Nu får vi mere bil for pengene

Trods lavere bilafgifter har staten aldrig tjent mere på bilisterne. De mange penge står desværre i vejen for, at politikerne får moderniseret afgifterne, og det bremser den grønne omstilling.

Trods lavere bilafgifter har staten aldrig tjent mere på bilisterne.
Fotograf:

Foto

FDM
FDM Mener

Det er dyrt at være bilejer i Danmark. Den gode nyhed er dog, at det ikke ser ud til at blive endnu dyrere i 2019.

Bilkøberne får i dag reelt meget mere bil for pengene end tidligere, og det er et resultat af et mangeårigt pres for lavere bilafgifter fra blandt andet FDM.

Sænk afgifterne uden at miste indtægt

Nedsættelserne af registreringsafgiften er imidlertid blevet mødt med kritik. For hvem skulle nu betale for eksempelvis børnene, de gamle og de syge? Her har vores svar været, at nedsættelsen ville være selvfinansierende. Det viser de nyeste tal fra Skatteministeriet også. Faktisk vil de danske bilister i år lægge et rekordbeløb på mere end 55 milliarder kroner i statskassen.

Sænkelsen af afgifterne har bevirket, at danskerne nu køber lidt større biler, der er mere sikre, passer bedre til deres behov og stadig er lige så miljøvenlige. Det store afgiftsprovenu fra bilejerne er reelt et uundværligt bidrag til finansieringen af velfærdsstaten, og det er faktisk et problem. For de mange penge virker lammende for den politiske vilje til at modernisere og reducere afgifterne, hvilket der ellers er mange gode grunde til. 

Læs mere: Stort set gratis af fjerne den højre registreringsafgift

Flere afgifter er urimelige

Privatbilismen er nu engang motoren i den danske samfundsøkonomi, som sikrer et mobilt og fleksibelt arbejdsmarked. Men privatbilismen giver også anledning til to store udfordringer – stigende trængsel og relativt stigende andel i klimabelastningen.

Et effektivt tiltag mod trængsel er kørselsafgifter og bedre udnyttelse af kapaciteten i transportsystemet via f.eks. samkørsel, ITS mv. Men når lokalpolitikere taler om kørselsafgifter, mener de reelt afgifter, der skal oven i de 55 milliarder kroner, bilisterne i forvejen betaler. Det er både en samfundsøkonomisk meget dårlig idé og ganske urimeligt. At løse trængselsudfordringerne ved blot at gøre det dyrere at bevæge sig er en alt for snæver tilgang. 

Læs mere: Bliv klar til den grønne omstilling

FDM hjælper gerne med en ny afgiftsmodel

I forhold til den grønne omstilling står afgiftsprovenuet tilsyneladende også i vejen. Mange danske politikere taler om, at de vil sikre „norske tilstande“ for elbiler i Danmark. Bare ikke når det kommer til finansieringen. I Norge er det skatteyderne, der betaler for de afgiftsfrie elbiler – i Danmark har det hidtil været bilister i konventionelle biler, der har skullet betale for elbilernes afgiftsnedsættelse. 

Vi ser gerne meget lave afgifter for de grønne biler, men det er afgørende, at finansieringen ikke findes ved blot at øge afgiften på de konventionelle biler og dermed lægge byrden på dem, for hvem den grønnere teknologi endnu ikke er et reelt alternativ. Vi ser frem til, at regeringen nedsætter et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til fremtidens grønne bilafgifter, og vi bidrager gerne til arbejdet.

Læs mere: FDMs mærkesager