Bedre veje er en samfundsopgave

Bilisterne skal ikke betale ekstra for, at Danmark har et tidssvarende vejnet. Det har vi allerede gjort – også selvom bilafgifterne er sænket lidt.

Veje betales af bilister
FDM Mener

I sin nytårstale nævnte statsministeren behovet for, at der i Danmark investeres mere i en bedre infrastruktur. Det er glædeligt, at der fra højeste politiske niveau er fokus på vigtigheden af, at personer og varer kan komme rundt – uden en god infrastruktur går Danmark bogstavelig talt i stå. 

Det er også glædeligt, at der nu langt om længe igen tages beslutning om og findes penge til nye veje, som det er tilfældet i finanslovsaftalen. Bag skåltalerne og de flotte planer skjuler sig imidlertid en politisk virkelighed, hvor viljen til at finde penge til vejområdet er yderst begrænset fra alle sider i Folketinget.

Læs mere: En ny normal for bilmarkedet

Bilisterne betaler gildet

Konkret bliver udvidelsen af den fynske motorvej finansieret ved at trække overskud ud af Storebæltsforbindelsen, mens den kommende nye broforbindelse ved Frederikssund bliver en betalingsvej. Efterårets reform af bilafgifterne bliver også delvist finansieret af en kommende motorvejsafgift.

Læs mere om den nye Frederikssundsbro

Uden en god infrastruktur går Danmark bogstavelig talt i stå.

I første omgang er det tanken, at det skal være omkostningsneutralt for danske bilister, men der er en reel risiko for, at vejafgiften ender med at blive en pengemaskine ligesom Storebælt.

Bevæger man sig lidt rundt i det politiske landskab, er det tydeligt, at der også i store dele af oppositionen vokser et argument om, at det nu, hvor bilafgifterne er sat ned, vil være rimeligt, om bilisterne via brugerbetaling begynder at betale for nye veje.

Læs mere: Fyn får sekssporet motorvej

FDM er imod brugerbetaling

FDM mener ikke, at en udbygning af infrastrukturen bør forudsætte brugerbetaling. Det er og bliver en samfundsopgave. Selv efter tre års nedsættelser af bilafgifterne lægger bilisterne stadig omkring 50 mia. kroner årligt i statskassen. Der bør altså være rigeligt med midler til ny infrastruktur, hvis den politiske vilje er der.

Vi håber også, at der snart bliver sat retning på trafikpolitikken. Der er behov for en langsigtet masterplan for udbygning af vejnettet, der kan sikre fokus på udbygning af det, der giver mest mobilitet for pengene.

Læs mere: Vejene har brug for en ny masterplan

FDMs trafikpolitiske program