at de medbringer en letantændelig væske, som kan begynde at brænde meget hurtigt. Den risiko har vi vænnet os til, og beredskaberne kender den gennem mange årtier.

Elbiler brænder sjældent

Men elbiler er noget nyt og delvist ukendt for befolkningen, og der er heller ikke mange brande at få erfaring ud fra. I 2022 blev der registreret 20 brande i el- og hybridbiler. Det svarer til, at der er brand i 1,1 elektrisk bil pr. 10.000 biler på gaden. Konventionelle biler – som dog også har en noget højere gennemsnitsalder – brænder væsentligt oftere. 3,8 gange pr. 10.000 var tallet i 2022.

Tal fra Norge og Sverige viser det samme billede – dog ser risikoen i begge lande ud til at være endnu lavere end i Danmark. Norge og Sverige har kun registreret halvt så mange elbilbrande pr. 10.000 biler som i Danmark.

Selvom brand i de store litium-ion-batterier altid er et særligt problem uanset brandårsag, er det sjældent elbilernes „skyld“, at de brænder. 76 elbilbrande er registreret fra 2018 til og med første halvdel af 2023, viser tallene fra Beredskabsstyrelsen. I en meget stor del af tilfældene (31) kom ilden udefra i form af spredning fra anden brand eller bevidst ildspåsættelse. I mange tilfælde er årsagen ikke kendt, men kun i syv kendte tilfælde er bilbranden opstået i elbilen under opladning, ved trafikulykke eller „andet“.

Velkommen ombord, elbiler!

En lille historie fra januar 2023 pustede også til ilden. Et nordnorsk rederi meddelte, at det ikke længere var tilladt at få elbiler (og opladningshybrider og brintbiler) med ombord. Den historie blev særdeles omtalt i verdens medier, også i mange danske.

en det er kun det ene ud af mange rederier i elbillandet Norge, som er kommet med det forbud og stadig har det. Det er et særligt tilfælde. Rederiet, Havila Kystruten, har ikke færger, men passagerskibe, der kan medtage nogle få biler, der skal hejses/pakkes ind i et lastrum. Hos f.eks. det store danske rederi Molslinjen er man helt rolig ved at sejle med elektriske biler – men man tager den særlige risiko alvorligt:

– Vores beredskab kan det, der skal til for at slukke en brand i en elbil, siger Jesper Maack, der er kommunikationschef hos Molslinjen.

Rederiets færger har været med i en branchetest af den slags brande, der har mundet ud i nye metoder og udstyr til at bekæmpe elbilbrande til søs. Selvom bilerne står tæt pakket på en færge, peger Jesper Maack på den store fordel, at et uddannet beredskab er særdeles tæt på, og at bekæmpelse af en begyndende brand kan sættes i gang meget hurtigt en vigtig faktor i brandbekæmpelse. Og der er vand nok i nærheden.

Molslinjen har fået nyt udstyr for at være forberedt. Bl.a. har rederiet udviklet og bygget en særlig slæde med sprinklerdyser, der kan skubbes ind under en ulmende eller brændende elbil.

Få batterier går i brand

Der er også historier om elbiler, der brænder i parkeringskældre. Og det kan lyde uhyggeligt. I slutningen af september gik der således ild i en elbil i et underjordisk parkeringsanlæg i Kongens Lyngby. Det kunne man i hvert fald læse. Men som i mange andre tilfælde brændte elbilen rent faktisk ikke. Der var „kun“ tale om røgudvikling, fortæller beredskabsinspektør i Beredskab Øst Nikolaj Marquart.

Det betød dog ikke, at beredskabet tog let på opgaven. Men den blev løst på den måde, som er standardprocedure: Bilen blev trukket ud af kælderen.

– I den slags tilfælde monitorerer vi bilen længe efter for at sikre, at temperaturen ikke stiger i batteriet, inden vi kan efterlade den et sikkert sted, siger Nikolaj Marquart.

I de tilfælde, hvor temperaturen stiger, eller der er ild i batteriet, kan en løsning være at sænke bilen under vand i en container.

– Men i dag er der også andre muligheder. Vi har eksempelvis et isoleret spyd, der kan slås ind i batteriet og fylde det med vand, siger han.

En vigtig pointe med brande i elbiler er også, at litium-ion-batteriet sjældent antændes.

– Det sker kun ved omkring hver femte elbilbrand ifølge de norske erfaringer. Så længe der ikke er brand i højspændingsbatteriet, er det for os „blot“ en bilbrand. Men vi skal naturligvis tage ekstra forholdsregler, siger Nikolaj Marquart.

Sørg for sikker ladning

Men selvom brande helt ind i batteriet er ekstremt sjældne, indtræffer de. Det oplevede en elbilejer i Hirtshals denne sommer på dramatisk vis. Hans elbil, der stod til opladning ved hjemmet, begyndte at ryge og brød kort efter i brand, og ilden blev så kraftig, at den bredte sig til huset. Selvom elbilbranden gjorde det, peger Beredskabsstyrelsen på et lille positivt aspekt:

– Redningsmandskaberne er blevet trænet op til at håndtere denne type brande, og de er blevet rigtig gode. Det kunne vi også se i nat, sagde analysechef Frederik Prytz-Grønfeldt fra Beredskabsstyrelsen dengang til TV2 Nord. Han pointerede også, at det ikke er farligt at lade elbilen op:

– Men sikr dig, at de installationer, du lader fra, er lovlige. Det er ret vigtigt, da der er tale om meget og kraftig strøm.

Alle bilbrande er giftige

Selvom elbiler har deres særlige problem ved en batteribrand, der kan være svær at slukke og kan udlede flere og andre giftstoffer end ved konventionelle biler, viser en dansk undersøgelse, at alle typer biler har omtrent samme potentielle brandproblem.

– Der er faktisk ikke den store forskel på elbiler og konventionelle biler i forhold til brandbelastning. Den store brandbelastning kommer fra bilernes materialer, der består af mere og mere plast. Desuden bliver bilerne større og større, sagde brandteknisk rådgiver hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Lars Vædeled Roed, da rapporten udkom.

Men rapporten fra 2022, der var bestilt af Bolig- og Planstyrelsen, hejser alligevel et advarende flag om biler, brand og garageanlæg:

– Biler udgør en betydelig større brandbelastning end hidtil antaget. Og de står tættere parkeret end før i p-huse og kældre, og til- og frakørsler er blevet mindre. Brandbelastningen fra en ny bil – uanset om der er tale om en elbil eller en bil med forbrændingsmotor – er ca. 40 procent højere end den brandbelastning, man hidtil har regnet med.

Det får rapporten til at anbefale, at der etableres sprinkleranlæg i flere p-kældre og -huse, end der har været hidtil. Og at det bør ske med tilbagevirkende kraft. I dag kræves der sprinkling af garageanlæg på over 1.000 kvadratmeter, men fremover bør det ifølge rapporten gælde alle garageanlæg på over 150 kvadratmeter. Det er anlæg, hvor der kan holde flere end seks-syv biler.

De nye ekspertanbefalinger har endnu ikke ført til ændrede regler fra Social- og Boligstyrelsen, som styrelsen hedder nu.

Overvejer du en elbil?

Som medlem af FDM kan du altid få hjælp af jurister og biltekniske eksperter, der har den nyeste viden om elbiler.

Bliv medlem