Nye tal afliver myte: Elbiler er ikke brandbomber

Elbiler og plugin-hybrider brænder langtfra lige så ofte som benzin- og dieselbiler, viser ny status fra Beredskabsstyrelsen.

Udbrændt Tesla Model S
Bilist

Der er ikke hold i myten om, at elbiler og plugin-hybrider er kørende brandbomber. Faktisk brænder benzin- og dieselbiler langt hyppigere end de opladelige biler.

Det viser nye tal fra Beredskabsstyrelsen, der har gjort status over, hvilke biltyper der gemmer sig bag de godt 1.150 biler, som sidste år brændte i Danmark.

Ifølge styrelsen er der færre brande i el- og hybridbiler end i brændstofbiler, også når man korrigerer for, at de til sammen ’kun’ udgør knap 10 procent af den danske bilpark.

Mens salget af plugin-hybrider det senere år har tabt pusten, buldrer salget af elbiler derudad. Alligevel er antallet af elbiler, der bryder i brand faktisk faldet, når man korrigerer for deres udbredelse, skriver Beredskabsstyrelsen.

Afliver elbil-myte

- Formålet med vores status er at få faktabaseret viden på området, som kan være med til at aflive de myter, der måtte være. Hovedkonklusionen er, at el- og hybridbiler ikke brænder oftere end andre biler. Hvad de nærmere årsager er til det faktum er, er vi fortsat ved at undersøge, siger kontorchef i Beredskabsstyrelsen Frederik Prytz-Grønfeldt.

Ser man på de brændte biler, har benzin- og dieelbilerne en gennemsnitsalder på 10 år, mens den for el- og hybridbilerne kun er to år.

- Nu har de fleste elbiler en lav alder, men om aldersforskellen er forklaringsnøglen på variansen, tør vi på nuværende tidspunkt ikke konkludere. Vi kan bare konstatere, at det er sådan, det er, siger Frederik Prytz-Grønfeldt.

Så mange biler brænder

I alt 20 el- og hybridbiler brændte sidste år herhjemme mod 16 i 2021. Men sammenholdt med, at der også er kommet flere elektriske biler på vejene, betyder det, at antallet af bilbrande i opladelige biler faldt til 1,1 pr. 10.000 el- og hybridbiler mod 1,5 i 2021. For brændstofbiler var tallet i 2022 tilsvarende 3,8 bil pr. 10.000.

Samme billede finder man hos vores svenske og norske naboer. Ganske vist var antallet af brande i el- og hybridbiler her langt højere end i Danmark, men udbredelsen af elbiler er også langt større. Alene i Norge er knap en million el- og hybridbiler i dag indregistreret.

Omregnet til brand pr. 10.000 biler ligger tallet for Sverige og Norge på hhv. 0,4 og 0,5 el- eller hybridbiler. Tilsvarende var tallet for brændte brændstofbiler for Sverige sidste år på 7,5 pr. 10.000 biler og 3,5 for Norge.

Opladning sjældent skyld i brand

Selve årsagen til branden var der også stor forskel på. Siden 2018 og til juni i år er i alt 76 el- og hybridbiler brændt i Danmark. Af dem er de 26 udbrændt enten ved formodet ildspåsættelse eller ved såkaldt brandspredning. Det kan være, hvis de har holdt parkeret ved siden af en anden bil, som er brændt. Fire af bilerne er brudt i brand i forbindelse med opladning. I 41 tilfælde er årsagen ikke registreret.

- Beredskabsstyrelsens seneste status bekræfter det billede, vi har fra udlandet og især Norge, hvor mere end 20 procent af bilparken nu er elbiler. Her viser de hidtidige erfaringer, at elbiler ikke bryder oftere i brand end benzin- og dieselbiler, tværtimod. Hertil kommer, at det langtfra er hver gang, at ilden breder sig til højvoltsbatteriet. Det er kun, hvis der går ild i batteripakken, at en elbilbrand bliver farligere end andre bilbrande. Sker det, er det til gengæld en alvorlig sag, da en batteribrand er meget svært at slukke, siger afdelingschef i FDM Torben Lund Kudsk og uddyber:

- I FDM møder vi ofte en bekymring omkring brandrisikoen i elbiler, men som både Beredskabsstyrelsens status og tal fra udlandet viser, er der ikke grund til det. Det er dog vigtigt, at myndighederne stadig dokumenterer brandårsagerne, og i hvor mange tilfælde højvoltsbatteriet også brænder.

I hvor mange tilfælde det sker, har Beredskabsstyrelsen imidlertid ikke overblik over.

Vi arbejder løbende på at få så gode og nuancerede data på området som muligt. For nuværende må vi bare sige, at de data vi får ind, ikke gør det muligt at afdække dette område mere konkret, siger Frederik Prytz-Grønfeldt.

 

Overvejer du en elbil?

Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter, der har den nyeste viden om elbiler og plugin-hybrider.

Kontakt rådgivningen