Ros til grøn retning i finanslov 2020

Regeringen og støttepartier skal have ros for i aftalen om næste års finanslov at udskyde afgiftsstigninger på elbiler. Til gengæld er det ærgerligt, at investering i infrastrukturen ikke er nævnt med ét ord, mener FDM.

Regeringen og støttepartier skal have ros for i aftalen om næste års finanslov at udskyde afgiftsstigninger på elbiler.
FDM Mener

Så faldt finansloven for 2020 på plads.

Mandag aften blev regeringen med støttepartier og Alternativet enige om statens såkaldte husholdningsbudget for det kommende år, hvoraf flere dele har betydning for de danske bilister.

Mest positivt er beslutningen om at forlænge de nuværende bilafgifter for elbiler og plugin-hybrider med et år. Som FDM har påpeget de senere uger, stod registreringsafgiften på elbiler ellers til at stige fra 20 til 40 procent af normalafgiften fra årsskiftet.

Konkret ville det gøre elbiler over 400.000 kroner dyrere og betyde, at op mod halvdelen af de mest solgte elbilmodeller steg i pris.

Med finanslovsaftalen er den stigning nu aflyst. Det skal partierne bag have ros for. Vi havde dog gerne set en mere længerevarende løsning end blot en etårige udskydelse.

I stedet må vi afvente den såkaldte Eldrup-Kommission, der i midten af 2020 kommer med sin anbefaling til, hvordan bilafgifterne skal indrettes for at understøtte den grønne omstilling.

Til gengæld synes der ro omkring den lave afgift til opladning af elbilerne - den såkaldte processtrømordning. Regeringen har i sit oprindelig finanslovsforslag lagt op til, at forlænge den lave afgift i yderligere to år. Det er positivt, at elbilsejerne får den fordel, som er med til at gøre det mere attraktivt at køre rundt i en elbil.

Læs også: Grøn omstilling, ja tak!, men hvordan?

Samme ballade næste år

Det er dog langt fra sikkert, at regeringen til den tid vælger at følge kommissionens anbefalinger, ligesom det er meget usikkert, om et nyt afgiftssystem kan vedtages på mindre end de seks måneder, der til den tid vil være til 2021.

Derfor er der en overhængende risiko for, at vi om et år igen står i samme situation med et elbilsalg, der risikerer at gå i stå som følge af udsigt til højere afgifter. Det er selvsagt ikke holdbart; specielt ikke, når bilimportørerne allerede til foråret skal bestille biler til 2021.

Uden sikkerhed for vilkårene for elbiler i 2020 og de følgende år er importørerne forståeligt nok tilbageholdende med at bestille rigeligt hjem.

Alt om elbiler

Grønnere firmabiler

For firmabilister er der både godt og dårligt nyt. Det gode er, at det er aftalt at indføre et fradrag i det såkaldte beskatningsgrundlag for grønne firmabiler (elbiler og plugin-hybridbiler) på 40.000 kroner fra 1. april til 31. december 2020. Det vil gøre det lidt mere attraktivt at vælge en elbil eller plugin-hybrid som firmabil.

Det er dog vigtigt, at man sikrer, at firma-plugin-hybriden oplades så ofte som muligt, hvis det skal have en klimaeffekt. Derfor er det ærgerligt, at partierne bag aftalen holder fast i en fortsat beskatning af ladebokse. Det kan betyde, at mange firmabilsejere, der vælger plugin-hybrid, reelt kun kører på benzin fremfor el.

Samtidig vil man stramme reglerne for beskatning af leasede firmabiler således, at den værdi, som bilen beskattes ud fra, følger den beregning, der foretages i registreringsafgiften. I dag vil beskatningsværdien af bilen ofte være mindre end den reelle markedsværdi for almindelige privatpersoner, hvilket medfører en lavere beskatning. Det ønsker regeringen og aftaleparterne at dæmme op for.

Læs også: Regler for firmabiler

Ikke ét ord om vejene

Én ting er imidlertid, hvad der står. Nok så interessant er alt det, der ikke står i den nye finanslovsaftale. Bortset fra 50 millioner kroner til cykelstier er infrastrukturen og investeringer i denne ikke nævnt med ét ord. FDM håber, at dette alene er et udtryk for, at et udspil til infrastrukturinvesteringer kommer først i 2020, og at der stadig er afsat de nødvendige midler.

Uanset om der er tale om grønne biler, skal disse stadig have veje at køre på, og den rette infrastruktur er således også vigtig i den grønne omstilling. FDM har længe efterlyst en masterplan for infrastrukturen. Vi venter fortsat.

Læs også: FDMs trafikpolitiske program