Sænk og omlæg bilafgifterne

Lavere afgifter på biler ser ud til at blive en del af den kommende finanslov. FDM ønsker afgifterne sat ned og baseret på bilens teknik. Sådan at miljøvenlige og sikre biler kan blive billigere.

FDM ønsker afgifterne sat ned og baseret på bilens teknik.
FDM Mener

Et flertal i Folketinget har forud for forhandlingerne om næste års finanslov og et kommende skatteudspil tilkendegivet, at tiden er inde til en reform af bilafgifterne. FDM kan ikke være mere enig. 

Det bliver interessant, hvor langt den politiske enighed rækker, når det gælder. Nogle partier har ambitioner om en decideret reform, hvor registreringsafgiften ændres fra at være baseret på bilens pris til i stedet at blive beregnet ud fra bilens tekniske egenskaber, som hvor langt den kører på literen. Andre har mere fokus på at få afgiften ned. 

I FDM mener vi, at det optimale er at få afgiften sat ned og lagt om til en teknisk afgift. Og allerhelst så vi, at afgiften også kunne betales løbende igennem bilens levetid fremfor på én gang ved købet. 

Læs også: FDM mener: Lavere registreringsafgift er kun ét skridt på vejen

I FDM mener vi, at det optimale er at få afgiften sat ned og lagt om til en teknisk afgift.

Miljøvenlige og sikre biler fravælges

De seneste to års finanslove er resulteret i to historiske nedsættelser af afgiftsniveauet. I 2015 blev den høje afgiftssats nedsat fra 180 til 150 procent. I sidste års finanslov blev det såkaldte skalaknæk hævet, dvs. grænsen for, hvornår der betales 105 eller 150 procent afgift.

På trods af at afgiften således er reduceret to gange, er der stadig store problemer knyttet til den. Det skyldes, at afgiften fortsat er baseret på bilens salgspris. Det gør ny miljø- og sikkerhedsteknologi ekstra dyrt. Desuden skaber den høje værdiafgift grundlag for en markant forskelsbehandling mellem private bilkøbere og såkaldte flådeejere, typisk leasingselskaber.

Læs også: Billigt for staten af sænke bilafgift

De lave salgstal på nye biler med grøn teknologi som hybrid, plug-in og elbiler er desværre gode eksempler på, hvordan den høje værdibaserede registreringsafgift virker. Den forhindrer ganske enkelt udbredelse af denne type biler på det danske marked. Det samme gælder sikkerhedsudstyr som automatiske nødbremser, vognbane- og blindvinkelsystemer mv. Når sikkerhedsudstyret er afgiftsbelagt med op mod 150 procent, øger det ikke just købelysten. Mens det er standardudstyr i landene omkring os, er det typisk dyrt ekstraudstyr i Danmark, som mange bilkøbere vælger fra.

Læs også: FDM mener: Smartere afgifter giver bedre biler

Leasingselskaber udnytter afgiften

Afgiftssystemets forskelsbehandling er også til at få øje på. Den rabat, leasingselskaber naturligt opnår, bliver effektivt gearet af registreringsafgiften. De sindrige afgiftsregler muliggør, at nogle leasingbiler kan køre rundt i halve og hele år med minimal eller slet ingen afgiftsbetaling.

Samtidigt er der talrige eksempler på, at bilbranchen efterfølgende kan score urimeligt høje profitter, når de letbrugte biler efterfølgende sælges til almindelige forbrugere. Vel at mærke til en pris, som er langt højere end den, leasingselskaberne selv har givet og betalt afgifter ud fra.

Skal man sænke afgiften trinvist

Der er derfor mange gode grunde til en grundlæggende afgiftsreform. Men spørgsmålet er, om politikerne er klar til at gennemføre beslutningen hurtigt. For hurtighed er et andet vigtigt parameter. Det nytter ikke at lade bilmarkedet gå i stå i måneder, før en løsning er forhandlet på plads.

Hvis det viser sig umuligt at finde opbakning til en stor reform, vil det stadig være en markant succes, hvis afgiften "blot" sænkes. Vælger man at sænke afgiften fra toppen, f.eks. ved at fjerne den høje sats, vil det tilmed være muligt uden et større provenutab for statskassen.

En lavere afgiftssats vil også give færre af de ovenfornævnte dårligdomme. En lavere registreringsafgift vil alt andet lige også gøre det nemme at lave en fremtidig omlægning til en teknisk afgift. En trinvis afgiftsreduktion vil endvidere give brugtvognsmarkedet bedre tid til at tilpasse sig.

Omvendt vil en provenuneutral omlægning til en teknisk afgift, hvor bilerne kommer til at koste nogenlunde det samme, ikke høste klapsalver ? hverken hos FDM eller vælgerne med bil. De vil stadig være tynget af Europas højeste bilafgifter.

Hvis afgiftssænkningen tilmed sker klogt gennem en teknisk omlægning, kan man samtidig fremme den grønne omstilling og sikrere biler.

Lavere afgift skader ikke statskassen

At sænke registreringsafgiften behøver i virkeligheden ikke koste statskassen mange penge. Tilmed kan lavere bilafgifter have samme gode dynamiske effekter for samfundsøkonomien som en skattelettelse.

Hvis afgiftssænkningen tilmed sker klogt gennem en teknisk omlægning, kan man samtidig fremme den grønne omstilling og sikrere biler.

Så i virkeligheden burde politikernes valg ikke være svært.