Skal vi sige farvel til benzin- og dieselbiler?

Danske politikere overvejer at sætte en slutdato for benzin- og dieselbiler. Vi opfordrer dem til at få den vedtaget på EU-niveau og samtidig ændre det danske afgiftssystem i en grøn retning.

FDM mener, at det godt med politisk debat om den grønne omstillingen af transportsektoren.
FDM Mener

Skal vi snart stoppe med at købe benzin- og dieselbiler? Spørgsmålet rejser sig i forlængelse af målsætningen om et samfund, der fungerer uden fossil energi i 2050. Skal det ske, kræver det mange ændringer - ikke mindst i transportsektoren.

I dag kører mere end 99 procent af bilerne på benzin eller diesel. Det store spørgsmål er, hvornår skiftet væk fra olie for alvor kommer i gang. Stadig flere politiker i ind- og udland taler om at politisk fastlægge en ’sidste salgsdato’ for biler, der kører på fossil brændstof. Den sidste olie, om man vil.

Sæt en europæisk slutdato

I Danmark har spørgsmålet også været oppe at vende. Senest i denne uge, hvor Klimarådet gentog forslaget, som også flere politiske partier har været på banen med - stop for salget af nye benzin- og dieselbiler i 2030.

FDM mener, at det godt med politisk debat om den grønne omstillingen af transportsektoren. Og vi mener faktisk også, at det kan være ganske effektfuldt med en slutdato – på europæiske plan vel at mærke.

Læs mere: Er dieselbilen virkelig fortid?

Dansk enegang er ikke en løsning

Som medlemsland i EU kan Danmark ikke gå enegang og forbyde salg af en vare, der er godkendt på EU-niveau. Det gælder såvel biler som tandpasta. Rent praktisk vil det også være et problem med dansk enegang. Uanset hvor meget foregangsland vi danskere ønsker at være for den grønne omstilling, kommer vi ikke uden om, at vi med et bilmarked på størrelse med Hamborgs, ikke er noget, bilproducenterne indretter deres produktion eller teknologi efter. Det kan kun et samlet EU.

Tværtimod risikerer en dansk enegang at efterlade forbrugerne uden brugbare alternativer til de nuværende fossildrevne biler, når 2030 skydes ind.

Løsningen er i stedet, at den danske regering får overbevist de øvrige medlemslande og EU's institutioner om en fælles slutdato.

Løsningen er i stedet, at den danske regering får overbevist de øvrige medlemslande og EU's institutioner om en fælles slutdato. Kun derved vil der kunne lægges det fornødne pres på bilproducenterne, så der sættes turbo på udviklingen at elbiler og andre grønne løsninger.

Vores afgifter skader grøn omstilling

Vil politikerne endelig tage hul på den grønne omstilling af bilparken, kunne de passende begynde med at skabe ro om afgifterne på el- og opladningshybrider.

Med mindre man på Christiansborg kan blive enige om en ny aftale, vil indfasning af registreringsafgift fortsætte fra årsskiftet. Det vil med sikkerhed endnu en gang bremse det spirende opsving af salget af el og hybridbiler.

Læs mere: Billigt, grønt og klogt at sænke bilafgifterne

Fasthold lav afgift på elbiler

FDM opfordrer derfor til, at den nuværende meget lave afgiftssats på el- og opladningshybrider fastfryses. Tilsvarende skal der skabes langsigtet vished for batterifradrag samt afgiftsfritagelsen for processtrøms til opladning af elbiler. Når en ny regering er på plads efter valget, bør arbejdet med en helt ny bilafgiftsmodel påbegyndes snarest.

Læs FDMs trafikpolitiske program: Klima og miljø