Elbiler er ikke brandbomber

Elbiler er ikke brandfarlige. Men de hel- og halvelektriske biler har særlige problemer, hvis der går ild i de store batterier. En brand i batteriet er svær og langsommelig at slukke, og røgen kan være ekstra giftig. Men beredskabet føler sig klædt på til opgaven

Elbiler kan bryde i brand i trafikken, men det sker ikke så ofte
Bilist

Brandvæsenet tager ingen chancer, da der indløber melding om en brændende bil. Den står i en parkeringskælder under en stor ejendom med butikker og beboelse, og røgen vælter ud. Sprinkleranlægget er automatisk gået i gang. 40 brandfolk går i aktion, og da det kort efter står klart, at der er tale om en elektrisk bil, kommer alt det særlige isenkram, der kan bruges mod brand i elbiler, i brug.

Grafik: 4 bilbrande hver dag

Bilen bugseres ud med en robot, som samtidig blæser røgluften væk, og den udbrændte bil bliver hejst ned i en særlig container med vand. Ingen kommer til skade, og der sker ikke alvorlige skader på bygningen, men to måneder efter er skaderne i parkeringskælderen ikke helt udbedret, og en umiskendelig stank af røg hænger i kælderen og på trapperne flere uger efter.

En bilbrand i et lukket rum som en parkeringskælder eller på en færge er altid en alvorlig sag. Og når det så tilmed er en bil med de genstridige litium-ion-batterier, er der grund til ekstra forsigtighed.

Den nye brandfare

Bilbranden, der fandt sted i Hellerup i september, ramte ikke en egentlig elbil. Ikke engang en plugin-hybrid med mellemstort batteri. Det var "kun" en mild-hybridbil og dermed med et litium-ion-batteri, der kun er en 20.-del eller 40.-del af det, der ligger i en ren elbil.

At kalde det falsk alarm er misvisende, for brandfolkene vidste tidligt – da nummerpladen var slået op – hvad de havde med at gøre, men det store optrin illustrerer den nye virkelighed, som brandvæsen, politi og almindelige borgere står over for: Elbiler og plugin-hybrider med store litium-ion-batterier udgør en ny og til dels besværlig virkelighed – og en ny potentiel fare.

Det blev demonstreret med uhyggelig alvor, da en gammel dieselbil sidste år selvantændte i et parkeringshus ved lufthavnen i Stavanger i Sydnorge, og ilden bredte sig til 400 andre biler. Ca. 100 af dem var elbiler, og slukningsarbejdet var særdeles besværligt og langvarigt, og skaderne på bygningen enorme.

Farligt på en anden måde

Der er ikke noget, der tyder på, at elbiler brænder hyppigere end benzin- og dieselbiler. Tværtimod viser den indtil videre spinkle statistik, at elbiler brænder væsentlig sjældnere. Men de brænder ikke desto mindre, og med det hastigt stigende antal elektriske biler er det på vej til at blive en ny virkelighed.

Selvom der kun findes omkring 100.000 elbiler og opladningshybrider i Danmark, har Motor kendskab til en halv snes elektriske biler, der er brændt det seneste år. Det er sket af meget forskellige årsager, og en vigtig pointe er, at kun i meget få tilfælde er der gået ild i batteriet, som er det store problem. Indtil da kan en elbilbrand håndteres som andre bilbrande.

– Brand i elbiler er ikke noget problem. En elbilbrand er blot farlig på en anden måde, men det er først, hvis branden når batteriet, at det adskiller sig fra andre bilbrande, siger beredskabsinspektør og ingeniør ved Beredskab Øst Nikolaj Marquart.

– Når det sker, er det mere ressourcekrævende og kræver mere vand, siger han og tilføjer, at det ifølge norske erfaringer er én ud af fem elbilbrande, der også bliver til en batteribrand.

Grafik: Antal bilbrande
Kilde: Beredskabsstyrelsen

Hos Hovedstadens Beredskab har man oplevet 15-20 elbilbrande de seneste to år, og ikke ved en eneste af dem er batteriet antændt. Og selvom en bil ser udbrændt ud, er det ikke sikkert, at der har været ild i batteriet.

Operationschef Tim Ole Simonsen fra beredskabet peger således på, at i en plugin-hybrid, der tidligere i år udbrændte på Øresundsmotorvejen, var der ingen påvirkning af batteripakken.

Voldsomme trafikulykker, hvor en elbils batteri bliver ødelagt, er begyndt at forekomme i takt med elbilernes større udbredelse. I juni kolliderer to biler ved Solrød. Det sker med stor kraft, og den ene bil er en elektrisk Peugeot 2008. Begge biler udbrænder, og den særlige slukningscontainer fra Beredskab Øst må i aktion.

I juni går det også galt ved Brande. En Tesla rammer med høj fart (formentlig 80-100 km/t.) et træ, og der sker ifølge politiets vagtchef nærmest en eksplosion. Føreren omkommer, og bilen udbrænder så voldsomt, at batteriet falder fra hinanden, da redningsmandskab forsøger at hejse bilen op i en container.

En udbrændt mildhybridbil er med robot skubbet op af en p-kælder og er her på vej ind i en særlig container
En udbrændt mildhybridbil er med robot skubbet op af en p-kælder og er her på vej ind i en særlig container

Hjælp fra robotter

Men selvom de elektriske biler er mindre tilbøjelige til at brænde end konventionelle biler, og de rene elbiler ikke slæber rundt på 50 liter ekstrem brandfarlig benzin, har de deres særlige problemer, uanset om det skyldes ulykke, varme fra andre brændende biler eller en fejl i batteriet eller de elektriske dele.

Hvis en brand først breder sig til litium-ion-batteriet – eller den begynder her – er der to unikke problemer: Dels er det hamrende svært at slukke branden i de store batterier, der så at sige medbringer egen ilt til forbrændingen og er pakket godt væk, dels er røgen giftigere, end når en almindelig bil brænder. Måske meget giftigere.

Derfor er de danske beredskaber i fuld gang med at uddanne sig i de nye forhold og har købt særligt nyt udstyr. Det gælder bl.a. robotter, som på afstand kan flytte biler, sprøjte vand eller overvåge med kamera eller sensorer.

– Noget af det nye udstyr er drevet af elbiler, men meget er også af hensyn til vores arbejdsmiljø og en teknologisk udvikling, siger Nikolaj Marquart.

Langvarig og giftig brand

Når batteriet i en elbil brænder, kræver det typisk meget mere vand og meget længere tid og mere mandskab fra beredskabet. Et litium-ion-batteri er selvoxiderende. Det vil sige, at det kan brænde uden ilt udefra. Begynder batteriet først at brænde, kan det hurtigt accelerere, da der sker en termisk kædereaktion inde i cellerne (thermal runaway).

Derfor kan det ikke slukkes på normal vis, men må køles ned og eventuelt "for nemheds skyld" sænkes ned i vand. På den måde skal der ikke holdes så meget øje med bilen, der skal bruges mindre slukningsvand, og ilden kan brænde ud af sig selv over nogle timer.

Grafik: 3 årsager til brand i elektriske biler
Elektriske biler kan ifølge Beredskabsstyrelsen typisk bryde i brand af tre årsager:
Overophedning, hvor batteriet påvirkes udefra med en indirekte varmepåvirkning, f.eks. ved ildspåsættelse eller brand i en bygning, hvor bilen er parkeret.
Elektrisk kortslutning, hvor der sker en intern fejl i batteriets celler, f.eks. på grund af en overopladning.
Mekanisk deformation, f.eks. ved en voldsom færdselsulykke, hvor batteriet bliver fysisk beskadiget. Det kan give kortslutning med brand til følge.

Hvis ikke det gøres, kan ilden blusse op af sig selv længe efter. Hvis den ulmende eller brændende elbil står et sted, hvor den ikke er til fare for mennesker, trafik, miljø eller infrastruktur, kan brandvæsenet vælge en "defensiv" strategi, hvor bilen får lov at brænde ud på stedet.

Et andet særligt problem med brændende batterier er røgen. Al brandrøg er giftig, men røgen fra litium-ion-batterier indeholder formentlig væsentlig mere af den giftige gas hydrogenfluorid. Den kan være ætsende gennem en røgdykkerdragt, og derfor hedder den officielle anbefaling, at røgdykkere kun kan være i aktion tæt på røgen i 10-15 minutter, f.eks. i lukkede rum. Det gør indsatsen besværlig og mandskabskrævende, bl.a. fordi dragterne skal renses omhyggeligt efter hver tur i røgen.

– Hvor giftig røgen egentlig er, er ved at blive afdækket. Der er stor usikkerhed, siger beredskabsinspektør og ingeniør ved Hovedstadens Beredskab Allan Skovlund.

Han har været med til at udarbejde de retningslinjer, som Beredskabsstyrelsen udgav i begyndelsen af året, om brand i elbiler.

– Nye undersøgelser indikerer dog, at der måske ikke er så meget hydrogenfluorid som først frygtet. Derfor kan indsatstiden muligvis skrues op til en time.

En bilbrand i en p-kælder er altid en farlig og besværlig hændelse. Men når der er tale om en elbil eller plugin-hybrid, så kræver det en særlig indsats af beredskabet
En bilbrand i en p-kælder er altid en farlig og besværlig hændelse. Men når der er tale om en elbil eller plugin-hybrid, så kræver det en særlig indsats af beredskabet

Færger klar til "ildkamp"

Den muligvis ekstra giftige røg udløste i oktober en beredskabsmeddelelse i et boligområde i Sorø. En hybridbil brændte, og som sikkerhedsforanstaltning blev beboerne advaret mod røgen og bedt om at holde sig inden døre. Det er dog uklart, om der reelt var fare på færde.

En brand på et tætpakket færgedæk vil for mange være et skrækscenarie, men hos Danmarks største rederi, Molslinjen, er man overbevist om, at der er styr på også elektriske biler, der måtte begynde at brænde.

– Vi har rigtig gode muligheder for at bekæmpe bilbrande, også elbilbrande. Der er meget kraftige sprinklere, som kan holde branden under kontrol og slå røgudvikling ned. Samtidig kan vi manuelt køle bilerne nedefra. Sprinklerne virker, så længe der er vand i havet. Vores ansatte trænes løbende, og endelig kan vores færger hurtigt komme til en havn, siger Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper Maack.

Højspændingen i bilerne – typisk 400 volt – kan også give bekymringer. Men som bilist er det godt at vide, at hvis man kører galt i en elbil, vil en hovedafbryder stort set altid slukke for strømmen, dog ikke det normale 12-voltssystem. Udløsningen af en airbag vil typisk være nok til, at strømmen slukkes. Batteriet vil stadig indeholde sin store mængde energi, men redningsfolk vil oftest kunne tjekke bilens præcise konstruktion, inden de eventuelt begynder at skære bilen op.

Eksperterne er enige: Elbiler og hybridbiler har ikke særlig risiko for at brænde. Tværtimod. Men den nye teknologi kræver nye forholdsregler, og dem er de danske beredskaber i fuld gang med at sætte sig ind i.

Har du brug for hjælp?

Husk, som medlem af FDM kan du altid få hjælp af eksperter, der har den nyeste viden om elbiler. Kontakt rådgivningen